Archiwum 2 Marzec 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wymeldowanie lokatorów przez właściciela

  Jestem właścicielką mieszkania hipotecznego wykupionego od gminy. W tym lokalu oprócz mnie przebywają zameldowane na pobyt stały jeszcze trzy osoby. Z powodów finansowych i rodzinnych jestem zmuszona do sprzedaży tego mieszkania (moja siostra znęca się psychicznie nad mamą). Nowo zakupione (...)

 • KW dla spółdzielczego prawa własnościowego

  Obecnie właściciel dysponuje spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Chce mi sprzedać to mieszkanie. Sprawdziłam, iż spółdzielnia ma uregulowany stan prawny gruntu tzn. ma założoną księgę wieczystą. Ja część tej inwestycji muszę sfinansować kredytem, bank będzie chciał zabezpieczyć (...)

 • Potrącanie z wynagrodzenia rachunków za telefon

  Pracownicy naszej firmy korzystają ze służbowych telefonów komórkowych. Zarząd Przedsiębiorstwa wraz z Dyrekcją comiesięcznie ustala limit dla każdego pracownika w wysokości 150 PLN, powyżej tej kwoty pracownicy obciążani są z tytułu przekroczeń w/w limitu. Dodatkowo każdy z pracowników, (...)

 • Aneks o dopuszczalnej liczbie nadgodzin

  Do dnia 31.03. br. zakład pracy zatrudniający pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy jest zobowiązany ustalić dopuszczalną liczbę godzin ponad wymiar określony w umowie, który będzie pracowników uprawniał do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. W związku z powyższym zwracam (...)

 • Podważanie opinii biegłego

  Biegły lekarz miał do przygotowania opinię na zlecenie sądu. Miała ona na celu ustalenie zdolności, (bądź jej braku) do pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca mi rentę III grupy (częściowa niezdolność do pracy). Uważam, że postępowanie lekarza było niezgodne z prawem, gdyż (...)

 • Aktualna podstawa prawna rozstrzygnięcia

  W grudniu 2003 wójt wydał decyzję o warunkach zabudowy na podstawie istniejącego planu zagospodarowania. W wyniku zaskarżenia decyzji SKO w lutym 2004 uchyliło decyzję wójta i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia motywując brakiem planu zagospodarowania na dzień rozpatrzenia odwołania (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 317 z 2005

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 290 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

 • Dziennik Ustaw Poz. 289 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

 • Dziennik Ustaw Poz. 288 z 2004

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Poz. 287 z 2004

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 286 z 2004

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 285 z 2004

  Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe