e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Sierpień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Połączenie dwóch działek w jedną

  Nabyłam działkę sąsiadującą z moją posesją. Jak scalić obie działki w jedną , tak aby miały wspólną księgę wieczystą?

 • Zbiorcza nota korygująca

  Czy można wystawić jedną notę korygującą do kilku faktur vat od tego samego dostawcy, na których jest wpisana błedna nazwa firmy? Czy muszę wystawić do każdej faktury oddzielną notę korygującą? Ile mam na to czasu?

 • Opodatkowanie darowizny rodziców na rzecz dziecka

  Czy dziecko obdarowane mieszkaniem przez swoich rodziców płaci podatek od darowizny i w jakiej wysokości. Ewentualnie czy rodzic jako darczyńca płaci jakieś podatki?

 • Opodatkowanie darowizny nieruchomości

  Czy o ile nie upłynie 5 lat od zakupu mieszkania do darowizny na rzecz dziecka obowiązuje rodzica podatek tak jak od sprzedaży nieruchomości. W akcie darowizny zostanie zawarta klauzula o prawie rodzica dożywotniego użytkowania lokalu.

 • Egzekucja z IKE

  Czy środki zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych są wolne od zajęć komorniczych?

 • Wynagrodzenie za służebność na sąsiedniej działce

  Mam działkę bez dojazdu, chciałabym ustanowić służebność na działce sąsiada. Zakładam, że sąsiad nie będzie miał nic przeciwko. Jak to zrobić, żeby nawet w momencie sprzedaży działki przez sąsiada, służebność istniała nadal? Czy sąsiad może żądać ode mnie jakiegoś wynagrodzenia (...)

 • Zmiana podziału majątku - zmiana aktu notarialnego

  Czy można zakwestionować notarialną umowę podziału majątku dokonaną 3 lata temu? Akt notarialny został poprawnie sporządzony, ale były mąż nie zachował się do końca poprawnie. Podpisując akt, zrzekłam się 2 działek budowlanych i 2 samochodów na rzecz męża. Majątek ten nazwano w (...)

 • Zasady doręczania wyroku karnego

  W jakim czasie po ogłoszeniu wyroku i prośbie o jego przesłanie skazany powinien go otrzymać?

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1953 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki i areszty w celu wydalenia oraz regulaminu organizacyjno-porządkowego pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1952 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli

 • Dziennik Ustaw Poz. 1951 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 • Dziennik Ustaw Poz. 1950 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1949 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 1948 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

 • Monitor Polski Poz. 646 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 645 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 644 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2004 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 643 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na IV kwartał 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 642 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Unią Europejską w sprawie uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, sporządzoną w Brukseli dnia 24 lutego 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 641 z 2004

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Unią Europejską w sprawie uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, sporządzona w Brukseli dnia 24 lutego 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 640 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 639 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 638 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 637 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 636 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2004 o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 635 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 634 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 633 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 632 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2004 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 631 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2004 r. nr 111-41-04 o nadaniu stopni oficerskich generałów i admirałów

 • Monitor Polski Poz. 630 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 629 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. nr Z. 110-38-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 628 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. nr Z. 110-37-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 627 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. nr Z. 110-36-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 626 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. nr Z. 110-35-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 625 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. nr Z. 110-34-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 624 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. nr Z. 110-33-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 623 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. nr Z. 110-32-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 622 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. nr 112-7-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 621 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. nr Z. 110-31-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/526/WE w odniesieniu do zakończenia stosowania środków zwalczania klasycznego pomoru świń, stosowanych w Saarland, Niemcy, oraz rozszerzenia obszaru w Słowacji, w którym stosuje się środki zwalczania klasycznego pomoru świń (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3241) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2004 r. dotycząca zmiany decyzji 1999/815/WE przyjmującej środki zakazujące wprowadzania do obrotu zabawek i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci przeznaczonych do brania do ust przez dzieci do lat trzech, wytworzonych z miękkiego PVC z zawartością niektórych ftalanów (notyfikowana jako dokument K(2004) 3071) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/804/WE w odniesieniu do przywozu żywych mięczaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2613) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1551/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1550/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 30 wreśnia 2004 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1549/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 dotyczące systemu przywozu ryżu i ustanawiające szczegółowe przejściowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1548/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1722/93 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1766/92 i (EWG) nr 1418/76 dotyczące refundacji produkcyjnych w sektorach zbóż i ryżu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1547/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1546/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1545/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1544/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1543/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1504/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające i aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu produktów i technologii podwójnego zastosowania