Archiwum 21 Grudzień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Dochody z działalności gospodarczej w Holandii

  Od kilku lat prowadzę w Polsce działalność gospodarczą. Pracuję sam wykonując usługi remontowo-budowlane. Jestem ryczałtowcem, nie jestem płatnikiem VAT (osiągam niskie dochody). Żeby pracować legalnie za granicą, w połowie 2004 roku założyłem jednoosobową działalność gospodarczą (...)

 • Korekta dokumentów po zmianach w składzie spółki

  Jeden ze wspólników spółki jawnej zbył swój udział, a w jego miejsce wszedł nabywca. Spółka funkcjonuje nadal. Mimo podpisania umowy z nowym wspólnikiem, ale przed decyzją KRS zatwierdzającą zmianę nazwy, spółka wystawiała i przyjmowała faktury pod starą nazwą. Czy należy wystawić (...)

 • Korzystanie ze służebności innej osoby

  Jestem właścicielem działki, która graniczy z działką sąsiada AA. Naprzeciwko sąsiada AA jest działka sąsiada BB. Między działką AA i BB jest droga A, która należy do AA, ale sąsiad BB ma służebność na używanie tej drogi. Ja mogę dojeżdżać do swojej działki drogą okrężną, (...)

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Spółka dominująca posiada udziały w innych dwóch spółkach (w każdym przypadku 100% udziałów). Spółka jest też w trakcie rejestracji nowej spółki, w której również będzie posiadać 100% udziałów. Spółka dominująca chciałaby, aby dział księgowości spółki dominującej prowadził (...)

 • Prawomocność wyroku i zabezpieczenia

  Pozwana (małżonka) złożyła apelację od wyroku rozwodowego w części winy rozkładu małżeństwa i w części kontaktów z dzieckiem. Ja również złożyłem apelację wnioskując o powierzenie mnie opieki nad dzieckiem i ograniczeniu praw rodzicielskich pozwanej (ze względu na okoliczności, (...)

 • Równoczesna apelacja powoda i pełnomocnika

  Powód przegrał proces cywilny w pierwszej instancji. Był reprezentowany przez pełnomocnika z urzędu. Pełnomocnik wniósł apelację, w których pominął istotne zarzuty. W tym samym czasie apelacje złożył też sam powód. Czy Sąd rozpatrzy apelacje biorąc pod uwagę argumenty pełnomocnika (...)

Zmiany w Prawie • Oznaczenia napojów spirytusowych

  22 grudnia 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych (...)

Interpretacje podatkoweAkty PrawneNA SKÓTY