e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 13 Maj 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Klasyfikacja usług

  Jaki jest numer w klasyfikacji usług PKD względnie EKD usługi polegającej na kierowaniu za granicę osób do zatrudnienia polegającego na czasowym przyjęciu do rodziny w zamian za określone świadczenia w celu doskonalenia umiejętności językowych lub zawodowych na okres do 2 lat (Art. 36 ustep (...)

 • Dochodzenie roszczeń z umowy pożyczki

  Udzieliłam pożyczki z terminem zwrotu 17 kwietnia 2001 r. Czy mogę skutecznie - w kontekście przepisów o przedawnieniu - dochodzić roszczeń na drodze sądowej? Jaki jest termin przedawnienia roszczeń z umowy pożyczki, które przepisy regulują omawiana materię?

 • Vat na usługi ogrodnicze

  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje dla usług ogrodniczych typu utrzymanie terenów zielonych, koszenie trawników, przycinanie żywopłotów?

 • Odpowiedzialność karna członków zarządu

  Czy jeśli zarząd spółki dokonał świadomie czynności prawnych na szkodę wierzycieli, można żądać od prokuratury wszczęcia postępowania w tej sprawie i czy członkowie zarządu mogą odpowiadać w opisanej sytuacji także na podstawie kodeksu karnego lub przepisów karnych innych ustaw?

 • Ponowne rozpatrzenie sprawy

  Jak skutecznie można uzyskać pozytywną decyzję o WZiZT w przypadku dwukrotnej odmowy przez organ pierwszej instancji. SKO uchylając w całości pierwszą decyzję skierowało ją do ponownego rozpatrzenia. Urząd odmówił drugi raz uzasadniając innymi argumentami. SKO ponownie uchyli decyzję (...)

 • Kupno samochodu na współwłasność

  Moja matka - starsza osoba - ma zamiar kupić samochód, ale ponieważ nie posiada prawa jazdy (a także ze względu na wiek) ja będę użytkować pojazd. Mama ma zamiar uczynić mnie współwłaścicielem auta. Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Czy przy podziale majątku, to że będę współwłaścicielem (...)

 • Uprawnienia wynikające ze służebności mediów

  Jestem właścicielem działki, dla której zapisana jest służebność mediów (służebność mediów na rzecz każdorazowych właścicieli mojej działki) w działkach wcześniejszych. Co daje mi taki zapis służebności mediów? Jakie mam prawa i czego mogę wymagać od właścicieli działek, (...)

 • Zameldowanie narodzonego dziecka najemcy

  Jestem właścicielem kamienicy. Czy lokator, który płaci czynsz regulowany może bez mojej zgody zameldować swoje nowonarodzone dziecko, jeśli zawrze związek małżeński, to zameldować współmałżonka, zameldować osoby trzecie? Czy mogę zastrzec w urzędzie miasta, że bez mojej pisemnej (...)

 • Forma umowy użyczenia

  Czy umowa użyczenia, aby była ważna, musi być spisana notarialnie?

 • Praktyka a praktyczna nauka zawodu

  Czy praktyczna nauka zawodu i praktyka zawodowa to jedno i to samo? Dotyczy to uczniów Zasadniczej Zawodowej Szkoły Fryzjerskiej i refundacji części kosztów wynagrodzenia dla instruktorów z tytułu szkolenia przez Powiatowy Urząd Pracy.

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1171 z 2004

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1170 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1169 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1168 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą

 • Dziennik Ustaw Poz. 1167 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu ustalania właściciela mienia wydobytego z morza

 • Dziennik Ustaw Poz. 1166 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie urządzeń radiowych, objętych obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1165 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie pojazdów wykonujących pilotaż

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2004 z dnia 12 maja 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2004 z dnia 12 maja 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2004 z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2004 z dnia 12 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw