e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Styczeń 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Interpretacja stosowania art. 863 KC i 891[1] KPC

  Spółka Cywilna ma dwóch wspólników mających udziały odpowiednio 10 % i 90%. Wspólnik mający 10% udziałów jest dłużnikiem osobistym osoby trzeciej (wierzyciel osobisty). Czy w takim przypadku komornik ma prawo do zajęcia konta bankowego spółki? Artykuł 863 § 3 Kodeksu Cywilnego brzmi: (...)

 • Opodatkowanie ryczałtem wspólnika spółki osobowej

  Spotkałem się w literaturze (\"PRAWO SPÓŁEK\") z twierdzeniem, iż wspólnik osobowej spółki handlowej z tytułu uczestnictwa w niej nie nabywa statusu \"przedsiębiorcy\", zaś wykonywanie przez niego uprawnień i obowiązków z tytułu uczestnictwa w takiej spółce nie jest wykonywaniem działalności (...)

 • Stawka VAT na usługi udostępniania pracowników

  Jaką jest stawka podatku VAT na wynajmowanie pracownika innej niezależnej firmie? Czy jest to zależne od pracy jaką ma wykonywać?

 • Zapłata podatku leśnego przez dzierżawcę lasu

  Jakie obowiązki (dodatkowe podatki, opłaty) ciążyć będą na dzierżawcy 2,5 ha lasu?

 • Umowa o dzieło w siedzibie firmy zlecającej

  Czy osoba wykonująca dzieło na podstawie umowy o dzieło z firmą może wykonywać to dzieło w siedzibie firmy zlecającej? Dzieło polegać będzie na pozyskaniu klientów na szkolenia poprzez telemarketing, za każdego pozyskanego klienta osoba wykonująca dzieło otrzymywać będzie 15 zł.

 • Miejsce niebezpieczne z art. 72 Kodeksu wykroczeń

  Jak rozumieć art. 72 Kodeksu wykroczeń, a mianowicie znaczenie terminu "miejsce niebezpieczne". Czy powierzchnia sklepu też może się kwalifikować jako "miejsce niebezpieczne"? Komu należy zgłosić domniemanie popełnienia wykroczenia?

 • Wpis hipoteki na udziale współmałżonki zmarłego

  Posiadam wierzytelność wobec obojga małżonków pozostających w małżeńskiej wspólnocie majątkowej, posiadających wspólnie nieruchomość. Jeden z małżonków zmarł. Czy mogę wpisać hipotekę przymusową, po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego, na udziale żyjącego współmałżonka bez oczekiwania (...)

 • Budynki przy współużytkowaniu wieczystym

  Czy jest możliwa sytuacja, w której właściciel ułamkowej części prawa użytkowania wieczystego działki gruntu jest jednocześnie jedynym właścicielem posadowionych na tejże działce budynków, a drugi współwłaściciel posiada tylko udział w prawie użytkowania wieczystego, nie będąc (...)

 • Interes prawny w procesie cywilnym

  Co oznacza pojęcie, że osoba lub instytucja nie będąca stroną w procesie cywilnym ma "interes prawny" w tym, aby sprawa zakończyła się na korzyść jednej ze stron?

 • Przeprowadzenie ekshumacji

  Trzy miesiące temu w nocy mój ojciec spadł ze schodów i zabił się. Rano znalazła go jego żona. Wezwała pogotowie a pogotowie policję. Jednak nie robili sekcji, nie było biegłego, nie zbadali czy miał alkohol we krwi i nie było prokuratora. Stwierdzili, że to nieszczęśliwy wypadek. Pochowaliśmy (...)

 • Kontrola prędkości przez straż miejską

  Czy straż miejska może wystawiać mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy na podstawie pomiaru fotoradarem? Czy takie uprawnienia posiada tylko policja?

 • Dwie umowy zawarte do jednego przedmiotu najmu

  W 1998 roku jedna ze współwłaścicielek, mająca upoważnienie ponad 50% pozostałych współwłaścicieli do prowadzenia administracji, podpisała umowę na wynajem miejsca pod garaż blaszany. Umowa najmu została zawarta na okres od 1 czerwca 1998 r. na czas określony na 10 lat. Czynsz najmu wynosił (...)

 • Uzasadnienie odrzucenia reklamacji konsumenckiej

  Po złożeniu reklamacji na źle działający sprzęt AGD otrzymałem odpowiedź, że reklamację odrzuca się, ponieważ sprzęt działał prawidłowo w momencie zakupu. Od momentu zakupu minęło 8 miesięcy. Czy sprzedawca działa zgodnie z prawem?

 • Odrzucenie reklamacji konsumenta

  Według przepisów konsumenckich sprzedawca jest zobowiązany terminem 14 dniowym do ustosunkowania się do danej reklamacji. Jakie konsekwencje ma odpowiedź sprzedawcy w terminie 14 dni, w której odrzuca reklamację podając nierzetelne (bezprawne) powody swojej decyzji?

 • Prawo do mieszkania funkcyjnego

  Wdowa po leśniczym od kilku lat blokuje leśniczówkę, gdyż nie zgadza się na żadne mieszkanie zamienne. Osada ta jest niezbędna dla Nadleśnictwa (znajduje się w wykazie mieszkań funkcyjnych), gdyż Nadleśnictwo dla potrzeb gospodarki leśnej musi zapewnić leśniczemu warunki niezbędne dla (...)

 • Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

  Spółka składająca się z trzech osób (ojciec, matka i syn) opodatkowana KPiR na 31 grudnia 2005 r. sporządziła remanent. Ojciec wystąpił ze spółki "za darmo" z dniem 1 stycznia 2006 i zakończył działalność gospodarczą. W związku z czym mamy pytania: Czy należy w jakiś sposób udokumentować (...)

 • Pozew o podwyższenie alimentów po ugodzie

  Na kolejnej rozprawie o wysokość alimentów sędzia zaproponował ugodę, na którą obie strony wyraziły zgodę. Czy jest jakiś czas, który musi upłynąć, aby wnieść wniosek o obniżenie lub podwyższenie alimentów dla każdej ze stron? Czy taki wniosek może wpłynąć już np. po 2 miesiącach (...)

 • Obliczanie głosów w przypadku współwłasności

  W budynku, w którym utworzono wspólnotę, jest 6 mieszkań. Osoba A posiada jedno mieszkanie, podobnie osoba B. Pozostałe mieszkania w liczbie 4 stanowią współwłasność dwóch osób. Czy właściciele A i B mogą zażądać głosowania według zasady, że na każdego właściciela przypada (...)

 • Spółka jawna jako udziałowiec spółki z o.o.

  Czy spółka jawna może być udziałowcem spółki z o.o. lub akcjonariuszem spółki akcyjnej? Jeśli sporządzono umowę przenoszącą udziały w spółce z o.o. na spółkę jawną, to czy taka umowa jest ważna? Kto jest wtedy udziałowcem takiej spółki?

 • Upoważnienie do wystawiania faktur VAT

  Czy do wystawiania faktur w imieniu firmy może zostać upoważniona księgowa z biura rachunkowego prowadzącego księgowość tej firmy? Czy wystarczy zwykłe pełnomocnictwo?

 • Prawo zastawu w umowie najmu lokalu

  Czy wynajmujący może żądać takiej klauzuli w umowie najmu: "wynajmującemu zarówno w trakcie trwania niniejszej umowy jak i po jej rozwiązaniu służy prawo zastawu na rzeczach ruchomych będących własnością Najemcy, wniesionych do lokalu"? Czy jest to prawo ustawowe? Czy najemca może, a (...)

 • Moc dowodowa przyznania pewnych faktów

  Czy wniosek złożony z powołaniem się na art. 210 oraz art. 230 kpc o uznanie przestawionych przeze mnie faktów za przyznane w sytuacji, kiedy pozwany uporczywie uchyla się od odpowiedzi na podstawowe zarzuty i nie odnosi się do faktów i przedstawionych dowodów może (winien) być uwzględniony (...)

 • Dowód z przesłuchania świadków

  Jak w praktyce wygląda przeprowadzanie postępowania dowodowego na sali sądowej - kolejne etapy?

 • Obowiązkowe stawinnictwo na rozprawie

  Czy wezwanie - stawiennictwo obowiązkowe na rozprawę (dla powoda) wyklucza możliwość przesłania wniosku o (zgody na) przeprowadzenie rozprawy bez mojej obecności? Czy taka zgoda jest respektowana przez sąd?

 • Termin na wydanie zarządzenia tymczasowego

  Toczy się sprawa o rozwód. Sąd wyznaczył kolejne posiedzenie na 8 marca. Jako, że żona wciąż uniemożliwia mi jakiekolwiek kontakty z dziećmi, złożyłem w sądzie wniosek o wydanie postanowienia w postępowaniu zabezpieczającym o ustalenie kontaktów z dziećmi. Sąd ma już gotowe opinie (...)

 • Klauzula wykonalności na małżonka dłużnika

  Czy rozszerzenie klauzuli wykonalności na współmałżonka dłużnika (którego jestem wierzycielem) będzie wymagało ode mnie, abym udał się w tym celu na rozprawę? Czy wniosek taki należy wysłać do sądu, który wydał nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi?

 • Modernizacja mieszkania w kamienicy

  Mieszkam w kamienicy na mocy decyzji Wydziału Lokalowego z lat 60-tych. Dawniej funkcjonowały przepisy określające prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy mieszkania. Dziś właścicielem kamienicy jest osoba prywatna. Na własny koszt wymieniłam kuchenkę gazową i zlewozmywak. Czy w przypadku (...)

 • Wynajem mieszkania spółdzielczego własnościowego

  Niedługo będę właścicielem mieszkania spółdzielczego własnościowego. Zamierzam wynająć to mieszkanie. Słyszałam jednak, że w świetle nowych przepisów (które już weszły w życie lub niedługo mają wejść), wynajem takiego mieszkania będzie obwarowany jakimiś ograniczeniami. Jeżeli (...)

 • Pozew o zapłatę

  Problem naszej firmy jest prosty i prosimy o pomoc w ustaleniu, jakie kroki prawne mamy podjąć z jakich formularzy skorzystać itp.? Podpisaliśmy umowę z klientem, umowa opiewała na kwotę 11 tyś zł. Ze swojej strony wypełniliśmy postanowienia umowy, lecz klient nie uregulował należności (...)

 • Zrzeczenie się spadku

  Jeżeli w dziedziczeniu ustawowym składany jest wniosek o nabycie spadku, to czy w takim wniosku należy ująć to, iż jedno z rodzeństwa chce się zrzec części spadku na rzecz drugiego, czy też należy najpierw spadek nabyć, a następnie umową darowizny przenieść część spadku na jedno z (...)

 • Egzekucja z nieruchomości pod nieobecność dłużnika

  Czy jest możliwe przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika pod jego nieobecność, gdy uzyskałem klauzulę również przeciwko mężowi dłużnika, który jest współwłaścicielem domu?

 • Postępowanie spadkowe a śmierć uczestnika

  W czasie rozpatrywania sprawy przez sąd z mojego wniosku o zmianę postanowienia w nabyciu spadku jeden z uczestników postępowania zmarł. W tym momencie dla zmarłego uczestnika postępowania złożyłam wniosek o ustanowienie kuratora spadkowego. Jednakże sąd na posiedzeniu niejawnym umorzył (...)

 • Wypowiedzenie umowy cesji powierniczej

  Kiedyś pewna spółka z o. o. powierzyła mi dochodzenie wierzytelności od pewnego przedsiębiorcy, poprzez umowę powierniczego przelewu wierzytelności. W ramach swych działań windykacyjnych uzyskałem nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (na swoje nazwisko), jednak ów nakaz zapłaty do dnia (...)

 • Praca w USA a polski podatek dochodowy

  W czerwcu 2003 roku zaraz po ukończeniu studiów wyższych wraz ze swoją narzeczoną wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych na praktyki zawodowe, które trwały około 18 miesięcy. W między czasie, po około 1 roku, wzięliśmy ślub i postanowiliśmy ułożyć sobie życie w USA. Po ukończeniu (...)

 • Dochody zwolnione a zeznanie roczne

  Czy w rozliczeniu rocznym do urzędu skarbowego występuje obowiązek wykazania pobrania dopłat bezpośrednich? Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 116 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, (...)

 • Staż a roczne zeznanie podatkowe

  Od października 2005 r. jestem na stażu z PUP, zatem, czy muszę rozliczać się z Urzędem Skarbowym? Jaki PIT mam złożyć?

 • KPA a spółdzielnia mieszkaniowa

  Czy KPA nie dotyczy, czy dotyczy spółdzielczości mieszkaniowej? Jeśli nie dotyczy - jak członkowie spółdzielni mieszkaniowej słyszą od zarządu - to co oznacza termin "organizacje spółdzielcze", zawarty w KPA, gdzie w art. 5 jest napisane: ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (...)

 • Rozliczenie czynszu między małżonkami

  Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych za opłaty, o których mowa w ust. 1-2, 4 i 5, solidarnie z członkami spółdzielni, odpowiadają stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie. Co może zrobić żona (członek spółdzielni mieszkaniowej), gdy mąż, który zamieszkuje (...)

 • Fotografowanie przy przeglądaniu akt sprawy

  Czy jako strona w sprawie, po otrzymaniu - na pisemny wniosek - zgody na wgląd do akt, mogę je fotografować?

 • Zmiana umowy przedwstępnej

  Jeżeli strony zawarły umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości, to czy w umowie końcowej (przenoszącej prawo własności nieruchomości na kupującego) może jako osoba kupująca "wejść ktoś z rodziny na miejsce" osoby występującej w umowie przedwstępnej (np. matka podpisuje umowę przedwstępną (...)

 • Opodatkowanie liniowe a rozliczenie straty

  W 2005 r. działalność gospodarcza przyniosła mi straty w wysokości 10.000 zł (rozliczanie firmy na zasadach ogólnych PIT 5). Czy jeśli w kolejnych latach wybiorę formę opodatkowania liniową - PIT 5L to prawo do odliczania strat wciąż pozostanie w niezmienionej wartości i formie?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 60 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu

 • Dziennik Ustaw Poz. 59 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania

 • Dziennik Ustaw Poz. 58 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu bydłem i świniami

 • Dziennik Ustaw Poz. 57 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu owcami i kozami

 • Dziennik Ustaw Poz. 56 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej

 • Dziennik Ustaw Poz. 55 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2005/16)