e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Lipiec 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wysokość alimentów przy spłacie kredytu

  W jakiej wysokości sąd może zasądzić alimenty jeśli moje dochody wynoszą ok. 2000 zł a wydatki na pokrycie kosztów utrzymania w tym dwa kredyty wzięte w trakcie małżeństwa za zgodą pisemną żony ok 1800 zł. czy sąd bierze pod uwagę bieżącą sytuację materialną czy tylko potrzeby (...)

 • Dorabianie do renty socjalnej

  Przyznano mi rentę socjalną. Dotychczas miałem działalność gospodarczą byłem agentem ubezpieczeniowym. Na wcześniejsze pytania dowiedziałem się od Was, że mogę dorobić do niej. Czy na umowę zlecenie też mogę dorabiać? Czy mogę pracować na umowę zlecenie w tej samej branży (ubezpieczenia), (...)

 • Urlop okolicznościowy dla ojca narodzonego dziecka

  W związku z urodzeniem się dziecka pracownikowi (ojcu) należy się urlop okolicznościowy w wymiarze 2 dni. Jeśli zaistniała sytuacja miała miejsce 4 lipca 2005 r. (narodziny), a pracownik nie wystąpił wówczas z wnioskiem o urlop, to ma prawo wykorzystać go w późniejszym terminie? Jeśli (...)

 • Usunięcie danych z Biura Informacji Kredytowej

  Czy i kiedy istnieje możliwość, aby zdjęto mnie z BIK? Czy jak spłacam regularnie, to instytucja powinna mnie zdjąć z BIK?

 • Sposób liczenia urlopu wypoczynkowego

  Pracownik rozpoczął swoją pracę zawodową w firmie X 1 stycznia 2002 r. i pracował tam w wymiarze 4/22 etatu (nie rozumiem tego zapisu, ale tak jest napisane w świadectwie pracy). Pracował tam do 2002-08-31 i wykorzystał urlop 23 dni. Następnie miał przerwę w pracy w tej firmie i ponownie (...)

 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości

  Z dniem 31.12.2004 roku wygasła zawarta z gminą umowa dzierżawy gruntu, na której posadowiony jest wybudowany z moich środków kiosk handlowy. Jednocześnie oprócz pisma, w którym zostałam wezwana do rozbiórki kiosku w terminie do 01.04.2005 r. otrzymałam fakturę za bezumowne korzystanie z (...)

 • Właściwość miejscowa prokuratury

  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarliśmy umowę o współpracy. Po upływie kilku miesięcy według nas doszło do popełnienia przestępstwa w zakresie wyłudzenia od nas towaru. Do której prokuratury mamy zgłosić wniosek o wszczęcie postępowania w zakresie art. 286 par. 1 k.k.? (...)

 • Weksel znaleziony lub otrzymany w drodze darowizny

  Co w przypadku, jeśli weksel zostanie znaleziony np. na ulicy i wypełniony na kwotę 100 zł lub niewypełniony? Względnie obdarowany otrzyma weksel w drodze anonimowej darowizny pocztą wypełniony lub niewypełniony. Czy obdarowany w ten sposób może zrealizować weksel?

 • Okres przedawnienia karalności przestępstwa

  W związku z procesem karnym o czyn, którego karalność ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynie 5 lat jak liczy się okres przedawnienia? Czy do momentu wniesienia oskarżenia do sądu, czy do momentu wydania orzeczenia przez sąd, czy może do innego momentu, jakiego?

 • Legalność oprogramowania komputerowego

  Posiadam legalny (rachunek, płyta, naklejka) program Windows 2000. Co jakiś czas ukazują się poprawki i pisma komputerowe oraz strony internetowe (m.in. PCLab.pl) szczegółowo opisują proces tworzenia płyty integrującej system operacyjny Windows z Serwis Pack. Ponieważ ułatwia ona i znacznie (...)

 • Prawo pracownika do trzynastki

  Zakładowy regulamin wynagrodzenia stanowi, iż pracownikowi należy się nagroda roczna (trzynastka) po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym. Pracownik był zatrudniony w bieżącym roku do dnia 30 czerwca. Z końcem marca wypowiedziano pracownikowi umowę o pracę z trzymiesięcznym (...)

 • Przeniesienie lub umorzenie akcji imiennych

  Czy w przypadku przeniesienia akcji imiennej, jak również w razie umorzenia takiej akcji niezbędne jest unieważnienie dokumentów akcji zgodnie z art. 358 KSH?

 • Skutki zadłużenia wobec wspólnoty

  Kupiłam mieszkanie w 2001 roku (odrębna własność) niestety z powodów utraty pracy i innych nie płaciłam czynszu. Aktualnie mam duże zadłużenie. Chciałabym, aby nie odebrano mi mieszkania, czym mi grożą, chciałabym spłacać je miesięcznie jakąś kwotą, do czynszu, mam też problem ponieważ (...)

 • Alimenty w czasie opieki nad dziećmi

  Czy były małżonek zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci, który chce je zabrać na miesiąc wakacji jest zwolniony od płacenia alimentów na czas obecności dzieci u niego w tym czasie?

 • Skład komisji przetargowej

  Komisja przetargowa składa się z przewodniczącego, sekretarza i trzech członków. Czy sekretarz jest członkiem komisji zobligowanym do złożenia oświadczenia, powołując się na art. 17 Uzp? Czy można się odwołać od czynności, która nie została oprotestowana?

Artykuły i poradniki

 • Jakie dokumenty mogą być dowodami przed sądem?

  Kiedy już jesteś uczestnikiem (stroną) jakiegoś postępowania przed sądem, warto żebyś wiedział jak przebiega postępowanie dowodowe. Kto je przeprowadza i jakie dowody Ty i inni uczestnicy możecie powoływać, innymi słowy co w ogóle może stanowić dowód w sprawie (w postępowaniu (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1084 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie leśnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1083 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przypadków zwolnienia handlowców z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kryteriów wpisu do bazy danych o handlowcach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1082 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1081 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1080 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1079 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1078 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1077 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie otrzymania świadczeń opieki zdrowotnej przez policjantów i pracowników Policji w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 109 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do Algierii, Bahamów i Grenady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2551) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 104 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Grenady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2545) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 99 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Bahamów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2518) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 92 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Algierii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2533) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 88 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/472/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Republiki Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2454) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 84 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/757/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Madagaskaru w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2513) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 79 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 78 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 76 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 73 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 71 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 14 lipca 2005 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 69 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 14 lipca 2005 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 68 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach podkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 67 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu w ramach kontyngentu taryfowego na rok 2005, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 955/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 65 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 64 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kwotę pomocy w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 63 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 47 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1099/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1098/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Wietnamu, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1524/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej