Archiwum 6 Lipiec 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Udzielenie i rodzaje pełnomocnictwa

  Wyjeżdżam na dłużej za granicę. Czy u notariusza można przygotować taki rodzaj pełnomocnictwa, który gwarantowałby mi, że wszelkie działania które mogą okazać się niezbędne w trakcie mojego wyjazdu załatwi za mnie pełnomocnik? Czy przedstawiając tego rodzaju pełnomocnictwo ktokolwiek (...)

 • Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi

  Pytanie dotyczy odpowiedzialności za długi małżonka, a ściśle czy w sytuacji orzekania o nadaniu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika istnieje różnica pomiędzy rozwodem, a separacją. literatury wynika, że aby nadać klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, (...)

 • Wymeldowanie lokatora

  Czy osoba, która utraciła prawo do zajmowanego lokalu (umowa najmu została jej skutecznie wypowiedziana), może zostać wymeldowana przez właściciela z tego lokalu?

 • Świadek testamentu ustnego

  Czy testament sporządzany w stanie zagrożenia śmiercią musi być napisany przez spadkodawcę własnoręcznie, czy wystarczy własnoręczny podpis? Czy musi być obecnych 3 świadków przy sporządzaniu tej formy testamentu, czy istnieją okoliczności zezwalające na 2 świadków? Czy wyklucza się (...)

 • Powołanie świadka na sprawę rozwodową

  Kolega ma sprawę rozwodową a ja jestem posądzana o kochankę i powiernicę spraw małżeńskich. Czy muszę być na ich sprawie rozwodowej?

 • Naruszenie prawa do patentu

  Na zlecenie firmy X jesteśmy wykonawcą i dostawcą do tej firmy pewnych elementów. Detale w tej firmie są montowane do wyrobu gotowego lub odsprzedawane jako elementy. W pewnym momencie doszło do sporu pomiędzy firmą X a Panem Y o  prawo do patentu na detal przez nas produkowany. Sprawa o te (...)

 • Zasądzenie alimentów bez klauzuli wykonalności

  Wyrok zasądzający alimenty nie ma nadanej klauzuli wykonalności. Chodziłam, pytałam, a nawet cytowałam k.p.c. Dostałam odpis wyroku bez jednej pieczątki, bez nawet najmniejszego podpisu. A apelacje mogą ciągnąć się jeszcze latami, bo granie na zwłokę opłaca się pozwanemu - płaci niższe (...)

 • Wyciąg z rachunku z zaznaczeniem salda

  Jak wyegzekwować od banku dołączanie kopii przelewów do wyciągów bankowych? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Bankowy tytuł egzekucyjny a ugoda z bankiem

  Sprawa wygląda w następujący sposób: miałam konto VIP w banku X. 2 lata temu finansowo mogłam pozwolić sobie na robienie debetów i posiadania złotych kart kredytowych. Tak się ułożyło, że w dniu dzisiejszym mam -27.000 zł kapitału + do tego naliczyli mi odsetki 6.000 zł. Łącznie mam (...)

 • Zmiana przeznaczenia nieruchomości

  Mam możliwość kupna pola od rolnika. Potem chciałabym przekształcić część tego pola na działkę budowlaną (nie jestem rolnikiem). Czy jest taka możliwość? Jeśli tak to gdzie się udać i jak to zrobić?

 • Zwrot nieuszkodzonego towaru

  Czy sprzedawca ma obowiązek przyjąć zwrot sprawnego, nieuszkodzonego towaru od klienta, który wcześniej dokonał zakupu tego towaru? Czy można zwrócić sprawny towar do sklepu? Czy jest przepis, który to reguluje?

 • Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa

  Był u mnie przedstawiciel firmy, zaprezentował towar. Zdecydowałem się kupić dany towar na raty i podpisałem umowę kredytową. Jednak następnego dnia rozmyśliłem się. Chciałbym wycofać się z umowy i oddać towar. Jaka jest procedura postępowania. Czy mogę się bez problemu z takiej umowy wycofać (...)

 • Przejęcie zobowiązań przez nabywcę firmy

  W 1998 roku likwidujące się przedsiębiorstwo, które wypłacało mi rentę po śmierci ojca zostało zakupione przez inne duże przedsiębiorstwo. Nowy właściciel wypłacił mi jedno świadczenie po czym zaprzestał wypłacania comiesięcznej renty. Czy przedsiębiorstwo to powinno mi nadal wypłacać (...)

 • Świadczenie przedemerytalne a wysokość emerytury

  Do celów świadczenia przedemerytalnego ZUS wyliczył mi emeryturę na dzień 13.04.2002. Do przejścia na emeryturę w tym dniu nie spełniam kryterium wieku (jestem kobietą w wieku 52 lata). Czy w momencie przejścia na emeryturę wcześniejszą w wieku lat 55 lub właściwą w wieku 60 lat, jeśli (...)

 • Zmiana miejsca zamieszkania a doręczenie pisma

  Od kilku lat zamieszkuję za granicą. Czy sąd może ignorować moje powiadomienia o zmianie adresu i wysyłać wezwania na mój adres w Polsce, których z oczywistych powodów odebrać nie mogę?

Projekty Ustaw • Koniec lichwiarskich odsetek

  Posłowie w dniu 22 czerwca 2004 r. przekazali do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przewiduje on wprowadzenie (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1632 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1631 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1630 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia jakości handlowej tusz wieprzowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1629 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

 • Dziennik Ustaw Poz. 1628 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1627 z 2004

  Dokument Wypowiedzenia Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Dziennik Ustaw Poz. 1626 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisanej w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1625 z 2004

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisana w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1624 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1623 z 2004

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisana w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1622 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisanej w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1621 z 2004

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisana w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1620 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1619 z 2004

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zawartych w Passenger Name Record (PNR) pasażerów lotniczych przekazywanych do Biura Celnego i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1914) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1240/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 708/98 w sprawie przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne i ustalenia stosowanych kwot korekcyjnych oraz podwyżek i redukcji ceny, w odniesieniu do terminu dostawy w ramach skupu interwencyjnego w roku gospodarczym 2003/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniające po raz 36. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku masła i śmietany

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, składane z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

NA SKÓTY