e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Styczeń 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Krąg uprawnionych do zachowku

  Ciotka zmarła nie mając potomstwa, wcześniej podarowała mieszkanie własnościowe swojej siostrzenicy. Czy rodzona siostra ciotki ma prawo ubiegać się o zachowek?

 • Odwieszenie zawieszonej wyrokiem kary

  W przypadku, gdy osoba posiada wyrok w zawieszeniu na pewien okres i w tym okresie popełni wykroczenie z innego paragrafu-to czy otrzymany wyrok ulega odwieszeniu? Jaka jest zasada przy odwieszaniu wyroków - czy musi być popełnione przestępstwo o takim samym paragrafie?

 • Skutki prawne zaręczyn

  Czy w prawie polskim istnieje pojęcie "przyrzeczenia małżeństwa"? Jeżeli np. mężczyzna w obecności świadkow (rodziców dziewczyny) stwierdza, że planuje zawrzeć z nią związek małżeństki - i na tej podstawie jego przyszli teściowie darują OBOJGU pewną sumę celem zakupu rzeczy niezbędnych (...)

 • Odpowiedzialność spadkowa obdarowanego

  W 2003 r. wykupiłam jako pełnomocnik mojej matki mieszkanie, w którym wspólnie z matką zamieszkuję, od Gminy, na co zaciagnęłyśmy kredyt z opcją, że ja jestem osobą spłacającą zadłużenie i oświadczeniem matki, iż ma zamiar przekazać mi to mieszkanie aktem darowizny - co też uczyniła. (...)

 • Spadek, zameldowanie, darowizna

  Własność została nabyta przed wstąpieniem w związek małżeński. Czy po zawarciu małżeństwa i zameldowaniu małżonki (właścicielem jest małżonek -nabył własność w drodze darowizny, ma rodzonego brata) można bez jej woli ją wymeldować? Darowizna jest na najstarszego syna, czy drugi (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 55 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy

 • Dziennik Ustaw Poz. 54 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wypłat z Żeglugi Śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 53 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji

 • Dziennik Ustaw Poz. 52 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji

 • Dziennik Ustaw Poz. 51 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz lnu na potrzeby przemysłu tekstylnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 50 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą

 • Monitor Polski Poz. 49 z 2004

  Komunikat Nr 1/2004/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Dziennik Ustaw Poz. 49 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Poz. 48 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za przechowywania dokumentów i danych związanych z usługami certyfikacyjnymi

 • Monitor Polski Poz. 48 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 47 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania organów i urzędów administracji probierczej

 • Monitor Polski Poz. 47 z 2004

  Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Monitor Polski Poz. 46 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2003 r. o nadaniu orderu

 • Dziennik Ustaw Poz. 46 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 45 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

 • Monitor Polski Poz. 45 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2003 r. o nadaniu orderów

 • Dziennik Ustaw Poz. 44 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004

 • Monitor Polski Poz. 44 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 43 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2003 r. o nadaniu orderów

 • Dziennik Ustaw Poz. 43 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 42 z 2004

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Monitor Polski Poz. 42 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 41 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 40 z 2004

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru

 • Monitor Polski Poz. 40 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 39 z 2004

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

 • Monitor Polski Poz. 39 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 38 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 38 z 2004

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 37 z 2004

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r. sygn. akt K 14/03

 • Monitor Polski Poz. 37 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 36 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 36 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych półproduktów i produktów przemysłu cukrowniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 35 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie organów prowadzących ewidencję żołnierzy, którzy polegli, zmarli lub zostali uznani za zmarłych albo zaginęli w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Monitor Polski Poz. 35 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 34 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2003 r. o nadaniu orderów

 • Dziennik Ustaw Poz. 34 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 33 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej

 • Monitor Polski Poz. 33 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 32 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 32 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie planu współdziałania operatora publicznego z wojskową pocztą polową

 • Dziennik Ustaw Poz. 31 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji ciągników rolniczych

 • Monitor Polski Poz. 31 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2003 r. nr Z. 110-55-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 30 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep

 • Monitor Polski Poz. 30 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2003 r. nr Z. 110-54-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 29 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów

 • Monitor Polski Poz. 29 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2003 r. nr 112-16-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 28 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2003 r. nr Z. 110-53-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 28 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej

 • Monitor Polski Poz. 27 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2003 r. nr 112-14-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 26 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2003 r. nr 112-15-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 25 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2003 r. nr Z. 110-52-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 24 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2003 r. nr Z. 110-51-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 23 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2003 r. nr 115-9-03 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 22 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 14 listopada 2003 r. nr Z. 110-50-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 21 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2003 r. nr 112-13-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego