e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Wrzesień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Prawo do zabudowy nieruchomości

  W projekcie domu mieszkalnego, który wykonuję dla inwestora zbliżam się narożnikiem budynku do sąsiedniej działki do 75 cm od granicy (dopuszczalna odległość 1,5m). Nie ma możliwości przesunięcia domu (pozostałe odległości są minimalne dopuszczalne wg prawa budowlanego). Działka ta (...)

 • Monitorowanie posesji przy użyciu kamer

  Czy monitorowanie/nagrywanie ukrytą kamerą video terenu wokół własnej posiadłości jest legalne? Czy można taki materiał wykorzystać w sądzie w przypadku zarejestrowania działalności przestępczej?

 • Wina w wyroku rozwodowym

  Czym różni się rozwód bez orzekania winy od rozwodu, w którym sąd orzeka winę jednego z małżonków? Jakie dodatkowe konsekwencje ponosi małżonek uznany za winnego rozwodu?

 • Roszczenia odszkodowawcze w umowie komisu

  Cztery tygodnie temu został kupiony samochód osobowy na giełdzie samochodowej od Auto Komisu. Sprzedawca stwierdził, że samochód był lekko uszkodzony. Niestety już po zakupie, samochód zaczął się psuć. Wizyta u mechanika okazała się koszmarem - stwierdził on bowiem, że samochód był (...)

 • Termin na uzasadnienie wyroku

  Jaki ustawowy termin ma Sąd na uzasadnienie wyroku od dnia złożenia wniosku?

 • Działka sąsiadująca

  Do kogo mogę się zwrócić o dokładne wyjaśnienie definicji działki sąsiadującej w ministerstwie, trybunale, bądź gdzie indziej abym mógł uzyskać ostateczną i niepodważalną odpowiedź (może wydano jakieś rozporządzenie, objaśnienie) na pytanie czy granicząc swoją działką budowlaną (...)

 • Sprzedaż towaru z możliwością zwrotu

  W ubiegłym roku otrzymaliśmy towar oraz fakturę z terminem płatności od jednej z firm z którą współpracowaliśmy. Zamówiliśmy ten towar za namową przedstawiciela handlowego tejże firmy. Zapewniał nas również, iż gdyby towar się nie sprzedał to możemy go zwrócić. Jak się okazało (...)

 • Uzupełnienie spisu inwentarza

  Wkrótce mam sprawę o nabycie spadku. Zamierzam przejąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Przeprowadzony został spis inwentarza i spadek został zabezpieczony. Do spisu inwentarza nie doliczono wartości ziemi i nieruchomości. Czy powinnam powołać geodetę, żeby to oszacował? Czy będzie (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1532 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1531 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1530 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1529 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień

 • Dziennik Ustaw Poz. 1528 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1527 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1526 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1525 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności oraz za urzędowe badania laboratoryjne wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

 • Dziennik Ustaw Poz. 1524 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Poz. 1523 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1522 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod węglowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1521 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla

 • Dziennik Ustaw Poz. 1520 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego i dyscyplinarnego przyspieszonego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1519 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę

 • Dziennik Ustaw Poz. 1518 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej

 • Monitor Polski Poz. 635 z 2003

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2003 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców

 • Monitor Polski Poz. 634 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 633 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 632 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach

 • Monitor Polski Poz. 631 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 par. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski Poz. 630 z 2003

  Zarządzenie Nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury

 • Monitor Polski Poz. 629 z 2003

  Zarządzenie Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Kontroli Cen na Leki Pochodzące z Importu

 • Monitor Polski Poz. 628 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 627 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 626 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 625 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 624 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 623 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 622 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 621 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 620 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 24 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 619 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 618 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 617 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 616 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 615 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 614 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 613 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 612 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 2003 r. nr Z. 110-25-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 611 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 2003 r. nr Z. 110-24-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 610 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2003 r. nr W. 111-37-03 o nadaniu stopnia oficerskiego generała

 • Monitor Polski Poz. 609 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. nr Z. 110-23-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 608 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2003 r. nr 112-8-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 607 z 2003

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 30 z siedzibą w Rybniku

 • Monitor Polski Poz. 606 z 2003

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Józefa Edmunda Stasiewskiego