e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Marzec 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zgłoszenie wierzytelności wobec upadłego

  Czy wysłanie do sądu zgłoszenia wierzytelności wraz z załącznikami w jednym egzemplarzu poskutkować może odrzuceniem wniosku?

 • Apelacja w sprawie spadkowej

  Sąd wydał werdykt, że dziedziczymy po ojcu. Niestety wyrok się nie uprawomocnił, ponieważ jedna ze stron wniosła apelację. Czy powinnam wnieść jakieś zażalenie? Apelację wniosła żona mojego nieżyjącego brata (mieszka 700 km od miejsca rozprawy i nie jest na nich obecna, tylko pisze pisma), (...)

 • Samowola budowlana przed 1994 r.

  W stosunku do samowolnie wybudowanych obiektów przed dniem 01.01.1995 r., na mocy art. 103 par. 2 Prawa budowlanego, mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego z 1974r. Organ nadzoru budowanego legalizując samowolę opiera się na art. 40, a na mocy art. 42 ust. 1 Prawa budowlanego z 1974r. nakazuje (...)

 • Cesja należności dochodzonych sądownie

  Czy można dokonać cesji należności (w drodze rozliczenia z wierzycielem), które są przez potencjalnego cedenta dochodzone sądownie (tym samym, niejako sporne), czy też (jak słyszałem), cesja w takim wypadku wymaga zgody dłużnika (którego zobowiązanie byłoby przedmiotem cesji)?

 • PKD - pisanie artykułów do gazet

  Jak wg Polskiej Klasyfikacji Działalności sklasyfikować działalność polegającą na pisaniu artykułów do gazet?

 • Nabycie działki przez żonę tylko dla siebie

  Córka ma wspólnotę majątkową ze swoim mężem. Przystępując do kupna nieruchomości (działki) może ją nabyć tylko sama do swojego majątku odrębnego, czy musi w tym celu ustanowić rozdzielność majątkową ze swoim mężem?

 • Rażąco naganne zachowanie

  Czy można uznać za rażąco naganne zachowanie (podstawa do eksmisji) uporczywe utrudnianie korzystania z mieszkania jednemu z małżonków przez drugiego, jeżeli oboje mają prawo zamieszkiwać w nim?

 • Wymiana "starego" prawa jazdy

  Posiadam bezterminowe prawo jazdy wydane na papierze (tzw. stare). Istnieje obowiązek wymiany prawa jazdy w przypadku posiadania tzw. starego. Jakie przepisy mówią o obowiązku wymiany w/w dokumentu? Jakie przepisy regulują pobieranie opłat z tytułu wymiany prawa jazdy? Czy pobieranie opłat za (...)

 • Zaprzeczenie ojcostwa a alimenty

  Po 15 miesiącach ojcostwa odebrałem prywatny wynik badania DNA z wykluczeniem. Prokurator podjął się sprawy, zeznania matki dziecka (czyli mojej żony), moje i ojca biologicznego są zgodne (wszyscy chcą zaprzeczenia). Czekamy na wynik badania DNA z Zakładu Medycyny Sądowej, który tez z pewnością (...)

 • Obowiązki zakładu ubezpieczeń - likwidacja szkody

  Umowa ubezpieczenia mieszkania zawarta była na okres roku tj. od 07.02.06 do 06.02.06, aby przedłużyć umowę na kolejny okres roczny ubezpieczony winny był w ciągu 30 dni od końca pierwszej umowy rocznej wpłacić kolejną składkę (zgodnie z postanowieniami § 9 pkt 3 ogólnych warunków ubezpieczenia (...)

 • Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

  Do sprawy spadkowej potrzebne mi akty USC dalszej rodziny i kuzynów. Część z nich jest w podeszłym wieku i nie ma tych dokumentów. Czy bez pełnomocnictwa notarialnego, mogę się zgłosić w ich imieniu jako kuzynka do właściwych USC i uzyskać odpisy, dysponując jedynie pismem sądowym wzywającym (...)

 • Małżeństwo z obcokrajowcem

  Czy obywatel polski, który wstąpił w związek małżeński za granicą (z osobą nie mającą obywatelstwa polskiego), a małżeństwo nie zostało uznane w Polsce (nie zgłoszono tego faktu do USC) jest w świetle prawa polskiego stanu wolnego? Czy w takiej sytuacji - przystępując do aktu notarialnego (...)

 • Rozwód po długoletniej separacji faktycznej

  Jestem właścicielem małej jednoosobowej firmy i chciałbym wziąć rozwód. Z żoną nie mieszkam już 6 lat, mamy syna. Obecnie jestem w drugim związku i mam dwoje dzieci. Nie mam też zgłoszonej separacji. Mam w związku z tym pytanie, co trzeba by zrobić, jak ewentualnie przekształcić firmę, (...)

 • Milczenie uznaniem długu

  Jestem właścicielem nieruchomości, w której wynajmuję mieszkania. Jakiś czas temu wyprowadził się z mojej nieruchomości lokator, który miał zadłużenie. Mam pytanie jak uzyskać uznanie długu przez dłużnika, wymagane w postępowaniu nakazowym ? Czy stwierdzenie w wezwaniu do zapłaty (...)

 • Kolejność zaliczania wpłat na podatki i składki

  Posiadam zaległości w składkach ZUS i podatkach za 2004 i 2005 rok. Chciałbym od początku roku 2006 opłacać na bieżąco składki i podatki, a zaległe regulować w miarę moich możliwości. Czy Urząd Skarbowy i ZUS ma prawo wpłacone składki i podatki zaliczyć na poczet zaległych należności, (...)

Artykuły i poradniki

 • Kiedy występuje import usług?

  Aby stwierdzić, że mamy do czynienia z importem usług dla celów VAT, podatnik musi za każdym razem dokonać 4 kroków weryfikacyjnych. Abyśmy mieli do czynienia z importem usług, miejsce świadczenia musi przypadać w Polsce. Miejsce świadczenia sprawdzamy na podstawie art. 27 i 28 ustawy o VAT (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne