e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 2 Luty 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zaliczenie okresów składkowych obcokrajowca

  Czy obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, nie mający obywatelstwa polskiego będzie miał liczone do emerytury składki na ubezpieczenie społeczne płacone z tytułu umowy o pracę wykonywaną w Polsce, na rzecz polskiego pracodawcy? Lub czy obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, nie mający obywatelstwa (...)

 • Darowizna mieszkania na rzecz małoletniego

  Posiadam spółdzielcze mieszkanie własnościowe. Chcę podarować je 9-letniej wnuczce. Córka jest po rozwodzie a były zięć nie utrzymuje żadnych kontaktów z wnuczką. Jaka jest możliwość przepisania niepełnoletniej wnuczce tego mieszkania? Czy po ewentualnym przepisaniu mieszkania na wnuczkę (...)

 • Opłata pobierana przez komornika

  Otrzymałem jako dłużnik kopię Wniosku o wszczęcie egzekucji wysłanego do komornika. Wniosek obejmował łącznie (należność główna, odsetki, koszty procesowe, adwokackie itp.) kwotę ok. 300 zł oraz koszty egzekucji wg taryfy. Tymczasem komornik zażądał kwoty ponad 500 zł. Egzekucji poddałem (...)

 • Wykluczenie ze spółdzielni a prawo do lokalu

  Jakie są konsekwencje wykluczenia członka spółdzielni mieszkaniowej w przypadku, gdy jest to własnościowe prawo do lokalu (mieszkanie w całości zapłacone)?

 • Niespłacone raty leasingu

  Wziąłem na swoją firmę w leasing samochód osobowy. Zapłaciłem pierwszych 7 rat zgodnie z harmonogramem spłat rat. W związku z tym, iż miałem trudności z odzyskaniem wierzytelności od swoich kontrahentów nie zapłaciłem kolejnych trzech rat. W miesiącu przypadającym na trzecią niezapłacona (...)

 • Wywiad środowiskowy w postępowaniu karnym

  Na jakiej podstawie zarządza się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego? Nigdy nie byłam karana ani też nigdy nie weszłam w konflikt z prawem, dlaczego więc jedynie na podstawie stwierdzenia jednej osoby, która oskarża mnie o telefoniczne nękanie jestem traktowana jak przestępca? Czy mogę (...)

 • Działalność gospodarcza obcokrajowca

  Czy obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, nie mający obywatelstwa polskiego może założyć w Polsce działalność gospodarczą jako osoba fizyczna?

 • Publiczne słuchanie muzyki a prawa autorskie

  Prowadzę sklep spożywczy i mam włączone ogólnie słyszalne radio, gdzie słuchamy miedzy innymi czy puszczane są nasze reklamy, wiadomości itp. Czy mam obowiązek uiszczać opłaty dla ZAIKS-u. Słyszałem, że są w tym zakresie orzeczenia NSA.

 • Oddział a przedstawicielstwo

  Firma zagraniczna ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej tylko w dwu formach (czy tak) oddzialu lub przedstawicielstwa. Jaka jest różnica, gdzie znaleźć przepisy?

Artykuły i poradniki

 • Zmiany w Kodeksie pracy po wejściu do UE

  1 maja 2004 r. Rzeczpospolita Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Ta data jest istotna z punktu widzenia prawa pracy, ponieważ została ustanowiona cezurą czasową i od tego momentu weszło w życie szereg przepisów. W niniejszej poradzie przedstawione zostaną przepisy Kodeksu pracy, (...)

Zmiany w Prawie • Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

  Z dniem 1 maja 2004 roku staniemy się członkiem Unii Europejskiej. Wiąże to się z wieloma obowiązkami związanymi z dostosowaniem naszego ustawodawstwa do prawa unijnego, (...)

Interpretacje podatkowe