e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Styczeń 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Dostęp do drogi publicznej

  Jeśli każda droga gminna jest drogą publiczną, oznacza to, że jeśli działka znajduje się przy drodze gminnej to jest to równoznaczne ze spełnieniem jednego z warunków nowej ustawy (o zagospodarowaniu przestrzennym) wydania warunków o zabudowie i zagospodarowaniu terenu, tzn. dostępu do drogi (...)

 • Odszkodowanie za bezprawną eksmisję

  Czy po wygranej sprawie sądowej, w efekcie ktorej spółdzielnia mieszkaniowa zwróciła mi posiadanie mieszkania należy mi się zadośćuczynienie za bezprawnie dokonaną eksmisję?

 • Odrzucenie spadku przez spadkobiercę z testamentu

  Jakie mogą być konsekwencje nieujawnienia testamentu notarialnego za zgodą wszystkich spadkobierców) tak, aby doszło do dziedziczenia na mocy ustawy? Spadkobierca testamentowy nie jest zainteresowany spadkiem, w skład którego wchodzi udział w nieruchomości, nie stać go na wypłacenie zachowku. (...)

 • Dochodzenie należności od dłużnika solidarnego

  Czy w prawodawstwie polskim istnieje instytucja ochrony dłużnika przed działaniami wierzyciela? Czy tę funkcję spełnia zażalenie na działania komornika? Jeśli tak, to jakie możliwości pozostają dłużnikowi na skorzystanie z tych praw? Wierzyciel wystąpił do komornika o egzekucję całości (...)

 • Odrzucenie spadku przez spadkobiercę z testamentu

  Dziedziczę po bracie jako jedyny spadkobierca na mocy testamentu. Spadek jest kłopotliwy - udział w nieruchomości (część bliżniaka), w której mieszkają była żona i ich synowie. Po rozwodzie nie przeprowadzono też podziału majątku. Jeżeli nie odrzucę testamentu, czy istnieje taka możliwość, (...)

 • Przerwanie biegu terminu zasiedzenia

  Czy złożenie do sądu wniosku o zasiedzenie przez współwłaściciela nieruchomości powoduje ustanie biegu zasiedzenia? Czy po złożeniu tego wniosku można wycofać go przed pierwszą rozprawą i w ten sposób wznowić bieg zasiedzenia (powód dopatrzył się niespełnienia przez niego wymaganego (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 111 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu

 • Dziennik Ustaw Poz. 110 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu współdziałania inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 109 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osobom wezwanym do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny

 • Dziennik Ustaw Poz. 108 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 107 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 106 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 105 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 104 z 2004

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sadów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

 • Dziennik Ustaw Poz. 103 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie zarządzania wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 102 z 2004

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali