e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Marzec 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Egzekucja komornicza

  Jestem w trakcie rozwodu od listopada 2004 r. Sąd nakazał mi płacić co miesiąc 800 zł. tytułem zabezpieczenia rodziny na czas trwania procesu. Spóźniałem się z płatnościami ponieważ nie miałem systematycznych dochodów. Moja żona udała się do komornika 20 lutego, mimo że w dniu tym (...)

 • Żądanie opłaty za użytkowanie wieczyste on najemcy

  Wynajmujemy od spółdzielni mieszkaniowej lokal biurowy i magazynowy. Spółdzielnia na początku każdego roku kalendarzowego obciąża nas opłatą za użytkowanie wieczyste za cały rok. Czy spółdzielnia może nas obciążać taką opłatą, jeśli lokal od niej wynajmowany nie stanowi naszej własności (...)

 • Ubezwłasnowolnienie

  Jestem w trakcie rozwodu, moja żona próbuje za wszelką cenę obrzydzić mi życie i doprowadzić do rozwodu z mojej winy. W tym celu złożyła doniesienie na policję, że ją pobiłem. Fakt ten miał miejsce cztery dni po neurohirurgicznej operacji guza mózgu. Załatwiła sobie obdukcję. Prokuratura (...)

 • Zakup kuchenki gazowej a ulga remontowa

  Czy wymiana kuchenki gazowej (zakup nowej) jest wydatkiem do odliczenia w ramach ulgi remontowej za 2004 rok ?

 • Przebywanie na terenie zakładu pracy

  Czy można zabronić pracownikowi przebywania na terenie zakładu pracy po godzinach jego pracy? Jeśli tak, to jaka jest tego podstawa prawna? Jestem właścicielem hotelu i restauracji, a moi pracownicy po pracy schodzą do baru i piją piwo z klientami co bardzo mi się nie podoba.

 • Zniesienie ustawowej wspólności majątkowej w trakcie trwania rozwodu

  Wniosłem pozew o rozwód. Żona się nie zgadza i sprawa rozwodowa z tego powodu trwa juz ponad rok. Zależy mi na ustaniu ustawowej wspólności majątkowej bo chcę rozpocząć pracę na własny rachunek. Jakich argumentów należy użyć, aby sąd rejonowy przychylił się pozytywnie do wniosku? (...)

 • Zasiłek chorobowy a zasiłek opiekuńczy

  Czy jest różnica między wynagrodzeniem dla pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu własnej choroby a opieką nad chorym dzieckiem bądź innym członkiem rodziny?

 • Obniżenie czasu pracy

  Czy obniżenie czasu pracy dotyczy osoby zatrudnionej na 1/2 etatu czy na 3/5 etatu?

 • Darowizna dla gminy

  Dwa lata temu wykupiłem mieszkanie od gminy z 80% bonifikatą. W chwili obecnej ze względu na stan zdrowia jestem zmuszony wyjechać na stałe za granicę w celach leczniczych. Zwróciłem się do gminy o wyrażenie zgody na sprzedaż mieszkania bez konieczności zwrotu bonifikaty. Gmina odmówiła (...)

 • Dług alimentacyjny

  Od roku 1999 mam zasądzone alimenty na mojego syna w wysokości 350 zł, od roku 2000 jest to kwota 500 zł. Do dnia dzisiejszego nie zapłaciłem złotówki. Alimenty były płacone przez fundusz alimentacyjny, komornik był również w to zaangażowany. W ostatnim tygodniu skontaktowałem sie z komornikiem (...)

 • Spory z sasiadem

  Kupiłem działkę z domem, którego odbiór techniczny był w roku 1994. Klatka schodowa tego domu była wybudowana na mojej działce, ale tak że wkroczyła swoim narożnikiem w granice działki sąsiada około 1 m. Obecny właściciel tej sąsiedniej działki nabył ją we wrześniu ubiegłego roku. (...)

 • Fałszywe dowody

  Jestem w trakcie rozwodu. Moja żona upiera się przy orzekaniu o winie. W związku z tym aby mnie pogrążyć i udowodnić, że podczas jej nieobecności urządzałem w domu imprezy spreparowała zdjęcia sprzed siedmiu laty nakładając na nie datę z czasu trwania małżeństwa oraz je powiększyła. (...)

 • Pas ekologiczny

  Posiadam ziemie rolną nad rzeką. W planie zagospodarowania gminy jest to teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne i letniskowe z wyjątkiem 100m korytarza ekologicznego nad rzeką. Zakaz budowania na terenie korytarza ekologicznego wprowadzono powołując sie na program ESOCH. Zgodnie z moją (...)

 • Kara ograniczenia wolności

  Na podstawie art. 500 par. 1-3 k.p.k. Sąd uznał za winnego popełnienia zarzucanych czynów z tym, że przyjął, iż jego czyny stanowią wypadek mniejszej wagi tj. przestępstw z art. 286 par. 1 i 3 k.k. popełnionych w ciągu przestępstw i za to na podstawie art. 286 par. 3 k.k. w zw. z art. 91 (...)

 • Reprezentacja spółki z o.o.

  Czy Prezes Zarządu spółki (Zarząd 3 osobowy a Prezes reprezentuje spółkę jednoosobowo lub 2 członków zarządu) może podpisywać przelewy bankowe przelewające pieniądze z konta spółki na swoje prywatne konto?

 • Urlop wypoczynkowy dla związkowca

  Jako przewodnicząca zakładowej organizacji związkowej jestem zwolniona z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w trybie artykułu art. 31 pkt 1 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. Organizacja liczy 390 członków. Chcę wykorzystać przysługujący mi urlop wypoczynkowy. Podczas mojego (...)

 • Wynagrodzenie biegłego

  Czy biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za bardzo źle wykonaną pracę? W opinii biegłego są błędy widoczne gołym okiem.

 • Podział majątku małżonków

  Chcę ubiegać się o rozwód z winy żony (żona przyznała się do zdrady). Przez wszystkie lata małżeństwa tylko ja pracowałem i utrzymywałem rodzinę. Żona nie pracuje obecnie i nie ma innych środków utrzymania. Jak może wyglądać podział majątku, czyli wyposażenia mieszkania i innych (...)

 • Darowizna na rzecz nieletniego

  Czy sąd musi się zgodzić by nieletnia córka (5 lat) stała się właścicielką nieruchomości, którą rodzice mają zamiar zapisać jej aktem notarialnym? Czy jest możliwe dokonanie takiej darowizny?

 • Wady formalne złożonego wypowiedzenia

  Czy ważne jest Wypowiedzenie Umowy najmu lokalu użytkowego przez Wójta, które to pismo jest nierejestrowane - brak L.dz.- a w samym wypowiedzeniu są błędy formalne co do daty zawarcia umowy (duży błąd czasowy), wypowiedzenie zgodnie z prawem powinno być 3 -miesięczne, a w tym wypowiedzeniu (...)

 • Uprawnienia spadkodawcy testamentowego

  W 1995 roku zmarła matka nie pozostawiając testamentu. Nie było spadkobrania, nikt nie wystąpił o podział spadku. Ojciec zmarł w 2000 roku pozostawiając testament. Czy ojciec miał pełne prawo dysponować całym majątkiem tak jakby nie było matki i jej udziału w dorobku małżeńskim? Czy (...)

 • Dziedziczenie przez dzieci pozamałżeńskie

  Czy w Sądzie, gdy jest obliczana wysokość zachowku dla dzieci z małżeństwa Spadkodawcy bierze się pod uwagę dziecko pozamałżeńskie, na które Spadkodawca płacił do pełnoletności alimenty? W testamencie Spadkodawca nie przyznał się do tego dziecka. Na rozprawie ogłoszenia testamentu (...)

 • Choroba dłuższa niż okres trwania umowy

  Umowa o pracę na czas określony wygasła w dniu 31.01.04 i nie została przedłużona. Pracownik przyniósł 30 stycznia zwolnienie lekarskie od 30.01 do 08.02.04. Czy pracodawca jest zobowiązany do uregulowania wszelkich należności: wypłata wynagrodzenia, urlop, zasiłek chorobowy do ostatniego (...)

 • Obliczanie wynagrodzenia za czas choroby

  Jeżeli pracownik ma staż pracy poniżej 10 lat, to zasiłek chorobowy przez pierwsze 33 dni zwolnienia chorobowego płaci pracodawca ale w wysokości 80 % zasadniczego wynagrodzenia liczonego ze średniej z ostatnich 6 miesięcy pracy? Czy wszystkie dane w tym pytaniu są prawdziwe?

 • Moment powstania przychodu z tytułu otrzymanego bonusu

  Spółka podpisała z dostawcą umowę, w której ustalono, że za obrót z 2004 roku otrzyma bonus od faktur płaconych w terminie. W lutym 2005 spółka otrzymała notę na podstawie której wystawiła fakturę VAT na wartość bonusu. Czy przychód podatkowy w wysokości bonusu powstaje w roku 2004 (...)

 • System pracy weekendowo-świątecznej

  Jak wynagradzać pracowników zatrudnionych w systemie pracy weekendowo-świątecznej (na podstawie art. 144 K.P.) oraz czy ewentualnie należałoby wypłacać dodatki za przepracowane niedziele i święta oraz za dni wolne od pracy?

Projekty Ustaw • Projekt zmian w kodeksie karnym

  W Sejmie znalazł się projekt ustawy o zmianie kodeksu karnego. Ogólnie rzecz biorąc chodzi o walkę z szerzącą się korupcją, o której powszechności Polacy są przekonani. (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 336 z 2005

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2005 r. sygn. akt U 3/04

 • Dziennik Ustaw Poz. 335 z 2005

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw Poz. 334 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych

 • Dziennik Ustaw Poz. 333 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku

 • Dziennik Ustaw Poz. 332 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 331 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 330 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 329 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku zarządu województwa o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 328 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 327 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2005 r.

 • Monitor Polski Poz. 243 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Kształcenia Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego na lata 2005-2008, podpisanego w Hanoi dnia 17 stycznia 2005 r.

 • Monitor Polski Poz. 242 z 2005

  Porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Kształcenia Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego na lata 2005-2008, podpisane w Hanoi dnia 17 stycznia 2005 r.

 • Monitor Polski Poz. 241 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Środowiska Królestwa Danii w sprawie realizacji projektów wspólnego wdrażania redukcji emisji gazów cieplarnianych, podpisanym w Warszawie dnia 6 lipca 2004 r. oraz w Szpindlerowym Młynie dnia 13 lipca 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 240 z 2005

  Porozumienie między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Środowiska Królestwa Danii w sprawie realizacji projektów wspólnego wdrażania redukcji emisji gazów cieplarnianych, podpisane w Warszawie dnia 6 lipca 2004 r. oraz w Szpindlerowym Młynie dnia 13 lipca 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 239 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisaną w Warszawie dnia 27 maja 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 238 z 2005

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisana w Warszawie dnia 27 maja 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 237 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisanej w Warszawie dnia 14 maja 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 236 z 2005

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisana w Warszawie dnia 14 maja 2004 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie pomocy państwa stosowanej przez Hiszpanię przy udzielaniu nowej pomocy restrukturyzacyjnej dla hiszpańskich stoczni publicznych Sprawa pomocy państwa C 40/00 (poprzednio NN 61/00) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1620) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2005

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2005 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2005

  Dyrektywa Rady 2005/19/WE z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/434/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowaniamającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 373/2005 z dnia 3 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2276/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 372/2005 z dnia 3 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 371/2005 z dnia 3 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 370/2005 z dnia 3 marca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 369/2005 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 368/2005 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 367/2005 z dnia 3 marca 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 366/2005 z dnia 3 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2005 z dnia 3 marca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 20. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2005 z dnia 3 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2005 z dnia 3 marca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 4 marca 2005 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 362/2005 z dnia 3 marca 2005 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz w sektorze zbóż dla produktów oznaczonych kodem CN 11010015

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2005 z dnia 3 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw