e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Grudzień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Sprzeciw od nakazu na urzędowym formularzu

  Spółdzielnia mieszkaniowa wniosła pozew przeciwko lokatorce o zapłatę za niepłacony czynsz. Sąd wydał nakaz w postępowaniu upominawczym. Lokatorka ma wszystkie dowody wpłat, gdyż rok wcześniej również spółdzielnia mieszkaniowa domagała się zaległych opłat i wykazała wówczas, że (...)

 • Zmiana postępowania ze zwykłego na uproszczony

  Ponieważ chcę mieć pełny obraz mojej sytuacji mam jeszcze kilka pytań w tej sprawie. W mojej sprawie prowadzone było dochodzenie o ile można to tak nazwać. Do prokuratury zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa o wartości 200tys zł. Zawiadomienie zawierało trzy zarzuty: (...)

 • Zakaz prowadzenia pojazdów a kurs prawa jazdy

  W sierpniu tego roku, jadąc na rowerze pod wpływem alkoholu, zostałem zatrzymany przez Policję. Otrzymałem wyrok sądowy, tzn. karę grzywny na dom dziecka i zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku. Nie byłem posiadaczem prawa jazdy. W chwili obecnej zapisałem się na kurs finansowany z środków (...)

 • Treść pism i zamówień handlowych spółki z o.o.

  Jesteśmy spółką z o.o. zarejestrowaną w Polsce. Ustawa z 18 października 2006 r. określiła, jakie informacje mają znajdować się na zamówieniach handlowych. Czy dotyczy to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy tylko oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1843 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1842 z 2006

  Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1841 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1840 z 2006

  Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1839 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 1838 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 1837 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1836 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1835 z 2006

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 1834 z 2006

  Ustawa z dnia z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1833 z 2006

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1832 z 2006

  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1831 z 2006

  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1830 z 2006

  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 1829 z 2006

  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1828 z 2006

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1827 z 2006

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1826 z 2006

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1825 z 2006

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1824 z 2006

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1823 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1822 z 2006

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1821 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1820 z 2006

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 964 z 2006

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

 • Monitor Polski Poz. 963 z 2006

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

 • Monitor Polski Poz. 962 z 2006

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

 • Monitor Polski Poz. 961 z 2006

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

 • Monitor Polski Poz. 960 z 2006

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

 • Monitor Polski Poz. 959 z 2006

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2006 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 958 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2007

 • Monitor Polski Poz. 957 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 956 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 955 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 954 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 953 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 952 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2007

 • Monitor Polski Poz. 951 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2007

 • Monitor Polski Poz. 950 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 949 z 2006

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 948 z 2006

  Zarządzenie Nr 191 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

 • Monitor Polski Poz. 947 z 2006

  Zarządzenie Nr 189 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Monitor Polski Poz. 946 z 2006

  Uchwała Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2010"

 • Monitor Polski Poz. 945 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 października 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 7 lipca 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 944 z 2006

  Porozumienie z dnia 7 lipca 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 943 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 października 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 1 lutego 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o rozszerzeniu ruchu w kolejowym przejściu granicznym Krościenko-Chyrów o międzynarodowy ruch osobowy

 • Monitor Polski Poz. 942 z 2006

  Porozumienie z dnia 1 lutego 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o rozszerzeniu ruchu w kolejowym przejściu granicznym Krościenko-Chyrów o międzynarodowy ruch osobowy

 • Monitor Polski Poz. 941 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, podpisanej w Warszawie dnia 13 lipca 1998 r.

 • Monitor Polski Poz. 940 z 2006

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, podpisana w Warszawie dnia 13 lipca 1998 r.

 • Monitor Polski Poz. 939 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2006 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku

 • Monitor Polski Poz. 938 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej

 • Monitor Polski Poz. 937 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Republice Serbii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Poz. 936 z 2006

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

 • Monitor Polski Poz. 935 z 2006

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa

 • Monitor Polski Poz. 934 z 2006

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2006 r. w 60. rocznicę śmierci gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka" ostatniego dowódcy Armii Krajowej

 • Monitor Polski Poz. 933 z 2006

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ostatnich wydarzeń w stosunkach gruzińsko-rosyjskich oraz integralności terytorialnej Gruzji

 • Monitor Polski Poz. 932 z 2006

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2006 r. (podczas Prezydencji austriackiej)

 • Monitor Polski Poz. 931 z 2006

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie uczczenia pamięci Karola Józefa Lipińskiego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 273 z 2006

  Sprostowanie do wykazu etatów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2005 (  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 14 kwietnia 2005 r.)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 257 z 2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 227 z 2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 219 z 2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 147 z 2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 139 z 2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 133 z 2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 113 z 2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 105 z 2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 3

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 100 z 2006

  Umowa w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniająca umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 98 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy dwustronnej w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 94 z 2006

  Dyrektywa Komisji 2006/139/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu związków arsenu w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 92 z 2006

  Dyrektywa Rady 2006/138/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania systemu podatku od wartości dodanej mającego zastosowanie do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 89 z 2006

  Decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 85 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2026/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 81 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2025/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 79 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2024/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe stanowiące odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2076/2002 oraz od decyzji 98/270/WE, 2002/928/WE, 2003/308/WE, 2004/129/WE, 2004/141/WE, 2004/247/WE, 2004/248/WE, 2005/303/WE i 2005/864/WE w odniesieniu do dalszego stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne niewłączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, ze względu na przystąpienie Rumunii (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 75 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 73 z 2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2006 wraz z budżetami korygującymi 1/2006 oraz 2/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 70 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2022/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2377/2002, (WE) nr 2305/2003 i (WE) nr 969/2006 otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na przywóz w sektorze zbóż

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 61 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2021/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami przywozowymi ryżu pochodzącego z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 59 z 2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 57 z 2006

  Euro-Śródziemnomorskia umowa dotycząca usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Z jednej strony, a Królestwem Maroka, Z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 55 z 2006

  Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Euro-śródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 54 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2020/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 w zakresie administrowania kontyngentem taryfowym WTO na masło nowozelandzkie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 50 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie rewizji Umowy w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności zawartej między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 49 z 2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2019/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2058/96, (WE) nr 327/98 i (WE) nr 955/2005 otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz w sektorze ryżu oraz stanowiące o zarządzaniu nimi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 46 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2018/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe odnośnie do pozwoleń na przywóz mleka i przetworów mlecznych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 z uwagi na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 46 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2006

  Inicjatywa Republiki Austrii podjęta w celu przyjęcia decyzji Rady o usprawnieniu współpracy w sytuacjach kryzysowych pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2017/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych dla okowiela w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa i IV (wody terytorialne WE)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2016/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących wspólnej organizacji rynku wina ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2006

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego wspólne instrukcje konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych (COM (2006) 269 wersja ostateczna) — 2006/0088 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2006

  Zawiadomienie Komisji opublikowane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Zmiana w zakresie zobowiązań nałożonych z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie obsługi regularnych połączeń lotniczych w Hiszpanii (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2006

  Procedura informacyjna — przepisy techniczne (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2015/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające na rok 2007 i 2008 wielkości dopuszczalne połowów dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektórych głębinowych zasobów rybnych