e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 21 Listopad 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Prawidłowe udokumentowanie transakcji WDT

  Firma nasza sprzedaje do kontrahenta na Litwie towary handlowe z stawką podatku VAT 0%. Po dostarczeniu danego towaru za pośrednictwem spedycji kontahent litewski odsyła nam podbitą fakturę VAT, że dany towar odebrał, oraz dokument CMR, a także oświadczenie, że podatek VAT został zapłacony (...)

 • Śmierć członka zarządu spółki z o.o.

  Kto jest następcą prawnym spółki z o.o., jeżeli w trakcie postępowania egzekucyjnego jedyny prezes tej spółki zmarł? Jak postępowanie egzekucyjne ma toczyć się dalej?

 • Ugoda z bankiem podczas postępowania egzekucyjnego

  Rok temu na wniosek wierzyciela (kredyt w banku na budowę domu) komornik zajął nieruchomość i moją pensję. Do tej pory nie było ani jednej licytacji domu. Oszacowanie nieruchomości odbyło się 5 miesięcy temu i do tej poru nie dostałam jakiejkolwiek informacji o kwocie oszacowania. Z mojej (...)

 • Pozwanie w przypadku ubezpieczenia OC

  Osoba prawidłowo jadąca rowerem została potrącona przez samochód, w wyniku czego doznała obrażeń ciała. Poszkodowany chce dochodzić od sprawcy szkody odszkodowania i zadośćuczynienia. Kogo pozwać w roszczeniu cywilnym czy sprawcę szkody czy zakład ubezpieczeń, w którym sprawca szkody (...)

 • Upływ 6 miesięcy od chwili otwarcia spadku

  Czy wniosek o nabycie spadku lub dział spadku mogę złożyć po 6 miesiącach od chwili śmierci spadkodawcy(otwarcia spadku)? Jakie konsekwencje prawne dla spadkobierców powoduje upłynięcie 6 miesięcy od chwili śmierci spadkodawcy? Czy upływ 6 miesięcy spowoduje automatyczne przyjęcie spadku?

 • Wynagrodzenie reprezentanta upadłego

  Sąd Rejonowy na posiedzeniu przyznał reprezentantowi upadłego comiesięczne wynagrodzenie z datą początkową. Kto wypłaca to wynagrodzenie, czy wynagrodzenie jest wypłacane do końca upadłości, kto może zawiesić wypłacanie wynagrodzenie, w jaki sposób można dochodzić wypłaty, czy należą (...)

 • Szkodliwość społeczna czynu

  W marcu 2005 r. kolega poprosił mnie o złożenie wniosku do ARiMR o wpis do ewidencji producentów rolnych. Wniosek własnoręcznie napisałem, kolega się podpisał pod nim a za żonę kolegi ja się podpisałem jej imieniem i nazwiskiem - oczywiście wtedy za ich ustną zgodą. Pod koniec 2005 r. (...)

 • Wykorzystanie cudzego utworu

  Jestem artystą, zajmuję się grafiką komputerową i bardzo często w moich grafikach pojawiają się zdjęcia. Fotografie te najczęściej są mojego autorstwa, ale zdarza się użycie cudzych oraz ich przetwarzanie. Czy naruszeniem praw autorskich można nazwać wykorzystanie (nawet fragmentaryczne) (...)

 • Zgłoszenie zmian w składzie zarządu do KRS

  Ile mamy czasu od Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odwołującego członka zarządu na złożenie dokumentów w KRS? Czy do dokumentów składanych do KRS, czyli KRS-Z3 i KRS -ZK składamy protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia i oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu? Czy coś (...)

 • Obowiązki dłużnika w związku z wyjazdem za granicę

  Od roku prowadzona jest egzekucja komornicza z mojej pensji (kredyt w banku). Nadarzyła się okazja do wyjazdu z kraju (Unia Europejska), do pracy, "niestety" legalnej. Chciałabym zrobić to nie powiadamiając komornika. W zakładzie pracy wzięłabym urlop bezpłatny. Po kilku miesiącach chciałabym (...)

 • Zwolnienie lekarskie

  Pracownik dostarcza zwolnienie lekarskie pracodawcy obejmujące okres trzech kolejnych dni pracy. Po dwóch dnia przebywania na zwolnieniu lekarskim trzeciego dnia przychodzi do pracy twierdząc, że dobrze się czuje i może przystąpić do pracy. Czy pracodawca postępuje prawidłowo \"anulując\" (...)

 • Data wystawienia weksla i odsetki

  Zawarłem umowę oprocentowanej pożyczki, której zabezpieczeniem był weksel in blanco. Chcę, aby weksel był wykupiony w ciągu 7 dni od daty przedstawienia do wykupu. Jaką datę wystawienia weksla powinienem wpisać na wekslu? Czy będzie to data udzielenia pożyczki czy data przedstawienia weksla (...)

 • Potrącenie wierzytelności z wyroku sądowego

  Mam możliwość kupna wierzytelności, w której odsetki dwukrotnie przewyższają kwotę podstawową. Są też koszty procesowe, gdyż wierzytelność stwierdzona jest tytułem wykonawczym. Jest to dług podmiotu, który z kolei jest moim wierzycielem. Czy po nabyciu tego długu będę mógł potrącić (...)

 • Status przewodniczącego rady gminy

  Niedługo zostanie powołana nowa rada gminy. Jaki jest status prawny przewodniczącego rady gminy, jeżeli chodzi o jego funkcję, zatrudnienie i wynagrodzenie? Czy w związku z pełnioną funkcją podlega on ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu? Kto ustala jego wynagrodzenie? Czy przewodniczący (...)

 • Egzekucja alimentów od dziadków

  Od pewnego czasu jestem zmuszona płacić na swoje wnuki alimenty mojej byłej synowej. Ponieważ nie mogła alimentów wyegzekwować od ojca dzieci zasądziła nas dziadków, gdyż mamy wyższe emerytury. Synowa natychmiast oddała sprawę do komornika. Nie dała nam tak naprawdę szansy płacenia dobrowolnie. (...)

 • Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

  Prowadzę firmę kilkuosobową. Chciałbym zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jakie dofinansowanie na wynagrodzenia i na składki ZUS mogę liczyć?

Artykuły i poradniki

 • Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

  Nowe regulacje odstępują od wymogu posiadania świadectwa homologacji oraz dopuszczalnej ładowności, wprowadzając masę całkowitą jako przesłankę kwalifikacji pojazdu. Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1543 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu udzielania pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku

 • Dziennik Ustaw Poz. 1542 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i trybu rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1541 z 2006

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1540 z 2006

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1539 z 2006

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r.o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1538 z 2006

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o nadaniu nowej nazwy Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1537 z 2006

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1536 z 2006

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 • Dziennik Ustaw Poz. 1535 z 2006

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1534 z 2006

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1533 z 2006

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o ratyfikacji Konwencji o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 roku, oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1532 z 2006

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o likwidacji funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1531 z 2006

  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

 • Monitor Polski Poz. 829 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Budownictwa z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu

 • Monitor Polski Poz. 828 z 2006

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 827 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2006 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 826 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 825 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 824 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 823 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 822 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2006 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 821 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2006 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 820 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 819 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 818 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2006 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 817 z 2006

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1716/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów homarca w strefie ICES VIII a, b, d, e przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1715/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefach ICES V, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2006

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1714/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. rozdzielające, na rok gospodarczy 2006/07, 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2006

  Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 listopada 2006 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Banco de España (EBC/2006/18)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2006

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. znoszące wstępne finansowanie refundacji wywozowych w odniesieniu do produktów rolnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4412 — Permira Holdings/Borsodchem) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2006

  Wycofanie zgłoszenia o koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4267 — Deutsche Börse/Euronext) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1712/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne pochodzące z Turcji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4418 — Nycomed Group/Altana Pharma) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4423 — Merck/Serono) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1711/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2003 i rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 w odniesieniu do składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz wieprzowiny na pierwszy kwartał 2007 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1710/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Sprawozdanie specjalne nr 9/2006 dotyczące kosztów tłumaczeń pisemnych ponoszonych przez Komisję, Parlament i Radę, wraz z odpowiedziami instytucji