e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Maj 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wynagrodzenie za pracę w niedzielę

  Jak obliczyć normę czasu pracy średniotygodniowej dla pracownika, który pracuje w równoważnym systemie czasu pracy w następujący sposób: co drugi dzień po 16 godzin, a w soboty, niedziele i święta po 24 godziny. Czy za niedziele, które są jego dniami pracy należy się dodatek do wynagrodzenia?

 • Równy status materialny a alimenty

  Związek małżeński zawarto ponad 25 lat temu. Od ponad 2 lat mąż zamieszkuje z konkubiną. Żona z niepełnoletnim dzieckiem pozostała w mieszkaniu własnościowym (własność wspólna). Mąż łoży na utrzymanie rodziny ustaloną przez siebie kwotę, wystarczającą na zaspokojenie podstawowych (...)

 • Pożytki z majątku spadkowego

  Jestem współwłaścicielem mniejszościowym posesji i prowadzę zarząd od 11 lat tą posesją, przejmując obowiązki po mojej zmarłej Babci. Lokatorzy są na decyzjach, ale ze mną również spisali umowy najmu. Jednemu z lokatorów wypowiedziałem najem z 3 letnim okresem, który upływa w sierpniu (...)

 • Sprzedaż rzeczy w trakcie podziału majątku

  Czy wniesienie do sądu sprawy o podział majątku dorobkowego przez żonę uniemożliwia mężowi sprzedaż udziałów w spółce nabytej w trakcie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej? Czy jeśli żona wyrazi zgodę na sprzedaż udziałów to sprzedaż może mieć miejsce niezależnie od trwania (...)

 • Pozbawienie władzy rodzicielskiej a alimenty

  Czy pozbawienie ojca opieki rodzicielskiej zwalnia go z płacenia zasądzonych po rozwodzie alimentów?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1251 z 2004

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1250 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1249 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać drewno opakowaniowe pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dziennik Ustaw Poz. 1248 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie pomiaru statków morskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1247 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru urządzeń naziemnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1246 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia zadań organu pomiarowego instytucji klasyfikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1245 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1244 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

 • Monitor Polski Poz. 409 z 2004

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2004 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Poz. 408 z 2004

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 407 z 2004

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Poz. 406 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 405 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 404 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań nawozów

 • Monitor Polski Poz. 403 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie ogłoszeń kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski Poz. 402 z 2004

  Zarządzenie Nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

 • Monitor Polski Poz. 401 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 400 z 2004

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 399 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.

 • Monitor Polski Poz. 398 z 2004

  Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisane w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.

 • Monitor Polski Poz. 397 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. nr 113-19-04 o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2004 z dnia 26 maja 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2004 z dnia 26 maja 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w maju 2004 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca 2004 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2004 z dnia 26 maja 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w maju 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2004 z dnia 26 maja 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w maiu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2004 z dnia 26 maja 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych maja 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2004 z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1019/2004 z dnia 26 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw