e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Kwiecień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przekazanie dokumentacji budowy

  W roku 2000 "inwestor" zgłosił w urzędzie zakończenie budowy budynku wielorodzinnego. Do zgłoszenia załączony był dziennik budowy z wpisem podpisanym przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego, że budynek został zrealizowany zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz sztuką budowlaną. (...)

 • Wniosek o ponowną opinię biegłego

  Czy jeśli opinia biegłego lekarza w sprawie o rentę mnie nie zadowala, mogę wystąpić o ponowną opinię innego biegłego, jeśli tak to na jakich podstawach?

 • Prawo do współposiadania nieruchomości

  Jestem wspówładającym w stosunku 1/2 działki, do której nie mam dostępu z powodu ogrodzenia jej przez drugiego współwładającego. Jakie kroki prawne powinienem przedsięwziąć, aby swobodnie rozporządzać własnym udziałem?

Artykuły i poradniki

Zmiany w Prawie • Praca cudzoziemców bez pozwolenia na pracę

  W dniu 11 marca 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 629 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

 • Dziennik Ustaw Poz. 628 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie metod pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badań parametrów jakościowych suszu

 • Dziennik Ustaw Poz. 627 z 2004

  Ustawa z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 626 z 2004

  Ustawa z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks wykroczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 625 z 2004

  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 624 z 2004

  Ustawa z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 623 z 2004

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne

 • Dziennik Ustaw Poz. 622 z 2004

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne

 • Dziennik Ustaw Poz. 621 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 620 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków, dokumentów i rejestrów w sprawach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Poz. 619 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie znaku Wojskowych Służb Informacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 618 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Poz. 617 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom

 • Dziennik Ustaw Poz. 616 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób

 • Dziennik Ustaw Poz. 477 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy