Archiwum 8 Wrzesień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Tablica informacyjna na budowie

  Jakie informacje powinny się znajdować na Tablicy Informacyjnej budowy?

 • Podstawy tymczasowego aresztowania

  Zostałem wezwany przez policję na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie o wyłudzenie. Czy podczas przesłuchania policja może postawić mi zarzuty i zamknąć mnie w areszcie? Czy ze świadka mogę się stać oskarżonym? Na jak długo mogę zostać zatrzymany?

 • Forma zawarcia umowy w prawie cywilnym

  Czy w polskim prawie cywilnym istnieje takie pojęcie jak umowa ustna? Jeżeli tak, to jakie musi spełniać wymogi, aby mogła być uznana za taką umowę i powodować skutki prawne?

 • Uczestnictwo rodziców w terapii dziecka

  Strony są po rozwodzie. Rozwód jest prawomocny. Strony posiadają dziecko 8 letnie. Oboje posiadają władzę rodzicielską, z tym, że miejsce pobytu dziecka jest przy matce. Matka uczęszcza z dzieckiem na terapię psychologiczną. Jako ojciec dziecka, który ma pełnię władz rodzicielskich chcę (...)

 • Orzeczenie o władzy rodziców w wyroku rozwodowym

  Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. W pozwie o rozwód bez orzekania o winie powódka wnosi o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad 20-miesięcznym dzieckiem obojgu rodzicom, ustalając, że miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki. Co praktycznie z tego (...)

 • Umowa pomiędzy małżonkami a alimenty na dziecko

  Mam pytanie w sprawie alimentów na dziecko jakie płaci ojciec po rozwodzie z żoną. Załóżmy, że sąd w wyniku procesu rozwodowego orzeka, że ojciec ma płacić alimenty w określonej wysokości na dziecko. Ojciec uznaje, że kwota alimentów jest dla niego za wysoka, udaje mu się po pewnym czasie (...)

 • Urlop dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielem - konsultantem zatrudnionym w placówce doskonalenia nauczycieli. Przysługuje mi 35 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym. Od 1. 09. 2002 r. do 31. 08. 2003 r. przebywałam na urlopie dla poratowania zdrowia. Czy należy mi się urlop wypoczynkowy za rok 2003 i w jakim wymiarze? (...)

 • Zmiana wpisu prawa w księdze wieczystej

  Jeżeli nastąpiły zmiany tego typu, że w dziale I księgi wieczystej był wpisany budynek parterowy i dobudowano piętro z rozbudowaniem według planu zagospodarownia przestrzennego i w dziale II nastąpiła zmiana wydaniem decyzji o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności. (...)

 • Wniosek o wykluczenie członka spółdzielni

  Członek spółdzielni, w sposób uporczywy i długotrwały działa wbrew interesom spółdzielni. Kto winien wystąpić do rady nadzorczej z wnioskiem o wykluczenie tego członka ze spółdzielni? Czy z wnioskiem takim może wystąpić inny członek spółdzielni? Rada nadzorcza postępuje biernie..

 • Czynności związane z dziedziczeniem mieszkania

  Jestem w przededniu sprawy spadkowej po moim ojcu (własnościowe mieszkanie spółdzielcze 68 m2). Spadkobiercami jestem ja i mama. W kolejnym kroku chcemy dokonać wpisu do ksiąg wieczystych (jeszcze nie były założone). W którym przypadku są mniejsze koszty: przy zapisaniu mieszkania na mamę, (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweNA SKÓTY