Archiwum 6 Styczeń 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Świadczenie przedemerytalne a odprawa emerytalna

  Jeżeli zwalniany pracownik spełnia warunki do uzyskania świadczenia przedemerytalnego, to czy przysługuje mu odprawa emerytalna?

 • Uregulowanie spraw spadkowych

  Gdzie można się dowiedzieć, czy była przeprowadzona rozprawa sądowa o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej żonie dziadka w 1969 r? Może spadkobiercy zrzekli się spadku u notariusza? Dziadek już też nie żyje. Kto może takich danych dochodzić?

 • Wezwanie do uiszczenia kosztów sądowych

  Sąd Apelacyjny nie zwolnił mnie z kosztów sądowych tytułem wpisu, mimo iż nie pracuję. Teraz dostałem wezwanie z Sądu Okręgowego do uiszczenia braków sądowych tytułem wpisu uzupełniającego. Mam na to termin tygodniowy od daty doręczenia wezwania pod rygorem egzekucji. Czy sąd ma prawo (...)

 • Przedawnienie mandatu MPK

  Czy termin przedawnienia 3 lat dotyczy także opłaty karnej z tytułu jazdy bez biletu MPK, jeśli tak to jakie kroki należy powziąć, aby sprawę przedawnić?

 • Klauzula wekslowa bez protestu

  Co oznacza klauzula "bez protestu" w przypadku wystawienia weksla in blanco. Jakie są różnice w realizacji weksla w przypadku gdy ta klauzula została wpisana do deklaracji wekslowej, a jak wyglądałaby, gdyby jej nie wpisywano?

 • Wymagania co do treści regulaminu pracy

  Obecnie chcę wprowadzić nowy, aktualny regulamin pracy i stąd kilka pytań. Czy muszę w regulaminie ująć, co może robić, a czego nie może pracownica w ciąży lub młodociany? Podobnie sprawa urlopów i ustawowych zwolnień itp. Mam wrażenie, że jest to przepisywanie kodeksu pracy. Czy powinienem (...)

 • Likwidacja nieprzerejestrowanej spółki

  Spółka z o.o. założona w 1992 r. nigdy nie podjęła działalności gospodarczej i, jak dotychczas, nie przerejestrowała się do KRS. Wspólnicy zamierzają zlikwidować spółkę. Jaki tryb postępowania obowiązuje w tym przypadku?

Interpretacje podatkoweNA SKÓTY