e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Marzec 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zameldowanie się bez zgody właściciela

  Czy istnieje możliwość zameldowania się osoby w mieszkaniu bez zgody właściciela? W 2000 r. rodzice zapisali mi nowo wybudowany dom, w którym zameldowała się bez mojej zgody siostra. W Urzędzie gminy powiedziano mi, że siostra mogła się zameldować zgodnie z nowym prawem cywilnym. Czy to (...)

 • Zasady i zakres odpowiedzialności poręczycieli

  Czy po ogłoszeniu upadłości poręczyciele upadłego też odpowiadają własnym majątkiem, zastawionym na rzecz poręczenia?

 • Udowodnienie zapłaty a brak dowodu wpłaty

  2 lata temu dostałem mandat za przejazd pociągiem. W maju 2003 roku dostałem listem poleconym z sądu rejonowego nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Po tym przekazem pocztowym uiściłam zapłatę. Ale kilka dni temu przyszło pismo informujące, że sąd wydał nakaz zapłaty, a nie zapłacenie (...)

 • Grzywna za niestawiennictwo

  Byłem świadkiem zdarzenia. Po czterech latach w moim domu odebrano (sprzątaczka) wezwanie adresowane dla mnie w charakterze świadka. Nie przekazała mi wezwania i nic nie wiedziałem o sprawie, ze w ogóle coś takiego po takim czasie trafiło na wokandę. Otrzymałem drugie wezwanie które odebrałem (...)

 • Ochrona danych osobowych pracownika

  Czy umowa o pracę, jako integralna część akt osobowych, podlega również ustawie o ochronie danych osobowych? Czy oprócz pracodawcy, pracownika (a więc stron umowy) oraz organów kontrolnych (np. PIP) okazania umowy pomiędzy mną a moim pracownikiem może domagać się inny duży podmiot gospodarczy, (...)

 • Wypłata środków z kapitału zapasowego

  Czy w ciągu roku obrotowego można wypłacać środki z kapitału zapasowego? Jeżeli tak, to na jaki cel?

 • Hodowla koni w mieście

  Sąsiad sprzedał swoją działkę. Nowy nabywca chce na niej hodować kucyki i wozić nimi dzieci (odpłatnie). Jest to działka budowlana w mieście. Czy sąsiad może to zrobić. Czy można hodować konie w mieście. Czy sąsiedzi mają coś do powiedzenia w tej sprawie?

Projekty Ustaw • Projektowana zmiana ustawy o notariacie

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o notariacie.Przyczyną nowelizacji jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który 10 grudnia 2003 roku orzekł, (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 462 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Żórawina oraz Wójta Gminy Żórawina w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 461 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów

 • Dziennik Ustaw Poz. 460 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 459 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Poz. 230 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

 • Monitor Polski Poz. 229 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie wykazu hut, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

 • Monitor Polski Poz. 228 z 2004

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych

 • Monitor Polski Poz. 227 z 2004

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych

 • Monitor Polski Poz. 226 z 2004

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r.w sprawie wzorów pieczęci okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Poz. 225 z 2004

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Poz. 224 z 2004

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie zasad drukowania i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 223 z 2004

  Zarządzenie Nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów