e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Styczeń 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zgłoszenie zmian w składzie zarządu do KRS

  Ile mamy czasu od Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odwołującego członka zarządu na złożenie dokumentów w KRS? Czy do dokumentów składanych do KRS, czyli KRS-Z3 i KRS -ZK składamy protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia i oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu? Czy coś (...)

 • Zwrot kosztów za pracę na rzecz fundacji

  Czy fundatorzy mogą uzyskiwać zwrot kosztów za pracę na rzecz zadań realizowanych zgodnych z celami statutowymi fundacji? Przykładowo, gdy fundacja otrzymuje zlecenie oraz dotację od gminy na wykonanie zadań pomiarowych terenów leśnych to czy fundatorzy mogą, po wcześniejszym uzgodnieniu (...)

 • Przesłanki do postępowania nakazowego

  Składam pozew w trybie art. 485 par. 2a kpc i moim zdaniem dołączam wszystkie niezbędne dokumenty i spełniam przesłanki materialno-prawne do rozpatrzenia pozwu w tym trybie. Tym niemniej sąd z automatu wzywa do uiszczenia zapłaty. Być może nie wszystkie dokumenty są przygotowane jak należy, (...)

 • Zwrot nakładów na mieszkanie obciążone służebnością

  Po śmierci brata, bratowa opuściła mieszkanie i teraz żąda zwrotu kosztów, jakie poniosła wspólnie z mężem na remont i modernizację. Koszty remontu i modernizacji finansowali częściowo moi rodzice, gdyż zarobki bratowej i jej męża nie pozwoliłyby na pokrycie wszystkich wydatków. Bratowa (...)

 • Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

  Pracownik jest w wieku, który daje mu ochronę przed rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z art. 39 kodeksu pracy. Stanowisko kierownicze z wysokim uposażeniem, na którym jest zatrudniony ów pracownik, jest przewidziane do likwidacji w związku z racjonalizacją zatrudnienia i zmianą struktury organizacyjnej. (...)

 • Przymusowy wykup akcji pracowniczych

  W roku 1993 moja Mama została jako pracownica DT Centrum obdarowana przez Skarb Państwa akcjami pracowniczymi imiennymi z powodu prywatyzacji zakładu. W chwili obecnej firma, która przejęła DT Centrum na podstawie NWZA i art 418 ksh ogłosiła przymusowy wykup akcji pracowniczych. Dodatkowo ma (...)

 • Przesłanka przetwarzania danych wrażliwych

  Jaka przesłanka legalizuje przetwarzanie danych wrażliwych w amatorskich klubach, towarzystwach sportowych, klubach dyskusyjnych, klubach zainteresowań?

 • Kotłownia developera w budynku wspólnoty

  Jestem przed popisaniem aktu notarialnego sprzedaży mieszkania od firmy developerskiej. Mam kilka wątpliwości dotyczącej treści samego aktu. W budynku został wyodrębniony lokal użytkowy – kotłownia. Właścicielem tego lokalu pozostaje developer stając się jednocześnie jednym z członków (...)

 • Czas rozpatrzenia wniosku o wpis do KRS-u

  Ile czasu potrzeba na załatwienie wszystkich formalności związanych z założeniem spółki z o.o. od momentu podpisania aktu notarialnego?

 • Rozwiązanie umowy leasingowej

  Firma leasingowa rozwiązała pismem z dniem 06.09. umowę ze względu na brak opłaconej terminowo raty leasingowej. Pieniądze wpłynęły i zostały zaksięgowane na jej konto w dn. 07.09, czyli następnego dnia. Czy w tej sytuacji rozwiązanie umowy ma moc prawną, skoro zostało wysłane pocztą (...)

 • Wycofanie pozwu w sprawie cywilnej

  W jaki sposób można wycofać pozew w sprawie cywilnej nie czekając na wezwanie do zapłaty za niego?

 • Odległość linii średniego napięcia od granicy

  13 lat temu moją nieruchomość (nieużytki rolne) przekwalifikowałam na teren zalesiony. Kilka lat później wzdłuż granicy mojej nieruchomości (gdy posadzone tam drzewa były jeszcze dość niskie) i poprowadzono linię średniego napięcia. Zrobiono to nieudolnie, ponieważ na rogu mojej działki (...)

 • Zablokowanie przewodu kominowego przez sąsiadów

  Mieszkam w budynku piętrowym z dwoma wyodrębnionymi mieszkaniami (odrębna własność lokalu). Sąsiedzi mieszkający na piętrze zamurowali w połowie u siebie w mieszkaniu przewód kominowy, do którego jest podłączona moja kuchnia węglowa odcinając ją całkowicie od komina. Do tego przewodu (...)

 • Odległość komina od posesji

  Mój sąsiad przez lata prowadził gospodarstwo rolne. W tym celu na swojej posesji (zachowując jedynie około 1 m odległość od mojej działki) postawił kotłownię z 10 metrowym murowanym kominem. Kilka lat temu po naszych protestach podwyższył tenże komin do wys. ok 14 m ale stan techniczny (...)

 • Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

  Czy aby otrzymać uprawnienia na kierowcę wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia niezbędny jest egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego? Czy też wystarczy przeszkolenie w firmie szkoleniowej wg programu Ośrodka Doskonalenia Kadr w M. nadzorowanego przez Ministerstwo Gospodarki? (...)

 • Prawidłowe oznaczenie pozwanego

  W imieniu jednego współwłaścicieli, który posiada ponad 50 % udziału, zarząd nad nieruchomością domu prowadzi pani adwokat z kancelarii adwokackiej, która nie rozlicza się od kilku lat z prowadzonego zarządu, wobec powyższego wniosłem pozew o złożenie rachunku z zarządu przez panią (...)

 • Prenumerata Monitora Sądowego i Gospodarczego

  Czy jest prawny obowiązek posiadania przez spółkę Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym publikowane są wpisy dotyczące spółki? Czy można nie dokonywać jego zakupu i opłaty z tego tytułu? Jakie są konsekwencje nie dokonania opłaty i zakupy takiego Monitora i kogo obciążają?

 • Import towaru z Chin przez Niemcy

  Dokonaliśmy importu towarów z Chin, który dotarł drogą morską do Hamburga. Następnie polska firma transportowo-spedycyjna odebrała kontener z Hamburga i dostarczyła do Warszawy do odprawy, wystawiając przy tym fakturę. Faktura zawiera pozycje: wewnątrzwspólnotowa usługa transportowa (ze (...)

 • Ustalanie wysokości alimentów

  Płacę od roku dobrowolnie alimenty w wysokości 900 zł na trojkę dzieci. Sąd przy rozwodzie przed trzema miesiącami ustalił też alimenty właśnie w tej wysokości. Żona domagała się jednak więcej. Czy sytuacja materialna płacącego alimenty nie ma znaczenia? Jako pracownik budowlany mogę (...)

 • Nieruchomość zakupiona z majątku osobistego

  Jeśli w trakcie małżeństwa sprzedam mieszkanie, w którym mieszkam z mężem, a jest ono moim majątkiem osobistym, to jakie dokumenty muszę posiadać, czy coś muszę wpisać w umowie sprzedaży i kupna nowego mieszkania, aby mieć ślad, że nowe mieszkanie kupiłam za pieniądze z własności (...)

 • Wnioski dowodowe w sprawie o podział majątku

  Rok temu sąd orzekł rozwód pomiędzy mną a moją żoną. Rozwód odbył się bez orzeczenia o winie. Teraz dostałem z sądu kopię pisma mojej byłej żony, która wniosła o podział majątku, który według niej należał do wspólności małżeńskiej. Czy w tej sytuacji, zanim odbędzie się (...)

 • Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych

  Firma prowadzi system komputerowy zawierajacy bazę danych klientów, który jest zgłoszony do GIODO. Czy jeśli chcielibyśmy nieodpłatnie użyczyć ten system innej firmie, powinniśmy informować o tym GIODO?

 • Opodatkowanie zaliczek w usługach turystyki

  Otrzymałem od kontrahenta zaliczkę na imprezę turystyczną. Czy mogę wystawić kontrahentowi fakturę VAT na część zaliczki i naliczyć VAT? Czy kontrahent (firma) od tej faktury może odliczyć VAT?

 • Przyłączenie strychu do mieszkania w spółdzielni

  Zamieszkuję budynek, w którym mieszka 3 lokatorów. Jedno z mieszkań jest wykupione na własność i należy do wspólnoty mieszkaniowej, pozostałe w tym i moje podlegają pod spółdzielnię mieszkaniową. Interesuje mnie kupno strychu, aby dołączyć go do własnego lokalu będącego niezmiernie (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 26 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 25 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2006

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2005/889/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) (  Dz.U. L 327 z dnia 14.12.2005)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 stycznia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do przywozu piór z niektórych państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 33) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zasad ustanawiających warunki przyznawania pomocy finansowej jako dodatku do renty lub emerytury współmałżonka pozostającego przy życiu, który cierpi z powodu poważnej lub przewlekłej choroby lub jest niepełnosprawny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2006

  Dyrektywa Komisji 2006/3/WE z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I i II do dyrektywy 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2006

  Dyrektywa Komisji 2006/2/WE z dnia 6 stycznia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik II do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 23/2006 z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniające, po raz ósmy, rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające celem wspierania skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4073 — ConocoPhillips/LDEHG-LDRM) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach uproszczonej procedury

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4080 — G+J/Sanoma/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4049 — Novartis/Chiron)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2006

  Zmiana wprowadzona przez Francję dotycząca zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych w zakresie regularnych usług lotniczych między portami lotniczymi w Lorient i w Lyonie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 22/2006 z dnia 9 stycznia 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 21/2006 z dnia 9 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro