e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Grudzień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Darowizna udziału w spółce cywilnej

  Chcę wystąpić z 4-osobowej spółki cywilnej z końcem roku kalendarzowego 2006. Nie będę prowadził żadnej działalności gospodarczej. Spółka zajmuje się handlem hurtowym i będzie działała nadal. Nowym wspólnikiem tej spółki zostanie od dnia 1 stycznia 2007 r. moja żona. Jakie obciążenia (...)

 • Dofinansowanie szkolenia nauczyciela

  Nauczycielka wychowania fizycznego po przebytym urlopie macierzyńskim i po powrocie do pracy na okres trzech tygodni - na wniosek lekarza - udaje się z dniem 3 stycznia 2007 r. na urlop roczny dla poratowania zdrowia. Przed rozpoczęciem urlopu dla poratowania zdrowia, złożyła podanie o dofinansowanie (...)

 • Nałożenie mandatu przez Straż Miejską

  Po przeczytaniu artykułu Kontrola prędkości przez straż miejską z dnia 24.01.2006 r. na stronie www.e-prawnik.pl, postanowiłem zwrócić się o poradę prawną. Dnia 15.07.2006 r. podczas gdy jechałem nad morze, w miejscowości X, Straż Miejska zrobiła mi zdjęcie fotoradarem. Oczywiście miałem (...)

 • Umowa dostawy a rękojmia

  Wykonując usługę marketingu dla kontrahenta, moja firma była zobowiązana w umowie do wydruku materiałów promocyjnych według wzorów dostarczonych przez zlecającego. Dokonaliśmy zamówienia druku i w partii druku trafiły się egzemplarze druku z przebarwieniami i nieznacznymi plamami. Nie traktowaliśmy (...)

 • Przeniesienie pracownika samorządowego

  Jestem zatrudniona na stanowisku Kierownika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Ośrodek pomocy jest odrębną jednostką podległą Urzędowi Gminy, moim pracodawcą jest Wójt Gminy. Czy Wójt Gminy wydanym przez siebie zarządzeniem, za moją zgodą, może mnie przenieść na wolne urzędnicze (...)

 • Dopuszczalna przerwa w stażu nauczyciela

  Nauczycielka jest w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Aktualnie jest w ciąży. Z przyczyn zdrowotnych będzie musiała iść na zwolnienie na kilka miesiące przed terminem porodu. Jakiego czasu nie może przekroczyć przerwa w stażu (zwolnienie lekarskie przed porodem oraz urlop macierzyński), (...)

 • Sprostowanie wyrzeczenia o kosztach

  Tytułem wpisu do sprawy cywilnej o zapłatę kwoty 14.765,93 zł wpłaciłem1.048,70 zł. Sąd wydał postanowienie w tej sprawie zasądzające mi zapłatę od pozwanych pełną kwotę z pozwu oraz tytułem zwrotu kosztów procesu w kwotę 362,80 zł także od pozwanych. Po upływie kilku miesięcy (...)

 • Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem pracy

  Zawarłem umowę o pracę w 12.2006. Umowa obowiązuje od 01.07.2007, tzn. od tego dnia mam zacząć świadczyć pracę. Umowa nie zawiera żadnych dodatkowych klauzul, ponad standardowe zapisy. Czy i w jaki sposób mogę tę umowę rozwiązać, jeszcze przed rozpoczęciem pracy, tzn. przed 01.07.2007?

 • Samochód w spadku

  Jest samochód po zmarłym ojcu, który był jego wyłączną własnością. Ojciec testamentu nie zostawił a moja mama (wdowa po nim), mój brat oraz ja to jedyna najbliższa rodzina. Mama i brat chcą, abym to ja otrzymał ów samochód. Brat pracuje w Niemczech i w Polsce bywa tylko dwa razy do roku. (...)

 • Aport nieruchomości do spółki a podatek dochodowy

  Mam zamiar wnieść do spółki z o.o. aportem trzy nieruchomości. Nieruchomości te będą wycenione po aktualnej cenie rynkowej i w zamian obejmę odpowiednią i adekwatną ilość udziałów w nowo zakładanej spółce. Czy będę musiał zapłacić podatek dochodowy stanowiący różnicę pomiędzy (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne