e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 6 Wrzesień 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zastaw skarbowy na wierzytelnościach

  Szpital ma stałe i powtarzajace się zaległości podatkowe. Czy organ podatkowy może dokonać zastawu skarbowego na wierzytelnościach tego szpitala w NFOZ?

 • Kontrola UOKiK

  Na jakiej podstawie inspektor UOKiK może przeprowadzić kontrolę w prywatnej firmie (np. przedsiębiorstwo taksówkowe)? Jakich dokumentów i informacji może żądać? Jakim dokumentem powinien się okazać? Jakie są prawa kontrolowanego?

 • Brak majątku a wniosek o ogłoszenie upadłości

  Czy możliwe jest zgłoszenie niewypłacalności spółki z o.o., jeśli nie posiada ona majątku?

 • Odstąpienie od umowy a odszkodowanie

  Zakupiłem skrzydło drzwiowe, które reklamowałem u sprzedawcy, gdyż posiadało wady. Sprzedawca nie uznał mojej reklamacji, złożyłem pozew do sądu. Sąd wydał nakaz zapłaty, zwrot kosztów postępowania sądowego, oraz zapłatę odsetek ustawowych. Pozwany zwlekał z wykonaniem wyroku, więc (...)

 • Dokumentowanie sprzedaży komisowej

  Mam wątpliwości co do przedstawianych poglądów na temat sprzedaży komisowej. Na stronie http://vat.pl/pages/i/964.php przeczytałam co następuje: "W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług umowa komisu jest opodatkowana na innych zasadach podatkiem (...)

 • Podatek dochodowy od umowy zlecenia

  Podpisaliśmy ze studentką umowę zlecenia. Na jakim druku i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od tej umowy? W jaki sposób prawidłowo ten podatek wyliczyć? Prosimy o formularz odpowiedniej deklaracji podatkowej.

 • Ponowne pozwolenie na budowę

  Czym się różni procedura ponownego uzyskania pozwolenia na budowę w sytuacji, gdy na podstawie prawomocnego pozwolenia został wybudowany budynek w stanie surowym, a potem przerwa w kontynuacji budowy była trzyletnia. Jakie inne, niż w zwykłm postępowaniu o pozwolenie, dokumenty należy przedstawić (...)

 • Utajnienie akt

  Ponawiam pytanie dotyczące utajnienia akt przez policję. Śledztwo w sprawie poszukiwawczej zostało zakończone, ze względu na odnalezienie zwłok 3 zamordowanych, wcześniej poszukiwanych osób. Od Prokuratora poszkodowany otrzymał informację, że nie ma sam wglądu do akt sprawy poszukiwawczej. (...)

 • Odwołanie prokury w spółce z o. o.

  Czy prokurent musi wiedzieć, że jego prokura została odwołana dla skutecznośći odwołania prokur przez zarząd ?

 • Definicja wydatku

  Czy można zinterpretować zapis w umowie "udokumentowanie poniesionych wydatków", z fragmentu umowy: "Realizacja projektu obejmuje: - wykonanie pełnego zakresu zadaniowego projektu zgodnie z harmonogramem - udokumentowanie poniesionych wydatków - udokumentowanie wykonania usług odpowiednimi (...)

 • Narażenie na uszczuplenie należności podatkowych

  Chodzi o możliwość przedawnienia przestępstwa z artykułu 56 KKS. Jeżeli w roku 2001 uszczuplenie podatku wyniosło 80 tys. PLN, w roku 2002 70 tys. PLN, a w roku 2003 70 tys. PLN, to czy dla postawienia zarzutów z art. 56KKS będzie się stosowało paragraf 1, czy też paragraf 2? Czy można dla (...)

 • Prawo odmowy składania zeznań przez powinowatego

  Czy brat żony jest powinowatym? Czy może on odmówić składania zeznań w przypadku, gdy podejrzanym jest mąż żony?

 • Sprzedaż z wolnej ręki zajętych ruchomości

  Proszę o rozwianie wątpliwości, bo spotkałem się z różniącymi się od siebie opiniami komorników. Czy jako wierzyciel mam prawo od razu skutecznie żądać sprzedaży zajętego towaru dłużnika z wolnej ręki - po cenach stanowiących 3/4 wartości ceny zakupu przez dłużnika, bez licytacji, (...)

 • Kontrola spółki z o.o. przez wspólnika

  Wspólnik spółki z o.o. zamierza przeprowadzić inwenturę majątku spółki, dokładniej towaru znajdującego się w magazynie spółki. Ma wątpliwości odnośnie dat towarów spożywczych, prawdopodobnie wiele z nich (50%) jest przeterminowana, jednak zarząd wg. nieoficjalnych informacji wydał (...)

 • Wypowiedzenie rocznego kredytu odnawialnego

  Jeżeli na dzień 31 sierpnia firmie kończy się roczna umowa kredytowa (kredyt w rachunku bieżącym odnawialny corocznie), a bank zwleka z wydaniem decyzji nt. odnowienia bądź nie kredytu - ani nie wypowiada, ani nie daje jasnej odpowiedzi, czy przedłuża na kolejny rok, to co się dzieje z takim (...)

 • Rozdzielność majątkowa małżonków - rodzaje umów

  Mam pytanie. Jaka jest różnica między rozdzielnością majątkową a rozdzielnością majątkową z wyrównaniem dochodów? Jak obydwie wpływają na wierzytelności małżonka i na ewentualny podział majątku na wypadek rozwodu?

Artykuły i poradniki

 • Potwierdzenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów a VAT

  1 czerwca weszła w życie większa część obszernej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. W zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nowe przepisy zmieniają listę dowodów dokumentacyjnych, niezbędnych dla stosowania zerowej stawki VAT. Ustawodawca zrezygnował bowiem z wymogu (...)

 • Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych

  Obrót ziemią od wieków był regulowany w sposób wyjątkowy. Wprowadzano ograniczenia - kto mógł być właścicielem, ile można było posiadać ziemi. Mimo iż czasy szlachty i niedemokratycznych zasad już minęły pewne uregulowania dalej wpływają na swobodę obrotu (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1425 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2005 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane przez zakłady lecznictwa zamkniętego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1424 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1423 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1422 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji "Trwałe zaprzestanie wykonywania zawodu przez rybaka"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1421 z 2005

  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1420 z 2005

  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1419 z 2005

  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1418 z 2005

  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1417 z 2005

  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1416 z 2005

  Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1415 z 2005

  Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1414 z 2005

  Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1413 z 2005

  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1412 z 2005

  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1411 z 2005

  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1410 z 2005

  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1446/2005 z dnia 5 września 2005 r. przyznające odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa i Austrii (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/2005 z dnia 5 września 2005 r. określające właściwe kryteria oceny jakości oraz treść sprawozdań dotyczących jakości w odniesieniu do statystyk odpadów dla celów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1444/2005 z dnia 2 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1443/2005 z dnia 5 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1381/2005 w zakresie ilości objętej przetargiem stałym na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1442/2005 z dnia 5 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw