e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 16 Grudzień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • VAT od podatku od nieruchomości przy czynszu najmu

  Wynajmujemy lokal biurowy od spółdzielni mieszkaniowej od 2000 r., do każdej faktury jest nam doliczany podatek od nieruchomości, do którego jest nam naliczany podatek VAT 22%. Nasze pytanie dotyczy tego czy do podatku od nieruchomości może być doliczany podatek VAT? Jest to dla nas niezrozumiałe (...)

 • Obowiązek wysłania PIT-ów przez pracodawcę

  W jakim terminie Pracodawca musi złożyć PIT-y swoich pracowników w Urzędzie Skarbowym w 2005 r.? Do końca Stycznia czy do końca Lutego 2005 r.?

 • Finansowanie podatku z ZFŚS

  Jaka jest podstawa zakazująca finansowanie podatku dochodowego od świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Kto to sprawdza, PIP? Jakie mogą być konsekwencje finansowania z ZFŚS?

 • Rękojmia a istniejące i nie wpisane służebności

  Firma kupiła grunt rolny od osoby fizycznej. Grunt został przekwalifikowany i przeznaczony pod inwestycję budowlaną. W akcie notarialnym zakupu gruntu znalazł się zapis, że zakupiony grunt jest wolny od innych praw. Tymczasem w trakcie realizacji projektu budowlanego okazało się, że jeden z (...)

 • Ubezpieczenie pracownika oddelegowanego

  Pracownik zatrudniony w Polsce na umowę o pracę zostaje przez firmę oddelegowany na okres 12 miesięcy do pracy w Centrali w Czechach (w Pradze). Jak powinnam rozliczać jego wynagrodzenie (ujęcie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatku)? Jakie dokumenty i gdzie powinny zostać (...)

 • Zaświadczenie o spłacie długu przez poręczyciela

  Czy mam rozumieć, że zaświadczenie od komornika informujące o spłacie całkowitego zobowiązania (pożyczki) za pożyczkobiorcę przez poręczyciela jest wystarczającym dokumentem do uzyskania tytułu wykonawczego w celu odzyskania tych pieniędzy? Przypominam, że to zaświadczenie nie posiada (...)

 • Egzekucja należności z wyroku karnego

  Osoba fizyczna została oskarżona o czyn z art. 286 § 1 kk ponieważ działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła firmę do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w ten sposób, że zakupiła urządzenie biurowe o wartości przeszło 5000 zł od w/w firmy, a następnie (...)

 • Terminy wypowiedzenia najmowanego mieszkania

  Po jakim okresie przedawnia się termin ważności wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego? Czy jeżeli wypowiedzenie nastąpiło we wrześniu 2003 r. to po roku nadal obowiązuje, jest aktualne? Co powinien uczynić burmistrz w takim wypadku, gdy upłynął rok i do rozwiązania umowy nie doszło? (...)

 • Konkretyzacja pozwanego

  Czy jeśli chcę zmienić pozew - co do sprecyzowania osoby pozwanego (pozwałem jednostkę wojskową, a powinienem pozwać skarb państwa - reprezentowany przez jednostkę wojskową) - to muszę to zrobić pisemnie, czy też wystarczy ustnie na pierwszej rozprawie? Jeśli muszę pisemnie, to czy wystarczy (...)

 • Obiecanie zawarcia umowy a umowa przedwstępna

  Czy właściciel przekazując lokal po wyprowadzającym się lokatorze innemu, sąsiedniemu lokatorowi, który chce go kupić może go z tego lokalu eksmitować? W błąd wprowadził lokatora właściciel. Lokator doprowadził lokal do stanu \"zamieszkania\" i teraz właściciel twierdzi, że to mieszkanie (...)

 • Roszczenie zwrotne poręczyciela po spłacie długu

  Ojciec jako żyrant pożyczki spłacił zadłużenie za swojego kolegę w całości, który rzekomo nigdzie nie pracuje. Od komornika dostał jedynie zaświadczenie, na którym widnieje kwota uregulowanej należności, bez podania danych osoby za którą była ona spłacona. W jaki sposób może on dochodzić (...)

 • Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

  W jaki sposób mogę oszacować odszkodowanie, o które chcę się ubiegać z tytułu naruszenia moich dóbr osobistych od pracodawcy? Chodzi o sytuację, kiedy to pracodawca nakazał wszystkim pracownikom wzięcie udziału w zdjęciu załogi, które to zostało zamieszczone w folderze reklamowym firmy (...)

 • Świadczenie usług na terenie ambasady a VAT

  Mam wykonać usługę na terenie ambasady kraju-członka UE. W przypadku podmiotów krajowych usługa jest opodatkowana VAT w wysokości 22%. Jak będzie z VAT w tym przypadku?

 • Egzekucja od dłużników solidarnych

  Kolega taty był pożyczkobiorcą a on sam z 2 innymi osobami żyrantami tej pożyczki. Niestety nie spłacał jej, czego następstwem było oddanie sprawy o ściągnięcie długu do sądu. Sąd wydał nakaz zapłaty, w którym wszystkim 4 osobom nakazał solidarną spłatę należności głównej wraz (...)

 • Przejęcie zamortyzowanego środka trwałego

  Czy właściciel firmy może zamortyzowany środek trwały przejąć do swojego osobistego użytku? Na jakiej zasadzie właściciel firmy (inaczej mówiąc jak ma to zrobić?) może zamortyzowany środek trwały używać jako swoją rzecz prywatną?

 • Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

  Jestem zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Czy z mojego ubezpieczenia może korzystać mój konkubent, na zasadzie na jakiej mogą to robić członkowie rodziny?

 • Odpowiedzialność za długi konkubenta

  Czy istnieje odpowiedzialność za zobowiązania konkubenta? Czy komornik ma prawo przeprowadzić licytację do końca, skoro dowiedział się w trakcie o jej zawieszeniu? Komornik postanowił złożyć pieniądze do depozytu sądowego, zamiast jeszcze stojących tam moich ruchomości. Czy komornik może (...)

Artykuły i poradniki

 • Jakie zmiany w podatkach od nowego roku?

  W przeciwieństwie do lat poprzednich, 1 stycznia 2005 r. nie przyniesie wielu zmian. Tym niemniej warto się dowiedzieć co nas czeka w 2005 r., zwłaszcza, że większość wprowadzanych zmian jest korzystna dla podatników. Najważniejszą z nowości jest bez wątpienia zmiana formuły udzielanych (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 2644 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

 • Dziennik Ustaw Poz. 2643 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 2642 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 73 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiająca agencję wykonawczą o nazwie Agencja wykonawcza programu zdrowia publicznego do zarządzania działaniem wspólnotowym w dziedzinie zdrowia publicznego, w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 65 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 97/222/WE ustanawiającą wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4563) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 63 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/746/WE zezwalającą Republice Francuskiej na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 61 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca art. 3 decyzji 98/198/WE zezwalającej Zjednoczonemu Królestwu na rozszerzenie stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 6 i 17 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 60 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/865/WE zezwalającą Królestwu Hiszpanii na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 58 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zezwalająca Republice Francuskiej i Republice Włoskiej na zastosowanie środków stanowiących odstępstwo od art. 3 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 55 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2142/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 grudnia 2004 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 53 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2141/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustalające skorygowaną prognozę produkcji bawełny nieodziarnionej i związaną z tym nową tymczasową obniżkę ceny orientacyjnej na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 49 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2140/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1245/2004 w odniesieniu do wniosków o licencje połowowe na wodach znajdujących się pod zwierzchnictwem wyłącznej strefy gospodarczej Grenlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2139/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. dostosowujące i wykonujące rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniające decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2005 i 2007 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu dostaw mleka i śmietany dla Wysp Kanaryjskich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2137/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2136/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 872/2004 dotyczącego dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2135/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2134/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2004

  Rozporządzenie Rady 2004/2133/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku właściwych władz Państw Członkowskich w zakresie systematycznego stemplowania dokumentów podróży obywateli państw trzecich przy przekraczaniu przez nich zewnętrznych granic Państw Członkowskich oraz zmieniające w związku z tym przepisy Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen oraz Wspólny Podręcznik

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2132/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustalającego na rok połowowy 2005 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000