Archiwum 12 Październik 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Malowanie obrazów a stawka VAT

  Prowadzę jednoosobową firmę, w ramach której zajmuję się malowaniem i sprzedażą obrazów. Później wystawiam rachunek kupującemu na określoną wcześniej kwotę. Nie jestem VAT-owcem. Czy wykonywane usługi są zwolnione z VAT, czy obowiązuje mnie limit sprzedaży 10000 euro po przekroczeniu (...)

 • Stawka VAT na sprzedaż znaczków przez agenta

  Podstawowym rodzajem naszej działalności jest handel materiałami wykończeniowymi. Od 2 lat jesteśmy również agentem pocztowym, mamy podpisaną umowę z Pocztą Polską. Wraz z rozpoczęciem prowadzenia agencji rozszerzyliśmy działalność (PKD) o usługi pocztowe. Czy mamy prawo do stosowania (...)

 • Porozumienie zawarte pod wpływem groźby

  Pracodawca podpisał z pracownikiem rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Jednakże aby skłonić pracownika do odpisania tego porozumienia przedstawił mu powody, które uzasadniały - zdaniem pracodawcy - wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracownik, postawiony przed dylematem (...)

 • Dokonanie spisu inwentarza

  Z mojego wniosku Sąd wydał postanowienie o nabyciu spadku (po dłużniku) z dobrodziejstwem inwentarza i nakazał komornikowi dokonać spisu z inwentarza. Czy komornik ma na to jakiś czas i w jaki sposób mogę skontrolować, czy sporządził go prawidłowo, a nie w oparciu np. o nieprawdziwe informacje (...)

 • Skarga konstytucyjna a wyczerpanie drogi prawnej

  Czy aby zaskarżyć przepis do TK. Czy aby zaskarżyć przepis do TK, to trzeba wyczerpać tok instancji, włącznie z kasacją (jeśli jest dopuszczalna), czy wystarczy, że orzeczenie, oparte na przepisie niezgodnym z Konstytucją (moim zdaniem), uprawomocniło się?

 • Zwrot opłaty od cofniętego pozwu

  Firma wniosła do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Przedmiotem żądania była należność główna, odsetki i koszty sądowe. Dłużnik zapłacił należność główną po wniesieniu pozwu do sądu jednak przed wydaniem nakazu zapłaty przez sąd. Zamierzamy cofnąć (...)

 • Darowizna nieruchomości a małżeństwo

  Chciałbym przekazać w formie darowizny działkę swojemu bratu, który ma jest ożeniony. Czy przekazując działkę bratu bratowa będzie do niej miała prawa własności?

 • Usytuowanie domu a bezpieczeństwo pożarowe

  Czy taka sama będzie odległość domu murowanego i drewnianego od granicy działki?

 • Stwierdzenie nieważności umowy

  Została zawarta umowa cywilnoprawna. Czy o unieważnienie umowy mogą wystąpić tylko jej strony, czy też każdy, kto ma w tym interes prawny?

 • Obowiązek podatkowy przy imporcie usług

  Otrzymałam fakturę z Niemiec (import usług) za użytkowanie programu giełdy ofert transportowych wystawioną w dniu 16.09.2004r. za okres od 01.10.2004r. do 31.12.2004r. Płatność do 30.09.2004r. Kiedy w tym przypadku powstanie obowiązek podatkowy? Czy fakturę wewnętrzną należy wystawić z (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 5 października 2006 r. zmieniająca załącznik 2 wykaz A Wspólnych Instrukcji Konsularnych w zakresie obowiązku wizowego dla posiadaczy indonezyjskich paszportów dyplomatycznych i służbowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1514/2006 z dnia 11 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1513/2006 z dnia 11 października 2006 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1512/2006 z dnia 11 października 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 12 października 2006 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1511/2006 z dnia 11 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1510/2006 z dnia 11 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2006 z dnia 28 września 2006 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do definicji zmiennych, wykazu zmiennych oraz częstotliwości zestawiania danych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2006 z dnia 11 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2006 z dnia 11 października 2006 r. zmieniające po raz 71. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2006 z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000, rozporządzenie (WE) nr 884/2001 i rozporządzenie (WE) nr 753/2002 w zakresie niektórych szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do zasad stosowania kawałków drewna dębowego w produkcji wina oraz do oznaczania i prezentacji poddawanego takiemu procesowi wina

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2006 z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2006

  Wspólny unijny program sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2006

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2006 z dnia 11 października 2006 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2006 z dnia 11 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do odstępstw, które mają zostać przyznane państwom członkowskim

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Wykaz osób mianowanych przez Radę w miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień 2006 r. (dziedzina społeczna)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko: I Zastępca Dyrektora