e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Marzec 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu

  W 2002 r. nabyłem notarialnie od Developera lokal mieszkalny w nowowybudowanym budynku wielorodzinnym, w którym dwa lokale są przeznaczone na działalność usługową, a pozostałych 15 to typowe lokale mieszkalne. W związku z tym przejąłem od poprzedniego użytkownika nieruchomości obowiązek (...)

 • Aktualizacja wyceny środków trwałych

  Czy nadal obowiązuje zasada, że przeszacowanie - aktualizację wyceny środków trwałych i dotychczasowego umorzenia przeprowadza się wtedy, gdy wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku (...)

 • Koszty w deklaracji PIT-53 w razie braku pisemnej umowy

  Mam zawartą umowę z firmą niemającą przedstawicielstwa w Polsce, więc nie może być mowy o odprowadzaniu przez nią podatku do Urzędu Skarbowego. Podatek odprowadzam sama na PIT 53, mając prawo do odliczania kosztów. Czy wówczas muszę mieć umowę na piśmie? A co w sytuacji, gdybym nie uwzględniała (...)

 • Emeryt a działalność gospodarcza

  Jaki dochód bierze organ pod uwagę w chwili dokonywania decyzji o zawieszeniu lub zmniejszeniu zasiłku emerytalnego emeryta prowadzącego działalność gospodarczą? Czy jest to dochód faktycznie uzyskany wynikający z PIT 5, czy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (zadeklarowane (...)

 • Wpis sądowy w postępowaniu nakazowym

  Na skutek powierniczego przelewu wierzytelności przejąłem prawa do należności wobec dłużnika. Skierowałem dochodzenie roszczenia do sądu i otrzymałem wezwanie do usunięcia braków formalnych poprzez uiszczenie wpisu w wysokości 237,10 zł oraz do uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 7 zł (...)

 • Odszkodowanie od współwłaściciela

  Czy to, że nie miałam przez dwa tygodnie wody, nie miałam się w czym umyć, pozmywać to nie jest szkoda? Na herbatę kupowałam wodę w butelkach, a żeby miała pewność, że nie będę miała wody nawet ze studni to urwała wiadro z łańcucha i w studni utopiła. Siłą wtargnęłam na zagrodzony (...)

 • Odszkodowanie od komornika

  Kto reprezentuje Skarb Państwa w sprawie przed sądem o odszkodowanie - jeżeli komornik sądowy spowodował szkody - a na mocy przepisów o komornikach sądowych istnieje solidarna odpowiedzialność komornika i Skarbu Państwa?

 • Uprawnienia społecznego inspektora pracy

  Do jakich dokumentów bez zgody pracodawcy i pracownika ma wgląd zgodnie z ustawą o społecznej inspekcji pracy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy? Czy może dokonać przeglądu ewidencji czasu pracy na stanowiskach i przeglądu kart pracy?

 • Potwierdzenie uprawnienia do przebywania w lokalu

  Pytanie dotyczy wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny 27 maja 2002 r. Stwierdził on, że art. 9 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności wymagający od osób meldujących się na pobyt stały lub czasowy przekraczający 2 miesiące przedstawienia organowi meldunkowemu potwierdzenia uprawnienia do (...)

 • Remont w mieszkaniu we wspólnocie mieszkaniowej

  Moje mieszkanie jest częścią kamienicy (osiem lokali w tym 2 użytkowe) zarządzanej przez wspólnotę. Mieszkanie jest wydzielone oraz prywatne. Czy współwłaściciele mają prawo żądać ode mnie (i innych współwłaścicieli) informowania ich na 30 dni przed rozpoczęciem remontów, które (...)

 • Umowa z firmą zagraniczną

  Czy zawierając (jako osoba fizyczna, nie na działalność gospodarczą) umowę z firmą z USA nie mającą przedstawicielstwa w Polsce na pracę wykonywaną w Polsce są przepisy dotyczące sprawy wolnych dni (święta), urlopu (czy w ogóle się należy), długości okresu próbnego? Co w przypadku (...)

 • Przedawnienie roszczeń z leasingu

  Ile wynosi termin przedawnienia rat leasingu? Czy prawdą jest, że termin przedawnienia wynosi 2 lata?

 • Ustalenie zakresu działalności konkurencyjnej pracownika

  Pracodawca proponując mi umowę o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umieścił w niej, oprócz powielenia art. 101(1) KP, zapis: \"Pracownik zobowiązuję się, iż w okresie zatrudnienia u Pracodawcy nie podejmie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Pracodawcy, żadnego dodatkowego (...)

 • Dywidendy a informacja PIT-8C

  Czy spółka z o.o., gdy dokonała wypłaty dywidendy osobom fizycznym jest obowiązana przygotować PIT-8C z tego tytułu?

 • Błędne dane adresowe na PIT-11

  Proszę o informacje jak powinnam się zachować w sytuacji, w której były pracodawca przesłał PIT-11 z nieprawidłowymi danymi dotyczącymi nazwy i adresu urzędu skarbowego oraz aktualnym moim miejscem zamieszkania. Czy mogę nic w tej sprawie nie robić i US prześle sobie dokumenty sam?

Artykuły i poradniki

 • Kiedy przysługuje i w jakiej wysokości wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

  Zarówno zasiłek jak i wynagrodzenie za czas choroby spełniają tę samą funkcję: mają zapewnić pracownikowi środki utrzymania w czasie choroby, a także pomoc finansową podczas leczenia, np. na leki. Pomoc ta jest mu potrzebna, jeśli przez czas choroby nie może wykonywać pracy. Zasadniczą (...)

 • Jak złożyć skargę na NFZ, przychodnię albo lekarza?

  Jeżeli Ubezpieczony uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć skargę. Prawo do tego ma zatem każdy pacjent. Każda jednostka służby zdrowia, funkcjonująca w ramach ubezpieczenia zdrowotnego powinna umieścić w widocznym miejscu (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 315 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 314 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 93 z 2005

  2005/168/WE:Decyzja 1/2003 Komitetu Stowarzyszenia w ramach Porozumienia SPS UE–Chile zwanego Wspólnym Komitetem Zarządzającym z dnia 24 października 2003 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Komitetu Stowarzyszenia w ramach Porozumienia SPS UE–Chile, zwanego Wspólnym Komitetem Zarządzającym (zwanego dalej „JMC”)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 92 z 2005

  2005/167/WE:Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2005 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz publikacji w formie CD-ROM-u przebiegu obrad Światowej Konferencji OIE na temat dobrostanu zwierząt, która odbyła się w lutym 2004 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 57 z 2005

  2005/166/WE:Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2005 r. ustanawiająca zasady wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 280/2004/WE dotyczącej mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania Protokołu z Kioto (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 247)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 55 z 2005

  2005/165/WE:Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. dotycząca mianowania dwóch członków oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Belgii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2005

  Dyrektywa Komisji 2005/13/WE z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie emisji stałych i gazowych zanieczyszczeń pochodzących z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne oraz zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie homologacji typu ciągników rolnych lub leśnych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 marca 2005 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 marca 2005 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 174/1999 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 347/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

NA SKÓTY