Archiwum 17 Marzec 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Określenie odsetek umownych na fakturze

  Czy działamy zgodnie z obowiązującym prawem, określając odsetki umowne od naszych należności w danej wysokości, a strona kupująca akceptuje warunki, podpisując fakturę? Czy potrzebne jest oddzielne postanowienie lub umowa podpisane przez strony o wysokości odsetek umownych?

 • Umorzenie dochodzenia przez Policję

  Czy do sprawy karnej z art.190 par. 1 k.k. w zw. z art.12 par. 1 k.k. można dołączyć sprawę z art. 202 par. 2 k.k., która pozostaje nadal na Policji, ponieważ Policja "gubiąc" bardzo ważny dowód w sprawie nie stwierdza znamion czynu zabronionego i obiecuje podjęcie c.d. sprawy w razie ustalenia (...)

 • Składanie załączników w kopiach

  Czy załączniki (np. faktury, dokumenty urzędowe, zaświadczenia) składane w związku z pozwem w postępowaniu cywilnym należy przedkładać w oryginale? Czy może wystarczą ich odpisy (kserokopie), z możliwością przedłożenia na żądanie sądu oryginałów? Czy ewentualnie przy osobistym składaniu (...)

 • Termin składania wniosków dowodowych

  Do kiedy składa się wnioski dowodowe w sprawie karnej, jeśli chodzi o wezwanie świadków na rozprawę, pobranie notatek z Policji przydatnych na sprawie?

 • Zgoda małżonka przebywającego za granicą

  Jakie warunki trzeba spełnić by przenieść własność nieruchomości będącej wspólną własnością małżonków, w sytuacji gdy jedno z nich przebywa za granicą (w USA)? Czy wystarczy upoważnienie notarialne złożone przed notariuszem władającym językiem polskim, w którym udziela się (...)

 • Zakaz palenia w pracy

  Czy można pracownikom całkowicie zabronić palenia, również na przerwie w godzinach pracy?

 • Klauzula wykonalności

  Co to jest klauzula wykonalności?

 • Zatarcie skazania po okresie próby

  Pana X skazano na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. Po jakim czasie nastąpi zatarcie skazania? Po trzy i pół roku czy po pięciu latach?

 • Zwolnienie nauczyciela mianowanego

  Dyrektor mojej szkoły chce zredukować jeden etat w świetlicy (zbyt mała liczba dzieci zapisała się w tym roku do szkoły). Jestem jedną z sześcioosobowego zespołu wychowawców. Pracuję w tej szkole 10 lat. Posiadam pełne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska, rozpoczęłam studia podyplomowe (...)

 • Zawarcie umowy o prowadzenie audytu

  Prowadzę firmę produkcyjną korzystajacą z usług controllingowych innej wyspecjalizowanej firmy. Czy na usługi te powinienem zawrzeć stosowną umowę określającą wynagrodzenie? Czy w ewentualnej umowie wynagrodzenie może zostać określone ryczałtowo, czy powinno być uzależnione od przedstawienia (...)

 • Niechciany lokator w domu

  Dowiedziałem się, że mogę nakazać bratu opuszczenie domu lub też zaproponować mu wynajęcie ode mnie części mieszkania za określony czynsz. W jakim trybie mogę skutecznie dokonać w/w czynności? Co mogę zrobić w sytuacji, w której moje propozycje zostaną zignorowane? Czy istnieje określone (...)

 • Prace polowe, a działalność gospodarcza

  Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne posiada ciągnik, którym doraźnie wykonuje prace polowe (np. orka, koszenie) na rzecz innych mieszkańców wsi (nie jest to jego stałe, istotne źródło dochodów). Otrzymuje za to określone wynagrodzenie. Czy w związku z tym dotyczą go jakieś wymagania rejestracyjne, (...)

 • Płatność między przedsiębiorcami

  Czy zgodne z ustawą Prawo działalności gospodarczej (art. 13 ust. 1 pkt 1) jest dokonanie zapłaty innemu przedsiębiorcy za zakupiony od niego towar o wartości 20 tys. złotych w ten sposób, że kwotę 13 tys. zł zapłacono gotówką (nie przekraczając granicznej kwoty 3 tys. Euro dopuszczalnego (...)

 • Naruszenie posiadania w umowie najmu

  Czy urzędnik/zarządca Zakładu Komunalnego ma prawo zabrać (ustnie, pod presją) najemcy komórkę, którą ten ma w umowie najmu i tylko dzięki najemcy ona jeszcze stoi.

 • Dowody w postępowaniu rozwodowym

  Jeśli w procesie rozwodowym po złożeniu pozwu zechcę powołać nowych świadków lub przedstawić nowe dowody, nie wymienione w pozwie, to czy muszę wystąpić z pismem przed rozprawą?

 • Prawo wykupu mieszkania komunalnego

  Czy Urząd Gminy jako właściciel ma prawo odmówić najemcy wykupu mieszkania komunalnego?

Artykuły i poradniki

 • Jak prowadzić akta osobowe pracownika? (część II)

  W pierwszej części porady, dotyczącej dokumentacji pracowniczej, jaką pracodawca ma obowiązek prowadzić, angażując pracowników, opisane zostały akta osobowe obejmujące część A i B. Pozostała więc jeszcze do omówienia ostatnia część akt osobowych – część C. Zawiera (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 415 z 2004

  Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zasad działania służb ruchu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 414 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych technicznych przepisów ruchu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 413 z 2004

  Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie podziału i szczegółowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposobów współdziałania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego