e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Luty 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Definicja indywidualnego zdarzenia losowego

  Jaki zakres zdarzeń uwzględnia pojęcie "indywidualne zdarzenie losowe" użyte w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od osób fizycznych?

 • Odliczenie Vat-u za naprawę samochodu

  Otrzymałem fakturę VAT za naprawę powypadkową samochodu. Ponieważ samochód jest na firmę, z PZU otrzymałem zwrot netto kwoty faktury. Pytanie moje brzmi: czy VAT od tej faktury odliczyć na normalnych zasadach, czy tez potraktować jako koszt?

 • Składanie wniosków do sądu

  Czy w ramach toczącego się postępowania przed sądem okręgowym córka może zgłaszać stosowne wnioski w sprawie? Jak postąpić, kiedy sąd i ZUS nie zajmują stanowiska w kwestii zgłoszonych wniosków? Czy Sąd może zobligować stronę do przedstawienia swojego stanowiska w terminie trzech (...)

 • Ujawnienie adresu policjanta

  Czy ujawnienie adresu zamieszkania policjanta, bez jego zgody przez przełożonych służbowych osobom, wobec których policja prowadzi postępowanie karne, narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych? W trakcie czynności kontrolnych podczas pełnienia służby patrolowej zostaje zatrzymany (...)

 • Zasady rozwiązania stosunku pracy z młodocianym

  Czy mając podpisaną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego uczestników OHP na przyuczenie do wykonywania określonej pracy młodocianego na okres 19 miesięcy, można zwolnić młodocianego przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta z przyczyn leżących po stronie młodocianego (...)

 • Rezygnacja z funkcji członka zarządu

  Jeżeli 20 października 2004 r. zrezygnowałem z funkcji członka zarządu i wiceprezesa (napisałem rezygnację pisemną, którą przedłożyłem drugiemu z udziałowców w spółce - ja miałem 20%, on 80% udziałów). W firmie byłem udziałowcem do 4 lutego 2005 r., to czy muszę podpisywać bilans (...)

 • Apelacja od wyroku Sądu Grodzkiego

  Moja żona odmówiła przyjęcia mandatu karnego za wykroczenie polegające na wyprzedzaniu na linii podwójnej ciągłej. Policjanci (2 osoby), którzy widzieli sytuację znajdowali się wtedy w dużej odległości od miejsca zdarzenia siedząc w samochodzie ustawionym w sposób utrudniający widzenie (...)

 • Umowa zlecenie podobna do umowy o pracę

  Pani X prowadząca działalność gospodarczą zatrudniła panią Y, bezrobotną, zarejestrowana w Urzędzie pracy. Panie podpisały 3 kolejne umowy zlecenia. We wrześniu od 20 IX 2004 r., że do 30 września pani Y będzie wykonywała czynności faktyczne na rzecz firmy X, umowa od 1X , że pani Y (...)

 • Prawo do odwiedzin tymczasowo aresztowanego

  Syn został aresztowany (został rozpoznany jako sprawca). Nie przyznaje się do winy. Mam podstawy twierdzić, że kryje kolegę. Akt oskarżenia jest już w sądzie. Proszę mi pomóc jak mogłabym doprowadzić do okazania pokrzywdzonym drugiej osoby, która najprawdopodobniej jest sprawcą. Jak często (...)

 • Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

  Czy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej certyfikaty posiadane przez urządzenie (np. CE), akceptowane w innych krajach unijnych, wystarczą również i w Polsce, czy może będą podstawą do wystawienia świadectwa zgodności? Jakie certyfikaty, świadectwa itp. będą musiały posiadać urządzenia (...)

 • Kopia protokołu z przesłuchania

  Syn podczas przesłuchania na policji zażądał kopii protokołu przesłuchania. Na jakiej podstawie odmówiła Policja ich wydania. Czy miała takie prawo, jeżeli tak, to kiedy będzie mógł je przeczytać i dostać? Po przesłuchaniu został postawiony do dyspozycji prokuratury i zatrzymany. Czy (...)

 • Wyznaczenie miejsc do palenia pracownikom

  Pracuję w nowym biurowcu, w którym swoje siedziby ma kilka różnych firm. Kto odpowiada za wyznaczenie miejsc do palenia? Czy należy to do administratora budynku? Obecnie wyznaczone miejsce nie spełnia wymogów Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 roku.

 • Zmiana nazwy spółki cywilnej

  Prowadzimy spółkę cywilną, w której doszło do zmiany jednego ze wspólników tzn. jeden wystąpił ze spółki a na jego miejsce wstąpił drugi wspólnik przez co zmieniła się nazwa spółki. Wysłaliśmy pismo z prośbą o zmianę nazwy spółki do operatora sieci komórkowej, a ten zażądał (...)

 • Przekazanie praw autorskich i kodów źródłowych

  Firma na podstawie umowy z inną firmą o wykonanie programu komputerowego przekazuje jej majątkowe prawa autorskie. Czy przekazanie tych praw "obowiązkowo" obejmuje przekazanie również kodów źródłowych do programu, czy zależy to od dodatkowych postanowień umowy między Wykonawcą i Zamawiającym?

 • Rozliczanie rachunków telefonicznych a koszt firmy

  Prowadzę działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu. Jak mam rozliczać fakturę za telefon wystawioną na firmę? Czy mogę ją całą wrzucić w koszty?

 • Czas do kiedy można odliczyć podatek VAT

  Prowadzę działalność gospodarczą (usługi budowlano-montażowe). Kontrahent dostarczający mi materiały pomocnicze przysłał mi dwa dni temu duplikat faktury z 2003 r. Faktura ta prawdopodobnie w 2003 roku została u niego zagubiona. Czy mogę ten duplikat faktury zaliczyć do kosztów 2005 roku (...)

 • Prowadzenie szkoły językowej

  Chciałabym założyć szkołę w zakresie nauczania dzieci języka angielskiego. Czy mogę to robić na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej czy muszę spełnić inne wymagania. Jeżeli tak to jakie?

 • Przerwanie biegu terminu zasiedzenia

  Czy bieg zasiedzenia przerywa wniesienie do Sądu wniosku o nabycie spadku?

Artykuły i poradniki

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne