e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Październik 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zwrot nieruchomości i odszkodowanie

  Czy po upływie 20 lat można wznowić zawieszoną sprawę cywilną o eksmisję osoby z zajmowanej bezprawnie działki - oraz czy eksmitowana osoba ma prawa żądać jakiegoś zadośćuczynienia za nakłady poniesione na przedmiotowej działce np. ogrodzenie, krzewy, budynek - i odwrotnie - czy od eksmitowanej (...)

 • Kontrola inspektora ZUS

  ZUS chce ode mnie dokumenty do wglądu z roku 1996. Ile wstecz powinno się przechowywać dokumenty ZUS? Czy błędem jest, jeśli w roku 1996 w deklaracji zgłoszeniowej do ZUS podane jest rozpoczęcie pracy 1.09.1996 roku (niedziela), a w deklaracji rozliczeniowej miesięcznej rozpoczęcie pracy podane (...)

 • Sprawdzenie zastrzeżenia znaku towarowego

  Gdzie mogę sprawdzić czy nazwa Mozart jest zarezerwowana w odniesieniu do oprogramowania informatycznego? Jeśli by była, czy istnieją ograniczenia takiego zastrzeżenia?

 • Wniesienie cofniętego wcześniej pozwu

  Kilka miesięcy temu cofnąłem pozew w pewnej sprawie, teraz chciałbym ponownie wnieść pozew w tej samej sprawie. Czy są jakieś przeszkody prawne wniesienia pozwu?

 • Przerejestrowanie samochodu a koszty

  Przebywam w Niemczech od 1999 (studiuję, pracuję, jestem tu zameldowany). Parę lat wstecz nabylem i zarejestrowalem na siebie w Niemczech auto. Obecnie chciałbym je przerejestrować do Polski. Jakie opłaty muszę uiścić w Polsce? (Proszę o odpowiedź w kontekście, tzw. wcześniej, mienia przesiedleńczego.)

 • Wynagrodzenie za czas choroby

  W lutym bieżącego roku zatrudniłem pracownicę na umowę o pracę na czas nieokreślony. Wręczyłem skierowanie na badania lekarskie z informacją, że jak tylko przedstawi zaświadczenie będzie mogła podjąć pracę. Po kilku dniach otrzymałem wiadomość, że pracownica uległa poważnemu wypadkowi, (...)

 • Definicja niedostatku

  Czy istnieje przyjęta w orzecznictwie sądów rodzinnych (lub innych) jakaś obiektywna lub wymierna granica dochodu "na głowę" w rodzinie kwalifikująca do spełnienia miana "niedostatku"? (np. granica ubóstwa, granica dochodu kwalifikująca do zasiłków rodzinnych, minimum socjalne itp.). Czy (...)

 • Zakaz eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego

  W domku jednorodzinnym dół zajmują nieuprawnieni lokatorzy. W czasie procesu, który wytoczył im właściciel budynku (mieszka na górze) nieuprawnieni lokatorzy sprzedali swoje odziedziczone po rodzicach mieszkanie , które wcześniej odpłatnie wynajmowali innym . Wyrok sądu - nakaz eksmisji do (...)

 • Żądanie zniesienia współwłasności

  Czy Art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który mówi, że niezależnie od ustaleń planu miejscowego podział nieruchomości może nastąpić w celu: realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub odrębnych ustaw ma zastosowanie w sytuacji (...)

 • Zniesienie współwłasności przez podział

  Czy na podstawie Art. 210 KC współwłaściciel może żądać, aby zniesienie współwłasności nastąpiło poprzez podział geodezyjny działki na dwie nowe przy czym nowowydzielane działki będą miały pow. 540 m2 a miejscowy plan dla tego terenu przewidział powierzchnie nowowydzielanych działek (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Monitor Polski Poz. 832 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 831 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2005 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 830 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 829 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 828 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 827 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 826 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2005 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 825 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2005 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 824 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2005 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 823 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 822 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 821 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 820 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 819 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 818 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 817 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 816 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 815 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 814 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 813 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 812 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 811 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 810 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2005 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji pomocy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Pakistanu

 • Monitor Polski Poz. 809 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Ministrem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej a Agencją Poczty i Telekomunikacji Uzbekistanu o współpracy w dziedzinie poczty i telekomunikacji, sporządzonej w Warszawie dnia 14 maja 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 808 z 2005

  Umowa między Ministrem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej a Agencją Poczty i Telekomunikacji Uzbekistanu o współpracy w dziedzinie poczty i telekomunikacji, podpisana w Warszawie dnia 14 maja 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 807 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisanej w Warszawie dnia 30 sierpnia 1996 r., i Protokołu o wprowadzeniu zmian i uzupełnień do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych oraz do Protokołu o jej stosowaniu, podpisanego w Sankt Petersburgu dnia 11 września 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 806 z 2005

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Warszawie dnia 30 sierpnia 1996 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 105 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4163) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 102 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej ptasiej grypy w Turcji i uchylająca decyzję 2005/705/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4135) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 95 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2005 oraz ustanawiająca zasady dokonywania sprawozdań i kwalifikowania w odniesieniu do finansowego wkładu Wspólnoty w koszty wprowadzenia tych programów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3920) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 93 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. ustanawiająca dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa (notyfikowana jako document nr C(2005) 3877) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 91 z 2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 89 z 2005

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2005 r. uchylająca decyzję 2005/136/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 86 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1718/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 84 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1717/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 82 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1716/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 80 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1715/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 78 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1714/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 77 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2005 z dnia 19 października 2005 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 75 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1712/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 57 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1711/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1710/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1707/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1706/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Dyrektywa 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, które należy podjąć przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez silniki wysokoprężne stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z silników o zapłonie iskrowym zasilanych gazem ziemnym lub gazem płynnym stosowanych w pojazdach (1)