e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Maj 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Decyzja co do sposobu podziału spadku

  Jest sądowe stwierdzenie o powołaniu do spadku mnie i moich 2 sióstr (po 1/3 mieszkania po zmarłej mamie na każdego). Ja nie chcę sprzedać tego mieszkania, one - mieszkające w Polsce - chcą. Mieszkanie wymaga remontu, jest w złym stanie. Siostry wniosą sprawę o zniesienie współwłasności (...)

 • Przerwanie płacenia alimentów

  Ojciec dziecka płaci regularnie alimenty, jeden miesiąc w okresie letnim (cały miesiąc) dziecko spędza u ojca (w domu, jadą na wczasy, ojciec pokrywa wszystkie koszta utrzymania dziecka w tym miesiącu). Czy w związku z tym może być zwolniony z zapłacenia alimentów w tym miesiącu bez konsekwencji (...)

 • Procedura ukarania mandatem karnym

  Czy strażnik miejski może po 21.00 zapukać do drzwi obywatela w celu nałożenia mandatu? Czy obywatel ma obowiązek okazania dokumentu tożsamości w drzwiach swojego mieszkania? Czy mandat w wysokości 200 zł. jest współmierny do winy, jaką było nieumyślne pozostawienie psa bez nadzoru (pies (...)

 • Rolnik jako przedsiębiorca

  Czy można być jednocześnie rolnikiem prowadzącym działalność agroturystyczną (która to nie podlega przepisom ustawy prawo działalności gospodarczej i przy tym jest zwolniona z podatku dochodowego po spełnieniu określonych warunków) i przedsiębiorcą posiadającym we wpisie do działalności (...)

 • Wnioski dowodowe

  Co oznacza termin wnioski dowodowe? Chodzi o rozwód z orzekaniem o winę, na co należy zwrócić uwagę? Jakie terminy obowiązują?

 • Uzasadnienie żądania obniżenia alimentów

  Jakie powinno być uzasadnienie wniosku o obniżenie alimentów? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Umowa o prowadzenie oddziału

  Jesteśmy spółką z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, prowadzącą działalność handlową. Chcemy otworzyć oddział w innym mieście. Posiadamy tam wyposażony lokal i firmę, która chciałaby poprowadzić ten oddział. Jaki rodzaj umowy należałoby podpisać z taką firmą? Nasze wymagania to: (...)

Artykuły i poradniki

Zmiany w Prawie • Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

  W dniu 1 maja 2004 r. weszły w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiany to w dużej mierze korekty (...)

 • Czas pracy kierowców po 1 maja 2004 r.

  Uregulowanie czasu pracy w nowej ustawie dotyczy tyko kierowców zatrudnionych na umowę o pracę. Do najważniejszych zmian przewidzianych w nowej ustawie zaliczyć należy:uzupełnienie (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1190 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1189 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2005

 • Dziennik Ustaw Poz. 1188 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2004

  Wspólne Stanowisko Rady 2004/493/WPZiB z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2002/400/WPZiB dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2004

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 988/2004 z dnia 17 maja 2004 r. nakładające tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoume pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2004 z dnia 17 maja 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych maja 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 986/2004 z dnia 17 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw