e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Listopad 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Niezapłacone faktury a VAT i koszty

  Przed 01.06.2005 wystawiłem fakturę wraz z 22 % podatkiem VAT. Klient od ponad roku nie płaci i jestem z nim w sporze sądowym, ale VAT musiałem zapłacić z własnych środków. Chciałem ten podatek odliczyć, ale ta wyczerpująca korespondencja i składanie już 10 wniosków, gdzie podałem własne (...)

 • Uwłaszczenie współużytkowników wieczystych

  W 2006 roku jako jedyny z dziesięciu lokatorów budynku mieszkalnego posadowionego na gruncie będącym w wieczystym użytkowaniu, którego właścicielem jest gmina, złożyłem wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku. Pozostali (...)

 • Zameldowanie osoby z podwójnym obywatelstwem

  Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i amerykańskie chce się zameldować na stałe w Polsce, aby mógł przebywać legalnie w Polsce, gdy przyjeżdża na dłuższe okresy czasu. Czy jest możliwość zameldowania takiej osoby w Polsce, gdy na zameldowanie wyrażą zgodę rodzice właściciele domu, (...)

 • Zgoda wspólnoty a sprzedaż alkoholu w restauracji

  Właściciel lokalu usługowego wynajął ten lokal na restaurację. Chce wystąpić do urzędu dzielnicy o wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu. Zarząd wspólnoty twierdzi że przed wystąpieniem o koncesje na alkohol musi on uzyskać zgodę wspólnoty. Tymczasem wyczytaliśmy w portalu informacyjnym (...)

 • Odsetki ustawowe od zaległej premii

  Pracodawca wypłacił w listopadzie kilku pracownikom premię uznaniową i dwóm pracownikom premię prowizyjną. Jest to premia za wrzesień. Pracodawcę obowiązuje regulamin wynagradzania, w którym zapisano na temat dodatkowego wynagrodzenia, że pracownikom za dobre wyniki może pracodawca przyznać (...)

 • Zwoływanie zgromadzenia wspólników przez wspólnika

  Wspólnik zażądał zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia. Zarząd ma 2 tygodnie czasu na jego zwołanie. Wg ksh jeżeli Zarząd tego nie uczyni ma prawo zwołać je wspólnik. Umowa spółki nie reguluje tej kwestii. Czy wspólnik musi mieć upoważnienie sądu rejestrowego, by zwołać nadzwyczajne (...)

 • Kontrola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

  Robiąc na złość pracodawcy pracownica poszła na zwolnienie lekarskie do dn. 30.11.2006 (zwolnienie 7 dni). Umowa o pracę zawarta jest na czas określony na 2 lata do 31.12.2007, bez możliwości 2-tygodniowego wypowiedzenia. Najprawdopodobniej będzie przedłużać zwolnienie chorobowe (w ocenie (...)

 • Dział uzupełniający spadku

  Chcę złożyć wniosek do sądu o dział spadku po mamie (wcześniej nie było sprawy spadkowej). Jest dwóch spadkobierców, ja i moja siostra. Wiem, że muszę w piśmie wskazać całą masę spadkową i jej wartość i zaproponować jej podział. Co należy zrobić, jeżeli po zakończeniu sądowej (...)

 • Darowizna auta wykorzystywanego w działalności

  W styczniu 2007 chcę podarować mojej mamie swój samochód o wartości ok. 17000 zł, który jest obecnie środkiem trwałym w mojej jednoosobowej firmie. Samochód będzie przed darowizną wycofany z ewidencji środków trwałych i nie będzie dalej wykorzystywany w firmie. Czy muszę rozliczyć w (...)

 • Zgoda wspólnoty na roboty budowlane

  Zamierzam przekształcić lokal mieszkalny na użytkowy. Mieszkanie jest moją własnością, należymy do wspólnoty mieszkaniowej. Uzyskana została zgoda w formie uchwały członków wspólnoty na przekształcenie z lokalu mieszkalnego na użytkowy. Czy konieczna jest zgoda wspólnoty na: 1. wybicie (...)

 • Egzekucja administracyjna z nieruchomości

  Jak rozumieć art. 12 § 1 i art. 13 ustawy z 6.09.2001r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 125 poz. 1368) w kontekście sformułowania "w takim przypadku stosuje się przepisy dotychczasowe"? Czy mowa tu o przepisach dotychczasowych dotyczących (...)

 • Zbieg egzekucji - tryb postępowania

  Czy jeżeli komornik sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne na wniosek Urzędu Skarbowego (obok innych wierzycieli), to czy stosuje się wtedy również ustawę o postępowaniu w administracji w zakresie wierzytelności Urzędu Skarbowego?

 • Podatek od zbycia mieszkania spadkowego

  W tym roku, po śmierci mojej ciotki wraz z bratem na drodze postępowania spadkowego uzyskaliśmy prawo (po 1/2) do jej mieszkania własnościowego (ciotka była właścicielką mieszkania od kilkudziesięciu lat). W stosownym urzędzie skarbowym zapłaciliśmy ustalony przez urząd podatek od spadku. (...)

 • Publikacja danych osobowych w Internecie

  Firma pragnie zamieszczać na stronie subiektywne, ale wyłącznie pozytywne opinie oraz ocenę internautów na temat osób, np. fryzjerów, czy też stomatologów wymienionych z nazwiska oraz miejsca wykonywania działalności. Czy zamieszczanie tego rodzaju bezstronnych opinii internautów jest zgodne (...)

Opinie prawne • Usytuowanie linii kablowej obok domu - opinia prawna

  Stan faktyczny Mieszkam w domu jednorodzinnym. W odległości 1 metra od domu ma być linia kablowa o mocy do 7 MW. Czy jest to zgodne z prawem budowlanym i czy ma to wpływ na zdrowie mieszkańców (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne