Archiwum 19 Listopad 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym

  Co należy rozumieć pod pojęciem: "pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym" (wg ustawy o ubezpieczeniach społecznych)?

 • Opodatkowanie spadku i darowizny od różnych osób

  Jeżeli wnuczka odziedziczy mieszkanie (w spadku) po babci, natomiast ojciec podaruje jej samochód - to czy do celów podatkowych obie te sprawy się sumują i zapłaci większy podatek?

 • Tymczasowe ustalenie widzeń z dzieckiem a rozwód

  Czy jeżeli sąd wydał tymczasowe postanowienie (na czas sprawy rozwodowej) w sprawie moich widzeń z dzieckiem bez określenia miejsc tych widzeń, jednocześnie postanawiając, że te spotkania mają się odbywać w obecności żony, to czy żona ma prawo o decydowaniu o miejscu tych spotkań i czy (...)

 • Wezwanie do zapłaty a pozew

  Czy w przypadku braku potwierdzenia odbioru wezwania do zapłaty przez dłużnika, mogę mimo to wystąpić z pozwem do sądu i czy z powodu braków formalnych sąd go nie odrzuci?

 • Dzień porodu a okres zatrudnienia

  Pracownica jest zatrudniona na czas określony tj. do dnia porodu, w dniu 18-11-2004 r. nastąpił poród, czy okres zatrudnienia na świadectwie pracy, powinien być do 17-11-2004 r. czy do 18-11-2004 r. Pracownica przez ostatnie 7 dni przebywała na zasiłku chorobowym tj. od 11-11-04 r. do 17-11-04 (...)

 • Przywrócenie do pracy a składki ZUS

  Pracodawca zrywa umowę bez wypowiedzenia, pracownik odwołuje się do Sądu Pracy, który przywraca pracownika do pracy, co ze składkami ZUS za okres postępowania jeśli trwało ponad 3 miesiące i czy po ponownyn obustronym zerwaniu stosunku pracy na świadectwie pracy będzie ujęty okres poprzedniego (...)

 • Odpowiedzialność pracodawcy za błędy księgowej

  Kto odpowiada za ewentualne błędy pracy księgowej (wypełnianie druków US, ZUS; prowadzenie rozliczeń itd.). Słyszałem opinie, że nawet mimo zatrudnienia księgowej odpowiedzialny jest właściciel, ale nie rozumiałbym w takim wypadku zatrudniania księgowej skoro i tak musiałbym wszystko sprawdzać? (...)

 • Uchylenie się od skutków błędnego oświadczenia

  Jeśli wdowa po śmierci małżonka wprowadzona przez wynajmującego w błąd podpisała nową umowę najmu, to czy możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego przez nią pod wpływem błędu jast ograniczona określonym terminem od dnia podpisania w/w umowy i czy należy oddać (...)

 • Ciężar dowodowy

  Moja przyjaciółka otrzymała rachunek telef. na kwote 14.000 zł, pomimo protestów skierowanych do TPSA, nadal jest zobowiązana zapłacić ten rachunek, jak udowodnić, że nie ona tyle wydzwoniła, jakie dalsze kroki można podjąć w tej sprawie?

 • Ubezpieczenie zdrowotne pracującego studenta

  Czy studenci studiów zaocznych pracujący na umowę zlecenie lub umowę o pracę na czas określony podlegają obowiązkowym opłatom ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego? Które z opłat są obligatoryjne, a które fakultatywne i która z umów jest korzystniejsza dla studenta studiów (...)

 • Śmiertelny wypadek w czasie pracy a składki ZUS

  Jakie konsekwencje dla pracodawcy (głównie z strony ZUS, w postaci np. zmienionych wartości składek) ma wypadek, który zdarzył się pracownikowi w czasie pracy ze skutkiem smiertelnym? Czy na ewentualną wysokość składek na ubezpieczenie ma wpływ uznanie bądź nie zdarzenia za wypadek przy (...)

 • Wydawanie poleceń przez pracodawcę

  Czy sprzedawca, wykonujący dziennie 2-3 wizyty u klientów także musi mieć wydane polecenie na piśmie do każdego wyjazdu? Czy dyrektor naczelny firmy, wyjeżdzający w delegację, także ma mieć polecenie wyjazdu na piśmie? Od kogo?

 • Powództwo o sprostowanie świadectwa pracy

  Czy sąd pracy może nakazać firmie zmianę świadectwa pracy (sprostowanie) i wypłaty odszkodowania dla pracownika, który został niesłusznie zwolniony po 20 latach pracy (z art. 52 par. 1). Sprawa w sądzie pracy została zakończona ugodą-świadectwo pracy zostało sprostowane a z walki o odszkodowanie (...)

 • Zawiadomienie pracodawcy o ciąży pracownicy

  Umowa o pracę na czas określony ustała 31.12.2003. 12.01.2004 pracownica telefonicznie zawiadomiła, że jest w ciąży. Czy pracodawca ma obowiązek przywrócenia jej do pracy?

 • Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

  Czy w przypadku przejęcia części zakładu przez inny zakład - na podstawie art. 23[1] kodeksu pracy - dla przejętych pracowników nadal aktualne pozostają badania lekarskie, zaświadczenia o odbytych szkoleniach BHP, zezwolenia na pracę dla pracowników nie będących polskimi rezydentami? Czy (...)

 • Likwidacja stanowiska jako przyczyna wypowiedzenia

  Czy wystarczy w wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony podać jako przycznę likwidację stanowiska?

 • Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

  Pracuję w firmie od kilku lat. Zaczął się nowy rok - przysługuje mi 26 dni urlopu. Czy jeśli złożę wypowiedzenie umowy teraz to mogę wykorzystać te 26 dni urlopu przysługującego mi w tym roku.

 • Stan zatrudnienia pracowników w firmie

  Czy uczniowie zaliczani są do stanu zatrudnienia firmy?

 • Ciąża a umowa na okres próbny

  Jakie prawa przysługują kobiecie, zatrudnionej na okres próbny, która zaszła w ciążę?

 • Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

  30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. Czy pracownikom przysługuje wypłata części nagrody jubileuszowej przypadającej za okres do 1.11.2000 r. tj.do dnia (...)

 • Roczne sprawozdanie finansowe spółki jawnej

  Czy spółka jawna ma obowiązek składać sprawozdanie roczne do sądu, tak jak np. spółka z o.o.?

 • Zmiana adresu firmy a zmiana umowy o pracę

  Moja firma za cztery miesiące zmieni adres i nazwę. Czy pracownicy muszą otrzymać nowe umowy o pracę?

 • Opłata za ciepło poza sezonem grzewczym

  Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo pobierać opłaty za centralne ogrzewanie poza sesonem grzewczym, tlumacząc się trudną sytuacją finansową? Pobieranie opłat za "ciepło", które nie jest dostarczane, jest niezgodne z art. 410 kodeksu cywilnego.

 • Wpis konstytutywny a deklaratoryjny

  Jaka jest różnica pomiędzy wpisem konstytucyjnym, a wpisem deklatoryjnym?

 • Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

  Czy kandydaci na członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek Skarbu Państwa muszą legitymować się ukończonymi kursami dotyczących tych stanowisk?

 • Odpowiedzialność kierownika wycieczki szkolnej

  Chciałabym dowiedzieć się jakie od strony prawnej czekają konsekwencje kierownika wycieczki szkolnej osób niepełnoletnich. Jedna z nich pod wpływem alkoholu doznała ciężkiego urazu (wpadła do ogniska) i została zabrana do szpitala, gdzie przebywała jedną dobę. Obecnie przebywa w szpitalu (...)

 • Urlop macierzyński a umowa zlecenia podczas urlopu

  Osoba zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony za kilka tygodni urodzi dziecko. Czy przebywając na urlopie macierzyńskim oraz urlopie wychowawczym można uzyskiwać wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia podpisanej z tym samym pracodawcą? Czy wtedy następuje utrata prawa do zasiłku macierzyńskiego? (...)

 • Treść wypowiedzenia umowy o pracę

  Otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę, w treści którego pracodawca informuje mnie o rozwiązaniu umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia do 1-go miesiąca, przyczynie wypowiedzenia (likwidacja stanowiska pracy) jak i 7-dniowym terminie wniesienia odwołania liczonym od dnia (...)

 • Zakaz wypowiadania umów o pracę

  Czy pracodawca będzie mógł wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi (kobiecie) pomimo że w okresie nie dłuższym niż 2 lata spełni warunki do wcześniejszej emerytury (55 lat życia i 35 lat pracy), czy obowiązywać będzie dla niej 2 letni okres ochronny.

 • Mała efektywność pracy

  Pracuję w spółce z o.o. Pracują w niej łącznie trzy osoby. Z jakich przyczyn stojących po stronie pracownika pracodawca może wypowiedzieć mi umowę o pracę? Comiesięcznie podpisuję zobowiązanie do wykonania planu sprzedaży. Od paru miesięcy wykonuję go w 60%. Czy jest to podstawa do wypowiedzenia (...)

 • Termin zapłaty podatku w dniu wolnym od pracy

  Czy w sytuacji, gdy termin zapłaty podatku dochodowego wypada w sobotę 20 listopada, mogę dokonać przelewu w pn. 22 listopada?

 • Zwrot pieniędzy za okulary korekcyjne pracownika

  Czy pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu okularów korekcyjnych podczas pracy przy obsłudze monitora dla pracownika? Wyniki badania okulistycznego wykazały potrzebę stosowania okularów.

 • Określenie siedziby jako miejsca zamieszkania

  Mam zamiar rozpocząć działalność gospodarczą. Czy adresem siedziby firmy może być mój adres zamieszkania, gdzie jestem zameldowany na stałe?

 • Prowadzenie działalności przez dwie osoby

  Czy "działalność gospodarczą" mogą założyć dwie osoby (wspólnicy), które będą miały te same prawa, jeśli chodzi o kierowanie firmą ?

 • Definicja bezpodstawnego wzbogacenia

  Proszę o wyjaśnienie terminu „bezpodstawne wzbogacenie” i podanie podstaw prawnych. Słyszałem o tym terminie, ale nie bardzo wiem o co chodzi.

 • Wezwanie do zaprzestania bezpranych naruszeń

  Czy istnieje forma powiedzmy pisemnego wezwania do zaprzestania działania bezprawnego i jaką pełni ono funkcje w kontekście proceduralnym?

 • Zdolność aportowa przedsiębiorstwa

  Czy przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą ma zdolność aportową? Czy wnosząc wkład niepieniężny w postaci takiego przedsiębiorstwa konieczne będzie wyłączenie pewnych jego składników (np. zobowiązań i obciążeń związanych z jego (...)

 • Przedstawicielstwo, a oddział firmy zagranicznej

  Chcę reprezentować w Polsce firmę zagraniczną zajmującą się doradztwem finansowym. Czy lepiej założyć przedstawicielstwo, czy oddział? W jakich instytucjach muszę złożyć stosowne wnioski?

 • Ciąża a zasiłek chorobowy

  Z dniem 1 lipca 2004 roku na mocy porozumienia stron moja dziewczyna zakończyła pracę (odejście dobrowolne). Nieco wcześniej w marcu 2004 roku zaszła w ciążę i od czerwca 2004 roku jest na zwolnieniu lekarskim. Obecnie zasiłek chorobowy będzie płacił ZUS. Do jakiego momentu ZUS będzie wypłacał (...)

 • Oddziały spółki z o.o.

  Spółka z o.o. prowadzi działalność w dwóch branżach (ma dwa rodzaje działalności) z siedzibą w jednym miejscu. Obie branże nie stanowią odrębnych jednostek gospodarczych (w Urzędzie Skarbowym rozliczane są razem). Spółka chciałaby wyróżnić te branże na wszystkich dokumentach księgowych (...)

 • Renta rodzinna dla dziecka

  Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, żeby dziecko po zmarłym rodzicu otrzymało rentę rodzinną?

 • Wiarygodność pośrednika przy udzielaniu kredytu

  Jak można sprawdzić wiarygodność firmy pośredniczącej w udzieleniu kredytu? Zwróciłem się do takiej firmy z ogłoszenia w celu uzyskania kredytu - ok.30 tys.na rozwój firmy. Po wypełnieniu wniosku w jednym z warszawskich biur dostałem akceptację, bez jakichkolwiek zaświadczeń i dokumentów (...)

 • Uprawnienia zawodowe, a prowadzenie działalności

  Czy mając zarejestrowaną działalność gospodarczą można świadczyć usługi pomocy w pisaniu różnych pism do sądu np. zarzuty do nakazu zapłaty, pozew o alimenty, rozwód, wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu, skargi, zażalenia itp. nie mając wykształcenia prawniczego, lecz robiąc (...)

 • Znaczenie winy w żądaniu odszkodowania

  Czy poszkodowany w kolizji pojazdów samochodowych jest zmuszony czekać na wyrok Sądu, orzekający o winie sprawcy, aby dostać odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej?

 • Świadczenie usług drogą elektroniczną

  Czy prowadzenie sklepu internetowego jest świadczeniem usług drogą elektroniczną i czy należy stosować tu przepisy Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną? Czy do tego rodzaju działalności stosować należy również Ustawę z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych (...)

 • Prowadzenie księgowości spółki z o.o.

  Czy zarząd spółki z o.o. może zlecić na podstawie umowy zlecenia prowadzenie księgowości tejże spółki osobie fizycznej, nie posiadającej uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych, a posiadającej wiedzę z tego zakresu. Czy może być jakaś inna forma świadczenia tego rodzaju (...)

 • Najem lokalu użytkowego, a działalność gospodarcza

  Czy najem jednego lokalu użytkowego, jeżeli jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej i REGON z PKD 7020Z, może być traktowany jako działalność gospodarcza?

 • Rozstrzyganie na podstawie korzystniejszych norm

  Czy istnieje norma prawna, która pozwala lub nakazuje orzekać właściwym organom na podstawie korzystniejszego dla powoda stanu prawnego, aktualnie obowiązującego lub obowiązującego w chwili, gdy zaistniały okoliczności wniesienia powództwa? Jaki to przepis?

 • Wypowiedzenie umowy a ekwiwalent za urlop

  Pracownik pracował na czas określony od 1 stycznia. 10 grudnia otrzymał wypowiedzenie z terminem dwutygodniowym. Czy w takim przypadku pracodawca może nakazać pracownikowi wykorzystanie należnego mu urlopu? Czy też jest zobowiązany do wypłacenia mu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

 • Opodatkowanie zniesienia współwłasności samochodu

  Zamierzam znieść współwłasność w posiadanym przeze mnie samochodzie. Proszę o informacje jak należy tego dokonać tzn. czy ma to nastąpić przez dokonanie darowizny przez pozostałych współwłaścicieli oraz czy zniesienie współwłasności w samochodzie wprowadzonym do ewidencji środków (...)

 • Opłacanie podatku przez korzystającego z gruntu

  Czy w umowie użyczenia, może być zapis, że biorący do używania zobowiązuje się ponosić wszelkie koszty związane z eksploatacją przedmiotu użyczenia, a w tym podatki? Jak to jest, przecież do płacenia podatku zobowiązany jest właściciel danej rzeczy (tu chodzi o nieruchomość), to wtedy (...)

 • Faktura korygująca a deklaracja INTRASTAT

  Czy dokonując sprzedaży wewnątrzwspólnotowej, później wystawiając fakturę korygującą na podwyższenie ceny ze względu na błędne przeliczenie, powinnam taką fakturę eksportową korygującą wykazać w deklaracji intrastat? Czy faktury transportowe dla odbiorców unijnych powinny być też (...)

 • Faktura bez podpisu

  Czy jeżeli wystawiam fakturę VAT, a następnie wysyłam ją klientowi pocztą muszę wysyłać również kopię? Na nowym wzorze faktury VAT nie ma miejsca na podpis nabywcy.

 • Zasiłek osiedleniowy

  Żołnierz złożył w dniu 10.08.2004 r. wniosek o przyznanie zasiłku osiedleniowego w wysokości 300% na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2001 r.w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienie i podróże służbowe. Rozporządzenie to obowiązywało (...)

 • Zbycie przedsiębiorstwa

  Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Czy istnieje możliwość, żeby tą firmę "przepisać" na inną osobę (mojego męża), tak aby przejął wszelkie zobowiązania (włącznie z zadłużeniami) oraz pożytki wynikające z istnienia tej firmy, tj. jej staż, zawarte umowy. Czy (...)

 • Klasyfikacja usług

  Jaki jest numer w klasyfikacji usług PKD względnie EKD usługi polegającej na kierowaniu za granicę osób do zatrudnienia polegającego na czasowym przyjęciu do rodziny w zamian za określone świadczenia w celu doskonalenia umiejętności językowych lub zawodowych na okres do 2 lat (Art. 36 ustep (...)

 • Klasyfikacja gruntów w celach podatkowych

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, która niezależnie od dotychczasowej działalności zakupiła nieruchomości (budynki) na gruntach zakwalifikowanych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny przemysłowe jest zobligowana do płacenia podatku od nieruchomości "w stawkach" (...)

 • Świadczenia rzeczowe z ZFŚS

  Co w roku rozumie się pod pojęciem "świadczenie rzeczowe" ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Czy mogą to być paczki dla pracowników i jakie?

 • Określenie stanowiska w umowie o pracę

  Jakie mogą być konsekwencje zapisu w umowie o pracę przed nazwą stanowiska: "pełniący obowiązki" np. kierownika działu? Czy z takiej funkcji można pracownika w każdej chwili odwołać bez konieczności wypowiadania warunków umowy o pracę?

 • Procedura zakładania fundacji

  Chcę założyć fundację na rzecz osób poszkodowanych przez biegłych i wymiar sprawiedliwości. Od czego powinienem zacząć? Skąd fundacje biorą środki finansowe i jak się o nie starać? Czy musi być jakaś określona liczba osób założycieli?

 • Opodatkowanie bonów towarowych z ZFŚS

  Czy możemy naszym pracownikom zakupić z ZFŚS bony towarowe? Jeżeli tak, to jaka kwota będzie zwolniona z pdof oraz oskładkowania ZUS?

 • Weksel z adnotacją anulowany

  Bank posiada mój weksel. Pożyczkę spłaciłem i dostałem z banku pismo, iż mogę się zgłosić do banku po odbiór weksla lub zostanie on komisyjnie zniszczony. Niestety siedziba banku jest na drugim końcu polski. Czy opisanie przez bank tego weksla, iż jest anulowany wystarcza do jego unieważnienia, (...)

Artykuły i poradniki

 • Zaciąganie kredytów za granicą - ograniczenia dewizowe

  Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz ustanawianie zabezpieczeń w kontaktach handlowych z prywatnymi podmiotami gospodarczymi mającymi siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym kraju może spowodować wypływ pieniądza z terytorium RP. Wypływ ten musi być kontrolowany z uwagi na interesy (...)

 • Czy mogę otworzyć rachunek bankowy za granicą?

  Do niedawna polskim obywatelom nie wolno było otwierać rachunków bankowych za granicą. Zakaz taki wiązał się z niebezpieczeństwem wypływu z kraju pieniędzy, co mogło spowodować zapaść w polskiej gospodarce. Dzięki nowym postanowieniom prawa dewizowego, zakładanie rachunków (...)

 • Kto może prowadzić kantor wymiany walut?

  Poprzez działalność kantorową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe rozumie się działalność gospodarczą prowadzoną na podstawie zezwolenia, polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich zakupie i sprzedaży. Z definicji tej wynika kilka (...)

 • O czym musisz wiedzieć przywożąc lub wywożąc wartości dewizowe z terytorium RP?

  Ilość środków pieniężnych i innych wartości materialnych znajdujących się w obrocie danego kraju ma istotne znaczenie dla jego gospodarki. Im więcej wartości pieniężnych w danym kraju, tym większe są potencjalne możliwości inwestowania ich w gospodarkę i tym większe są zdolności (...)

 • Jak legalnie wywieźć lub wysłać wartości dewizowe za granicę?

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe zawiera szereg ograniczeń związanych z wywozem, wysyłaniem i przekazywaniem za granicę wartości dewizowych i krajowych środków płatniczych. Wywóz (wysyłka, przekaz) tych środków może odbywać się tylko i wyłącznie na warunkach (...)

 • Jak wysłać pieniądze za granicę? Obowiązki związane z wysyłaniem za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych

  Często zdarza się sytuacja, w której w celu poratowania kondycji finansowej naszych krewnych mieszkających za granicą chcemy wysłać im pieniądze lub inne wartości majątkowe. Jak tego dokonać zgodnie z prawem? Wysyłanie wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych za granicę, (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 2483 z 2004

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 2482 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi

 • Dziennik Ustaw Poz. 2481 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2480 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich

 • Dziennik Ustaw Poz. 2479 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków Organizacyjno-Technicznych "Prebot" w Radomiu

 • Dziennik Ustaw Poz. 2478 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 2477 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 2476 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 2475 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2474 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie nadania Instytutowi Technologii Eksploatacji w Radomiu statusu państwowego instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 2473 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności

 • Monitor Polski Poz. 833 z 2004

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 832 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 listopada 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 831 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 830 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Poz. 829 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych

 • Monitor Polski Poz. 828 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w czwartym kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 827 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na I kwartał 2005 r.

 • Monitor Polski Poz. 826 z 2004

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 listopada 2004 r. sygn. akt KP 1/04

 • Monitor Polski Poz. 825 z 2004

  Zarządzenie Nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Polityki Społecznej

 • Monitor Polski Poz. 824 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 października 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 823 z 2004

  Porozumienie z dnia 7 czerwca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 822 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 października 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o rozszerzeniu ruchu w drogowym przejściu granicznym Ogrodniki - Lazdijai o ruch towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych, towarów podlegających kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej oraz odpadów

 • Monitor Polski Poz. 821 z 2004

  Porozumienie z dnia 21 maja 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o rozszerzeniu ruchu w drogowym przejściu granicznym Ogrodniki - Lazdijai o ruch towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych, towarów podlegających kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej oraz odpadów

 • Monitor Polski Poz. 820 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 819 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 818 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 817 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 816 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 815 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2004 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 814 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 813 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2004

  Decyzja nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe, ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/97, cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, nałożonego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 2474/93 i utrzymanego przez rozporządzenie (WE) nr 1524/2000, oraz znosząca zawieszenie płatności rozszerzonego cła antydumpingowego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4383)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1985/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 238/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1984/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1983/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!