e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Maj 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odpowiedzialność poręczycieli z weksla

  Poręczyciele podpisali weksel in blanco w Banku. W porozumieniu wekslowym podano nieprzekraczalny termin spłaty rocznego kredytu przez dłużnika głównego, w powołaniu na umowę kredytową. Bank po 2 latach wezwał poręczycieli do spłaty. Po tym fakcie okazało się, że Bank bez powiadamiania, (...)

 • Przerwanie biegu przedawnienia w egzekucji

  Czy podjęcie na nowo umorzonej egzekucji przed sądem powoduje przerwanie terminu przedawnienia? Czy też roszczenie przedawnie się po 10 latach od pierwszego umorzenia?

 • Dziedziczenie przez wnuki

  Mój dziadek był współwłaścicielem domu w 1/9 części. Miał dwie córki. Jedna bezdzietna, a druga nasza mama. Mama ma obecnie dwóch synów, mnie i brata. Czy mogę bezpośrednio, przeprowadzić sprawę spadkową z dziadka na mnie, czy muszę to robić po kolei, czyli z dziadka na córki i z (...)

 • Ubezpieczenie OC budynków gospodarczych

  Czy obowiązek ubezpieczenia od zdarzeń wywołujących szkodę (ogień, piorun, itp.) dotyczy tylko budynków gospodarczych znajdujących się w gospodarstwie rolnym, czy również budynków mieszkalnych (w tym i znajdujących się w budowie)?

 • Świadek i pełnomocnik w dwóch rolach procesowych

  Chciałbym powołać na świadka osobę, którą ustanowiłem pełnomocnikiem w swojej sprawie. Czy jest to w zgodzie z obowiązującym prawem?

Artykuły i poradniki

 • Zaciąganie kredytów za granicą - ograniczenia dewizowe

  Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz ustanawianie zabezpieczeń w kontaktach handlowych z prywatnymi podmiotami gospodarczymi mającymi siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym kraju może spowodować wypływ pieniądza z terytorium RP. Wypływ ten musi być kontrolowany z uwagi na interesy (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne