e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Grudzień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Koszty badania technicznego pojazdu

  Zakupiliśmy samochód. Proszę o informację, czy opłata w kwocie 50,- zł za wydanie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu przez Stację Kontroli Pojazdów (dla celów ustawy o VAT) powinna być wliczona do wartości środka trwałego? Czy może ten wydatek należy bezpośrednio (...)

 • Równoczesna apelacja powoda i pełnomocnika

  Powód przegrał proces cywilny w pierwszej instancji. Był reprezentowany przez pełnomocnika z urzędu. Pełnomocnik wniósł apelację, w których pominął istotne zarzuty. W tym samym czasie apelacje złożył też sam powód. Czy Sąd rozpatrzy apelacje biorąc pod uwagę argumenty pełnomocnika (...)

 • Zawieszenie egzekucji a zajęcie rachunku bankowego

  Komornik zajął wierzytelności z rachunku bankowego prowadzącego konto dłużnika. Po kilku dniach dłużnik wystąpił do wierzyciela z prośbą o polubowne rozwiązanie sprawy przedstawiając korzystniejszy harmonogram spłaty, aniżeli następowałoby to poprzez egzekucję komorniczą (większe (...)

 • Przedawnienie uprawnień z tytułu reklamacji

  W 2004 r. zakupiłem kilkanaście par drzwi wraz z montażem. Wykonawca wykonał drzwi, ale okazywały się być one wadliwe. Więc wymiana tych drzwi trwała przez około prawie rok. Jedne drzwi były naprawiane, ale inne sie wypaczały i tak w kółko. Pod koniec 2005 r. Wykonawca przerwał naprawianie (...)

 • Zaskarżenie nakazu wydanego przez referendarza

  W postępowaniu gospodarczym sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Orzeczenie zostało wydane przez referendarza sądowego. Czy w takim wypadku pozwany powinien złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, który nie podlega opłacie, czy może jednak należy złożyć skargę na orzeczenie (...)

 • Odpowiedzialność solidarna za czynsz

  Dnia 22.02.2002 r. Sąd Rejonowy wydał wyrok, na który nadał klauzulę wykonalności przeciwko 3 dłużnikom solidarnym (pozwanym) i zasądził na rzecz powoda kwotę 5 tys. zł. Powód pozwał 3 dłużników (pozwanych) tj. matkę z synem oraz jego ojczyma z powodu nie płacenia czynszu w wynajmowanej (...)

 • Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu

  Przed Sądem Rejonowym zakończyło się postępowanie o zniesienie współwłasności. Poza wnioskodawcą w postępowaniu brało udział jeszcze dwóch uczestników. We wszystkich sprawach poza jedną kwestią wszyscy uczestnicy byli zgodni. Sądowi na zakończenie postępowania poza wyliczeniem wielkości (...)

 • Zbieg egzekucji sądowych

  Złożyłem wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę dłużnika do komornika I. Komornik I poinformował mnie, iż zakład pracy odmówił realizacji zajęcia, gdyż jest już prowadzona egzekucja z wynagrodzenia dłużnika przez komornika II. Czy zostanę przyłączony z urzędu lub (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne