e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Lipiec 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu

  Złożyłem po 14 dniach sprzeciw od pozwu upominawczego i sąd zaznaczył, że mogę złożyć zażalenie na taką decyzję. Czy mogę również wystąpić do sądu o przywrócenie terminu, czy takie zażalenie i jego odmowa kończą procedurę odwoławczą?

 • Zawieszenie renty z tytułu choroby zawodowej

  Pracowałem jako nauczyciel do 2004 r. i z tego powodu w tym roku stwierdzono u mnie chorobę zawodową. Aktualnie pracuje w biurze i zarabiam miesięcznie 1850 zł brutto. Czy w takiej sytuacji przysługuje mi renta i czy przy moich obecnych zarobkach będzie wypłacana?

 • Uprawnienia współwłaściciela

  Jestem współwłaścicielem kamienicy, której administratorem jest inny współwłaściciel, blokujący przez wiele lat zniesienie współwłasności, jednocześnie nie rozlicza się z pobieranych czynszów, wydatków, nie udostępnia dokumentacji administracji. Czy mogę wnieść sprawę o rozliczenie (...)

 • Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa

  Jeśli w spółdzielni istnieje wspólnota mieszkaniowa? Przeglądając regulamin na co powinnam zwrócić uwagę? Czy inaczej jest obliczany czynsz i czy inne prawa ma mieszkanie, które jest formą własności? Czy spółdzielnia a wspólnota różni się prawami?

 • Wykaz chorób psychicznych

  Jakie choroby psychiczne uniemożliwiają wykonanie kary (i w ogóle jakie inne choroby) oraz gdzie znaleźć wykaz tych chorób?

 • Praca sędziego na zwolnieniu lekarskim

  Wiem że sędzia przebywa na zwolnieniu lekarskim, mimo to wyznacza sprawy podczas trwania zwolnienia chorobowego i je w tym czasie rozpatruje. Będąc na zwolnieniu wydaje wyroki skazujące. Czy sędziów nie obowiązują przepisy? Czy sędzia taki miał prawo uczestniczenia w sprawach czyli świadczenia (...)

 • Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

  Spółka Cywilna prowadzi przedszkole prywatne, ma na prowadzenie tej placówki" wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" i jest zarejestrowana jako przedszkole niepubliczne. Na prowadzenie tej placówki wynajmują część budynku od prywatnej osoby. Pytanie moje dotyczy płatności podatku (...)

 • Wypłata zaległych alimentów

  Jeżeli mój były mąż ma zasądzone alimenty na dziecko, pracuje na pół etatu i ma zajęte pobory jednak pracodawca od trzech miesięcy nie wpłaca pieniędzy na konto komornika (przyniósł zwolnienie, że był w szpitalu) czy pieniądze z tych trzech miesięcy musi zapłacić i czy w ogóle może (...)

 • Śmierć uczestnika po wydaniu postanowienia

  Moi rodzice nabyli prawo własności działki przez zasiedzenie. Jest to wspólna własność małżeńska. Postanowienie sądu czeka na uprawomocnienie. Podatek od zasiedzenia jest jeszcze nieustalony i niezapłacony. W tym czasie tata zmarł. W testamencie powołał do całości spadku swoją małżonkę (...)

 • Mieszkanie teściowej a prawo do najmu

  Od wielu lat jestem zameldowany w mieszkaniu mojej matki, które jest jej własnością (wykupione mieszkanie spółdzielcze). Rok temu ożeniłem się i po ślubie jeden z pokoi zajęła moja żona z dzieckiem. Wkrótce zaczęły się kłótnie i awantury między moją matką, a żoną, która nie rozumie, (...)

 • Konsekwencje braku utworzenia ZFŚS

  W przypadku, gdy w jednym roku nie został utworzony ZFŚS zgodnie z przepisami, czy podlegam karze grzywny? Czy w tym przypadku oprócz wspomnianej kary będę musiał wypłacić pracownikowi, który fakt ten zgłosił do PIP zaległe świadczenie? Jaki jest okres przedawnienia w nakładaniu takich (...)

 • Koszty postępowania eksmisyjnego

  Jak odnieść się do następującej sytuacji, że nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd? Takie zwolnienie rozciąga się również na postępowania egzekucyjne. Natomiast opłata stała wynosi 40% przeciętnego wynagrodzenia (...)

 • Wydanie wyroku zaocznego w sprawach małżeńskich

  Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Żona nie zgadza sie na rozwód i sprawa się przeciąga (już prawie dwa lata). Chcę zacząć żyć na własny rachunek, założyć firmę, ale mamy wspólność majątkową. Zatem wniosłem wniosek o jej zniesienie. Niestety żona nie stawiła się na pierwszą (...)

Projekty Ustaw • Propozycje zmian w Prawie telekomunikacyjnym

  Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne, której celem jest pełniejsze dostosowanie przepisów tego aktu do pakietu dyrektyw Wspólnot (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1163 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1162 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1161 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1160 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1159 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób zakaźnych ryb

 • Dziennik Ustaw Poz. 1158 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla umieszczania na rynku zwierząt i produktów akwakultury

 • Dziennik Ustaw Poz. 1156 z 2005

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1155 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2006 r. na rzecz obrony

 • Dziennik Ustaw Poz. 1154 z 2005

  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2005

  Wspólne Działanie Rady 2005/575/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. ustanawiające Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2005

  Dyrektywa Komisji 2005/49/WE z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów i dyrektywę Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2005

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1195/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu krajów i terytoriów (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1915/83 w sprawie niektórych szczegółowych reguł wykonawczych dotyczących prowadzenia rachunkowości w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw