e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 2 Lipiec 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zbycie udziału we własności nieruchomości

  Zamierzam kupić współwłasność do działki i budynków. Czy sprzedający na dzień dzisiejszy musi informować współwłaściciela o sprzedaży i czy ma on prawo pierwokupu? Czy następnie istnieje możliwość zniesienia współwłasności przy sprzeciwie drugiej strony?

 • Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

  Czy jeśli rodzeństwo mojej mamy "zapomniało" ją podać jako jednego ze spadkobierców po śmierci babki (jej matki) - nastąpił wtedy sądowy dział spadku (testamentu nie było), to czy są teraz jakieś szanse na odzyskanie należnej mojej matce części spadku? Jeśli tak to jakie przepisy znalazłyby (...)

 • Koszty noclegów pracownika w podróży służbowej

  Na żądanie pracodawcy podpisałem wraz z umową o pracę przygotowane przez niego oświadczenie o zrzeczeniu się z możliwości korzystania z bezpłatnych noclegów w czasie delegacji zagranicznych. Jego celem było uchylenie się pracodawcy od obowiązku pokrywania kosztów noclegów w czasie odbywanych (...)

 • Zakład budżetowy a jednostka budżetowa

  Czy zakład budżetowy samorządowy, samofinansujący się, podlegający Urzędowi Miasta i Gminy, jest jednostką budżetową? Czy obowiązują ten zakład podwyżki dla pracowników coroczne o % inflacji?

 • Wniosek o skazanie bez rozprawy za przywłaszczenie

  Dziś dostałem z prokuratury zawiadomienie, że jestem oskarżony w sprawie, w której w dniu dzisiejszym został przesłany do Sądu Rejonowego akt oskarżenia z art. 335 kpk o popełnienie przestępstwa z art. 284 § 1 kk. Co oznacza to zawiadomienie? Nawet nie wiem, o co jestem oskarżony, co oznaczają (...)

 • Kontrola biletów

  Czy przy okazywaniu biletów miesięcznych lub np. legitymacji uprawniających do tańszych biletów, ma się obowiązek przekazania do rąk kontrolera takiego dokumentu i czy kontroler ma prawo żądać takiej czynności od osoby kontrolowanej?

 • Utrata prawa do mieszkania kwaterunkowego

  Jakie okoliczności muszą zachodzić, aby przydział lokalu utracił moc prawną? Czy wymeldowanie osoby uprawnionej jest taką przesłanką? Czy mając przydział kwaterunkowy można być współwłaścicielem mieszkania własnościowego spółdzielczego, w którym się przebywa, nie tracąc swego (...)

 • Podstawa prawna pobierania opłat za wodomierz

  Czy istnieje podstawa prawna do pobierania opłaty abonamentowej za wodomierz lokatora, kupiony i założony przez niego samego? Jak jest owa podstawa prawna?

 • Nakłady z wynagrodzenia na dom męża

  Teściowie darowali mężowi w trakcie trwania małżeństwa dom poniemiecki na wsi. Od 2000 roku trwa rozbudowa tego budynku za środki pochodzące z wynagrodzenia męża. Z tego samego źródła dokonywane są wszelkie opłaty dotyczące tej nieruchomości ( podatki, opłaty za gaz itp). Jak będą (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne opłaty rejestracyjne?

 • Uprawnienie do pomocy finansowej dla strażaków

  Jestem pracownikiem PSP (straż pożarna). Prawnie przysługuje mi mieszkanie służbowe. Do niedawna otrzymywałem ekwiwalent za brak mieszkania służbowego. W przypadku, kiedy mogę dokonać zakupu mieszkania, rezygnuję z ubiegania się o mieszkanie służbowe i w zamian dostaję ekwiwalent jednorazowy (...)

 • Rozliczanie zużytej wody

  Moja spółdzielnia nalicza dodatkową opłatę za zużycie wody (współczynnik zużycia równy 1.25 i więcej) tym lokatorom, u których są zainstalowane liczniki. Czyli płaci się nie 100 tylko 100*1,25=125. Uzasadniają to faktem, iż licznik główny wskazuje większe zużycie niż suma naszych (...)

 • Brak rozpatrzenia skargi

  Złożyłem skargę do inspektora budowlanego na dziką budowę budynku gospodarczego przez sąsiada, który postawił na dzierżawionym gruncie będący własnością gminy. W opowiedzi dostałem informację, że sprawa będzie wyjaśniona w terminie póżniejszym do obecnej chwili brak odpowiedzi. (...)

 • Miejsce parkingowe dla inwalidy

  Jestem inwalidą II grupy narządu ruchu. Mieszkam w osiedlu ogrodzonym, w którym miejsca parkingowe zostały "opalikowane" i bez ich wykupienia nie można na nich parkować samochodów. Czy istnieją przepisy na podstawie, których mógłbym się domagać wydzielenia bezpłatnego miejsca parkingowego (...)

 • Sposób na uniknięcie rozbiórki

  Wystąpiłem o warunki i decyzję i dostałem decyzję na postawienie garażu na swoim terenie. Nie dopełniłem jednak formalności związanych z uzyskaniem zgody na postawienie go i nie mam projektu. Ktoś mnie podkablował i przyszedł Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i powiedział że wyda (...)

 • Budowa przenośnego garażu

  Czy potrzebna jest zgoda na postawienie przenośnego garażu (blaszak) na swojej działce?

 • Pozwolenie na budowę na działce rolnej

  Mam działkę rolną, chcę na niej wybudować domek letniskowy. Czy na budowę każdego domku muszę mieć pozwolenie?

 • Kara za posługiwanie się starym dowodem

  Jaka jest odpowiedzialność karna, jeśli moja żona podczas dokonywania różnych zakupów np. telefonów komórkowych lub wzięcia kredytu np. na zakup samochodu, posługiwała się starym dowodem osobistym na panieńskie nazwisko i stan cywilna "panna"?

 • Kontrola zakładu energetycznego a brak legitymacji

  Zgodnie z artykułem 6 prawa energetycznego kontrolę można przeprowadzić po okazaniu imiennego upoważnienia wydanego przez organ nadzorujący oraz legitymacji służbowej. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 11 sierpnia 2000 roku odnośnie przeprowadzania kontroli przez pracowników zakładów (...)

 • Świadczenie usług transportu drogowego

  Kogo dotyczą nowe przepisy ustawy o transporcie drogowym? Nasza firma prowadzi działalność w zakresie usług elektro-energetycznych w zakresie prac remontowo-budowlanych na stacjach transformatorowych 15,0.4 kV, pomiarów i wykonywaniu uziemień ochronnych i roboczych oraz wynajmu sprzętu: samochodów, (...)

 • Funkcjonariusz publiczny

  Czy radny gminy jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu kodeksu karnego?

Opinie prawneZmiany w Prawie • Zmiany w prawie łowieckim

  Na 77 posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2004 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy prawo łowieckie. Projekt został przygotowany przez grupę posłów. Przewidziano w nim (...)

Projekty Ustaw • Projekt zmian w ustawie o kosmetykach

  Od 21 czerwca 2004 r. rozpatrywany jest w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach. Projekt przygotowany został przez Radę Ministrów. Przewidziane zmiany mają (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1610 z 2004

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2004 r. sygn. akt Sk 22/03

 • Dziennik Ustaw Poz. 1609 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1608 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw oraz przyznawania nagród z tych środków

 • Dziennik Ustaw Poz. 1607 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie chorób zakaźnych zwierząt, dla których opracowuje się programy zwalczania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1606 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie obszarów wchodzących w skład poszczególnych centrów interwencyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1605 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1604 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1603 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania izb morskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1602 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie powiadamiania organu celnego o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym oraz ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1601 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1600 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1599 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1597 z 2004

  Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stokowe jabłka i brzoskwinie) (Dz.U. L 223 z 24.6.2004)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2004

  Decyzja Rady 2004/528/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1228/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 2 lipca 2004 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 33. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1290/2003

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1225/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 2 lipca 2004 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1223/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do daty stosowania niektórych przepisów do Słowenii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1222/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. dotyczące opracowywania i przekazywania kwartalnych danych dotyczących długu publicznego