e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Czerwiec 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego

  Ponieważ moje świadczenie przedemerytalne przekracza 50% średniej krajowej, jaki przychód, o ile taki jest, nie powoduje restrykcji wskazanej w art. 5 ustawy o świadczeniach emerytalnych? Zapis z art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS mówi o przychodzie z tytułu działalności podlegającej (...)

 • Wystawianie faktur bez podpisu

  Jak w świetle nowej ustawy o podatku VAT traktować prośby kontrahentów o przysłanie aktualnego upoważnienia do wystawiania faktur VAT bez podpisu? Jak powinno brzmieć takie upoważnienie?

 • Wymiana dowodu rejestracyjnego a zmiana silnika

  Czy Wydział Komunikacji ma prawo żądać wymiany dowodu rejestracyjnego w samochodzie osobowym przy zmianie numeru silnika, czy wystarczy wykonać adnotację w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym? Czy w takiej sytuacji zarówno zmiana silnika jak i nabicie nowego numeru powinny być traktowane tak (...)

 • Obligatoryjna RN w spółce

  Jaki jest obecnie minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o.? Wnosząc do kapitału spółki aportem wartość niematerialną (zakupiony tytuł prasowy - gazetę) muszę przedstawić jej wycenę. W jakiej formie to zrobić? Kiedy w spółce z o. o konieczne jest ustanowienie rady nadzorczej?

 • Odszkodowanie z polisy ojca a majątek małżonków

  Jestem w trakcie rozwodu. Od paru miesięcy mam zniesioną ustawową wspólność majątkową na mocy wyroku sądu - bez podziału majątku dorobkowego. Małżonkowi zmarł ostatnio rodzic. Czy odszkodowanie z tytułu śmierci bliskiego członka rodziny wypłacone na mocy polisy ubezpieczeniowej zawartej (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1439 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1438 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

 • Dziennik Ustaw Poz. 1437 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1436 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1435 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

 • Dziennik Ustaw Poz. 1434 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1433 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Dziennik Ustaw Poz. 1432 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1431 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1430 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury

 • Dziennik Ustaw Poz. 1429 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

 • Dziennik Ustaw Poz. 1428 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1427 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1426 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1425 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra -członka Rady Ministrów Sławomira Cytryckiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1424 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra-członka Rady Ministrów Izabeli Jarugi-Nowackiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1423 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żnina w województwie kujawsko-pomorskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1422 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Monitor Polski Poz. 430 z 2004

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 429 z 2004

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2003 r.