e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Luty 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Faktury z innych państw UE

  Firma jest płatnikiem podatku VAT, prowadzi książkę przychodów i rozchodów. Nie ma nadanego numeru NIP europejskiego, choć w najbliższym czasie zamierza złożyć wniosek do US o nadanie takiego numeru. Właściciel firmy odbywa w ostatnim czasie dość częste wizyty w Danii w celu nawiązania (...)

 • Korekta VAT w przypadku sprzedaży wraku pojazdu

  Samochód amortyzowany jako środek trwały uległ wypadkowi i szkoda ta została zakwalifikowana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe jako szkoda całkowita. Wrak samochodu został sprzedany trzeciej firmie (w ramach oferty TU na likwidację szkody) na fakturę VAT. Przy zakupie samochodu został odliczony (...)

 • Usunięcie danych osobowych z rejestrów policyjnych

  Byłem oskarżonym w sprawie karnej, lecz zostałem uniewinniony. Ponad 6 miesięcy temu wysłałem wniosek o usunięcie kartoteki policyjnej, w której są moje dane. Otrzymałem odpowiedź, iż kartoteka zostanie usunięta, jednakże jak do tej pory nie zostałem poinformowany o fakcie usunięcia kartoteki. (...)

 • Wypłata premii regulaminowej

  Zawarta umowa o pracę gwarantuje wynagrodzenie na zajmowanym stanowisku głównego księgowego. Wynagrodzenie składa się z płacy zasadniczej, dodatku funkcyjnego, dodatku stażowego oraz premii regulaminowej (regulamin gwarantuje wypłatę premii miesięcznej w przyznanym procencie przez Zarząd (...)

 • Notariusz a zgromadzenie sp. komandytowo-akcyjnej

  Czy powołując się na art 130 par. 8 KSH można zawrzeć w statucie spółki komandytowo-akcyjnej sformułowanie, które znosi obowiązek protokołowania przebiegu walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub też ustanawia obowiązek protokołowania bez konieczności udziału notariusza? Czy wspomniane (...)

 • ZgodnY wniosek o zniesienie współwłasności

  Mam 10/48 części nieruchomości we współwłasności. Chciałbym od drugiego współwłaściciela, który posiada 38/48, odkupić 17/48. Co muszę zrobić ,żeby finałem tej transakcji była osobna działka , która nie będzie już we współwłasności? Jakie czynności muszę wykonać, co najpierw, (...)

 • Uniknięcie podatku od dywidendy

  Czy jest jakaś możliwość uniknięcia podatku od dywidendy przekazanej osobie fizycznej lub prawnej, tzn. żeby ta dywidenda nie była objęta zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów.

 • Pożyczka z Urzędu Pracy

  Jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna. Nie pobieram zasiłku. Chcę się ubiegać o przyznanie mi jednorazowo środków na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Nadmienię, że nigdy nie prowadziłam samodzielnie firmy. Wiem, że takie środki przyznają jedynie osobom, (...)

 • Kara za prowadzenie inwestycji bez pozwolenia

  Inwestor zlecił firmie wykonanie budowy na którą nie miał zezwolenia na budowę. Inwestor nie miał pozwolenia na budowę ale nic nie wskazywało, że takowe nie uzyska po złożeniu kompletu dokumentów, których przygotowanie zlecił wykonawcy. Wykonawca przygotował wszelkie niezbędne dokumenty, (...)

 • Zwolnienie lekarskie przed Sądem

  Byłem ciężko chory i leżałem w szpitalu, po czym dostałem 30 dni zwolnienia lekarskiego. W tym czasie syn mój dostał wezwanie na sprawę sądową i od jego się dowiedziałem, że to w mojej sprawie. Ja nie odebrałem zawiadomienia bo byłem w tym czasie hospitalizowany. Rozprawa odbyła się (...)

 • Decydujący głos prezesa zarządu

  W umowie spółki powołanych jest dwóch członków zarządu bez wyróżniania prezesa , czy w regulaminie nie ujmując funkcji prezesa można ująć ,że jeden z członków zarządu ma decydujący głos w przypadku równości głosu. Chodzi tutaj o restrukturyzacje firmy gdzie jeden z członków zarządu (...)

 • Odszkodowanie za zniszczony środek trwały

  Samochód osobowy z homologacją ciężarową został kupiony w 2003. W 2006 uległ uszkodzeniu, które przez towarzystwo ubezpieczeniowe zostało zakwalifikowane jako szkoda całkowita. Kwota pozostała do umorzenia to 20 000 zł. Jak powinno zostać przeprowadzone zakończenie takiej amortyzacji? Czy (...)

 • Nabycie nieruchomości przez małżonka

  Czy pozostając formalnie we wspólnocie majątkowej małżeńskiej można nabyć bez wiedzy współmałżonka nieruchomość ze swoich własnych środków finansowych i czy tak nabyta nieruchomość jest liczona do majątku wspólnego małżonków?

 • Śmierć jednosobowego wspólnika i członka zarządu

  Jednoosobowy właściciel spółki z o.o. umarł. Co zrobić by spadkobiercy mogli przejąc zarząd w spółce nie czekając na orzeczenie sądu w sprawie spadku, które trwa normalnie 3-4 miesiące, albo w dobrym przypadku 1-2 miesiące? Firma obecnie nie ma zarządu (zarząd był jednoosobowy) ani (...)

 • Zajęcie dotacji przez komornika

  Komornik przysłał do naszej firmy ( zakład budżetowy) zajęcie wierzytelności przypadającej na danego dłużnika, nasza firma stała się dłużnikiem zajętej wierzytelności. Świadczenie, które zajął komornik jest dotacją od Skarbu Państwa, więc według art.896 § 2 pkt 1 i 2 kpc nie podlega (...)

 • Wybór uproszczonej formy płacenia zaliczek

  Jestem opodatkowany na zasadach ogólnych oraz opłacam podatek liniowo. Za 2003 rok wykazałem dochód z działalności gospodarczej w wysokości 1919,24. Za 2004 rok wykazałem dochód z działalności gospodarczej w wysokości 23658,42. Za 2005 rok wykażę dochód z działalności gospodarczej (...)

Zmiany w Prawie • Co z kasami fiskalnymi?

  W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Weszło ono w życie z dniem ogłoszenia, (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne