e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 16 Kwiecień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zmiana siedziby a likwidacja

  Jeżeli firma zarejestrowana w mieście X chce się przenieść do miasta Y, to czy wymaga to formalnego zamknięcia działalności w mieście X (zgłoszenie do urzędów, zwolnienie pracowników, etc.) i otwarcia jej ponownie w mieście Y?

 • Sprzedaż w egzekucji nieruchomości a hipoteka

  Nieruchomość, która ma zostać zlicytowana, posiada obciążenie w postaci hipoteki ustawowej w wysokości 100.000 zł. Nieruchomość jest szacowana na 80.000 zł. Czy w przypadku jej sprzedania za tą cenę hipoteka ustawowa wygasa? Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przez innego wierzyciela (...)

Zmiany w Prawie • fotCzas pracy kierowców - zmiany

  Ustawa o czasie pracy kierowców dostosowuje prawo polskie do przepisów Unii Europejskiej. Wdraża dyrektywę 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 602 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, indywidualnych specjalistycznych praktyk i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych oraz danych objętych wpisem do rejestru

 • Dziennik Ustaw Poz. 601 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznych Umów Finansowych na lata 2002 i 2003

 • Dziennik Ustaw Poz. 600 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 599 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalenia i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 598 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 597 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 596 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi