e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Maj 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odpisy pozwu i załączników

  Składam do sądu pozew i załączniki, którymi są oryginalne dokumenty. Czy odpis pozwu i załączników dostarczanych stronie przeciwnej musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez notariusza, czy wystarczy zwykła kserokopia?

 • Wadliwość wykonanej usługi a korekta faktury

  Moja firma wystawiła w roku 2003 fakturę - za wykonanie usługi. Osoba, na rzecz której świadczona była usługa nie zapłaciła za nią. W związku z tym sprawę skierowaliśmy do sądu. Osoba ta złożyła sprzeciw - i moja firma sprawę przegrała. Sąd orzekł, iż usługa została wykonana nienależycie (...)

 • Wprowadzenie prywatnego samochodu do firmy

  Prowadzę działalność gospodarczą na własne nazwisko od 2 lat. Posiadam własny samochód ciężarowy i chcę wprowadzić go do firmy i ewidencji środków trwałych. Jaką wartość samochodu do ewidencji i amortyzacji środków trwałych powinnam wprowadzić - cenę rynkową czy cenę nabycia (...)

 • Podatek PCC od zmiany umowy spółki jawnej

  Do spółki jawnej przystępuje trzeci wspólnik. Jego wkładem będzie świadczenie usług na rzecz spółki. Wkład został wyceniony na 175 000 zł. Jakiej wysokości podatek PCC trzeba zapłacić (wartość kapitałowa spółki nie wzrosla)?

 • Granice własnościowego prawa do lokalu

  Posiadam własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. SM w tej chwili prowadzi pracę remontowe w moim bloku. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa może remontować mój balkon bez mojej zgody? Czy bez mojej zgody pracownicy mogą zerwać mi moją terakotę i wylać zwykłą posadzkę z betonu? Czy mogę (...)

 • Zwrot kosztów odpisu z KRS

  Czy występując do sądu bez pełnomocnika można domagać się w pozwie zwrotu kosztów przygotowania dokumentów np. notarialnych potwierdzeń lub odpisu z KRS strony przeciwnej?

 • Złamanie tajemnicy firmy

  W regulaminie Firmy zawarte są sformułowania, czego dotyczy tajemnica firmowa, między innymi obejmuje ona bazy danych dostawców i ceny w nich zawarte. Dostęp do tych danych odbywa się na indywidualne hasło przydzielane odpowiedniemu pracownikowi za zgodą pracodawcy. W regulaminie pracy jest napisane, (...)

 • Wykorzystanie seksualne mężczyzny

  Czy polskie prawo odnosi się do sytuacji, kiedy to mężczyzna zostaje przebiegle wykorzystany seksualnie przez kobietę, czego wynikiem była ciąża (dla partykularnych jej interesów osobistych, związanych np. z realizacją rodzicielstwa w pojedynkę i korzystania ze świadczeń alimentacyjnych)? (...)

 • Wstrzymanie przez WSA zaskarżonej decyzji

  W toku postępowania o nieodpłatne przekształcenie użytkowania wieczystego w własność gmina zawiesiła postępowanie do czasu rozpoznania skargi przez Trybunał Konstytucyjny. Po złożeniu przeze mnie zażalenia - SKO w ostatecznym postanowieniu uchyliło w całości postanowienie gminy uznając, (...)

 • Przeniesienie praw - zbycie znaku towarowego

  Spółka z o.o. złożyła do urzędu patentowego zgłoszenie na wzór przemysłowy i wynalazek. Zgłoszenia oczekują na rejestrację. W jaki sposób można przelać prawa do produkcji tych urządzeń na inną spółkę. Czy można \"przepisać\" właściciela wzoru i wynalazku, tak aby było to skuteczne (...)

 • Dowód zakupu towaru

  Czy aby złożyć reklamację z tytułu rękojmi konieczny jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury, czy wystarczy np. potwierdzenie płatności kartą kredytową?

 • Słup wysokiego napięcia na pywatnej nieruchomości

  Słup został umieszczony w 1959 r. prawdopodobnie bez zgody poprzednich właścicieli działki. Od 1990 r. pisemnie zapewniano nas o likwidacji słupa. Jednak do dnia dzisiejszego nie został usunięty, a co więcej obecnie z usunięcia się wycofano. Czy można się domagać odszkodowania za stojący (...)

 • Pozew z weksla w postępowaniu nakazowym

  Wystawcą weksla była spółka z o.o. Weksel wystawiony został na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Czy pozew należy złożyć do sądu cywilnego czy gospodarczego? Czy trzeba do pozwu załączyć dokument rejestrowy spółki dla potwierdzenia, że weksel jest podpisany (...)

 • Zmiana sposobu reprezentacji przedsiębiorcy

  Czy można w umowie między przedsiębiorcami zmienić sposób reprezentacji? Dla przykładu: istnieje umowa między dwoma spółkami z o.o. Każdą z nich reprezentować może prezes wraz drugim członkiem zarządu (łącznie). Czy w umowie przedsiębiorcy mogą delegować inne osoby do reprezentowania (...)

 • Odwołanie darowizny

  Czy samo pisemne oświadczenie o odwołaniu darowizny, złożone obdarowanemu na piśmie stanowi skuteczne odwołanie darowizny? Czy oświadczenie takie wymaga np. uzasadnienia? Czy obdarowany może wnieść np. sprzeciw do takiego odwołania?

 • Zwrot pełnomocnictwa

  W odpowiedzi na pytanie z 28.04.2005 r. napisaliście Państwo: "Żądanie zwrotu pełnomocnictwa jest jak najbardziej dopuszczalne". Art. 102 Kodeksu cywilnego mówi jednak, że po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa. Wypowiadając pełnomocnictwo (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 705 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

 • Dziennik Ustaw Poz. 704 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 703 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

 • Dziennik Ustaw Poz. 702 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 701 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie minimalnej ilości masła, której może dotyczyć wniosek o dopłatę do zakupu masła

 • Dziennik Ustaw Poz. 700 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin

 • Dziennik Ustaw Poz. 699 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Poz. 698 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 697 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 696 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu

 • Dziennik Ustaw Poz. 695 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 694 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wzoru powiadomienia o produkcie, który nie jest bezpieczny