e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Kwiecień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zrzeczenie się władzy rodzicielskiej

  W pozwie powódka wystąpiła o odebranie mi praw rodzicielskich. Czy zrzeknięcie się tych praw (jestem w związku z inną kobietą) może wpłynąć w jakiś sposób na decyzję sądu co do wysokości przyszłych alimentów?

 • Koszty utrzymania samochodu a wysokość alimentów

  Czy koszty utrzymania samochodu można wykorzystać podczas rozprawy mającej na celu ustalenie alimentów (mieszkam kilkaset kilometrów od rodzinnego domu)?

 • Nabycie od spadkobierców nie wpisanych do KW

  Zamierzam kupić mieszkanie którego właścicielem ujawnionym w księdze wieczystej jest małżeństwo posiadające dwójkę dzieci (pełnoletnich). Mąż nie żyje, nie przeprowadzono postępowania spadkowego. Zgodnie z zasadą współwłasności prawa do nieruchomości udział spadkowy przysługuje (...)

 • Ustalenie treści aktu urodzenia przez sąd

  Przy złożeniu wniosku w USC o wydanie skróconego aktu urodzenia zapytano, gdzie się urodziłam (w domu czy szpitalu). Kto dokonuje zgłoszenia do USC faktu urodzenia się dziecka? Jaka jest procedura w przypadku stwierdzenia, że nie jest się zarejestrowanym w USC, a faktycznie się istnieje? Czy (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 570 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie określenia warunków niezbędnych do otrzymania akredytacji w zakresie oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz sposobu i zakresu przeprowadzania kontroli pracy akredytowanych laboratoriów

 • Dziennik Ustaw Poz. 569 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej oraz wzoru kwestionariusza technicznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 568 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie ilości materiału siewnego niezbędnej do przeprowadzenia badania odrębności, wyrównania i trwałości oraz terminów jego dostarczenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 567 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie opłat za złożenie wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej, badanie odrębności, wyrównania i trwałości, przyznanie i utrzymanie wyłącznego prawa

 • Dziennik Ustaw Poz. 566 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 565 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego