Archiwum 12 Wrzesień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Sprzedaż towaru z gratisem

  Zamierzam wprowadzić w swojej firmie promocję - do każdej zakupionej kasy dodawać gratis radioodtwarzacz CD lub odtwarzacz DVD. Gratisowe produkty będę kupował na fakturę VAT. W jaki sposób zaewidencjonować faktury VAT zakupu z towarem przeznaczonym do promocji (gratis) - jako koszt, czy jako (...)

 • Ewidencja wyposażenia

  Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług budowlano-montażowych. W związku z działalnością dokonuję często zakupów niedrogiego sprzętu wykorzystywanego do prac montażowych, np. wiertarki, szlifierki o wartości ok. 100-200 zl. Trwałość takiego sprzętu przy (...)

 • Umowa pomiędzy osobami fizycznymi

  Mam dom, który chcę zabezpieczyć przed złodziejami jakimś porządnym systemem alarmowym. Tylko jedno z oferowanych mi rozwiązań technicznych spełnia moje wymogi, ale ów oferent nie jest firmą w zrozumieniu prawa podatkowego. Jest to osoba fizyczna trudniąca się takimi instalacjami \"po godzinach\". (...)

 • Nakłady czynione na majątek wspólny

  W lipcu 2005 r. ustała wspólność majątkowa poprzez orzeczony rozwód. W tej chwili w sądzie toczy się sprawa o podział majątku. Do podziału jest również samochód osobowy. Czy poniesione koszty związane z samochodem, tj. koszty ubezpieczenia auto-casco, obowiązkowe ubezpieczenie NW itp., (...)

 • Ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy

  W firmie, w której pracuję, od 9 stycznia 2006 odcięta jest woda z sieci miejskiej. Nie ma gdzie umyć rąk w czystej wodzie, brak na terenie zakładu wody zdatnej do picia - wodę na herbatę trzeba donosić z domu w butelce lub kupić sobie mineralną. Dostępna jest jedynie woda z ujęcia powierzchniowego (...)

 • Odwołanie darowizny o przedawnienie

  Darowizna została uczyniona w roku 1995. Ale po upływie wielu lat obdarowany syn okazał się niewdzięczny i zaszła podstawa do jej odwołania. Czy jest dopuszczalne odwołanie darowizny po upływie 10 lat od jej dokonania? A zatem czy ma w tej sytuacji zastosowanie 10-letni termin przedawnienia? (...)

 • Opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym

  Złożyłam w sądzie gospodarczym pozew o zapłatę sumy 28.000 zł w postępowaniu nakazowym. Teraz otrzymałam z sądu wezwanie do uzupełnienia wpisu do 100%. Powołano się na cennik z Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wyjaśniono też, że zgodnie z art. (...)

 • Zaspokojenie wierzyciela ze sprzedaży praw z akcji

  Komornik skutecznie zajął prawo celem zaspokojenia wierzyciela z dochodu, jakie przynosi prawo lub jego sprzedaży. Ponieważ zajęte prawo (są wpisy w KRS) nie przynosi dochodu wniosłem o sprzedaż prawa. Komornik odmówił postanowieniem. W dostępnej literaturze nie spotkałem się z sytuacją, (...)

 • Przesłuchanie strony pozwanej przed sądem pracy

  Sąd pracy rozpatruje pozew o ustalenie stosunku pracy osoby, która przepracowała w jednej z agencji ochrony kilka lat bez umowy o pracę, z całym ujemnym bagażem takiego zatrudnienia. Jedynym dowodem powoda są zeznania świadków (dawnych współpracowników - ochroniarzy). W odpowiedzi na pozew, (...)

 • Podstawa wyliczenia emerytury

  Emeryt zawiesza pobieranie emerytury wykonując pracę zarobkową, uzyskuje większe dochody niżby otrzymywał z emerytury. Są pogłoski o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, które zmniejszają podstawy wyliczenia emerytury. Czy emeryt, który zawiesił pobieranie emerytury zaraz po uzyskaniu (...)

 • Wolna przestrzeń nad jezdnią

  Jadąc samochodem po drodze uszkodziłem kabel telefoniczny, który zwisał zbyt nisko nad drogą. Z jednej strony był słup telefoniczny, z przeciwnej strony był tylko wspornik metalowy. Jakie przepisy regulują utrzymanie prawidłowej wysokości kabla na jezdnią i czy operator telekomunikacyjny (...)

 • Skarga kasacyjna w postępowaniu egzekucyjnym

  Czy w toku postępowania egzekucyjnego przysługuje skarga kasacyjna? Jeśli tak, to od jakich orzeczeń?

 • Obowiązki ławnika sądowego

  Osoba cywilna zakłada sprawę w sądzie o wytyczenie drogi koniecznej. Sprawa toczy się 2 lata i nagle okazuje się, że wnoszący o drogę konieczną był przez cały czas trwania sprawy i nadal jest ławnikiem w sądzie, gdzie ma miejsce sprawa. Czy osoba będąca ławnikiem sądowym ma obowiązek (...)

 • Wypowiedzenie umowy z ważnych powodów

  Wynegocjowałem umowę o doradztwie z klientem. Klient nie wyraził zgody na formułowanie, iż wypowiedzenie umowy jest możliwe "z ważnych powodów", bez szczegółowego określenia lub podania przykładów. W moim pojęciu "ważne powody" oznaczają okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie (...)

 • Cesja należności zajętej przez komornika

  Wykonywaliśmy w gminie usługę. Płatność była podzielona na kilka rat. Do rozliczenia została ostatnia rata. Do wykonania zadania wynajmowaliśmy sprzęt od zakładu gospodarki komunalnej sp. z o.o., którego jedynym udziałowcem jest właśnie ten urząd gminy. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy (...)

 • Wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy

  W roku 1983 nastąpił przydział mieszkania na Panią X, która została głównym najemcą. Wraz z nią zamieszkiwał mąż oraz ich dzieci. W roku 1991 zmarł mąż. Od roku 2000 Pani X wraz z dziećmi zaprzestała opłacania czynszu. W roku 2006 postanowiłem złożyć wypowiedzenie oraz skierować (...)

 • Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia

  W jednej z odpowiedzi napisali Państwo m.in.: "Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Kwota zasądzona nakazem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika do depozytu sądowego wystarczy do (...)

 • Zapłata przez osobę trzecią

  W wyroku karnym skazany został zobowiązany do naprawienia poszkodowanemu szkody poprzez zapłatę na jego rzecz na rachunek bankowy określonej kwoty pieniężnej (równowartość ukradzionego mienia). Za skazanego zapłaciła osoba trzecia, nie podając, na jakiej podstawie prawnej dokonuje zapłaty, (...)

 • Sprzedaż darowanego mieszkania przed upływem 5 lat

  Rodzice darują synowi mieszkanie o wartości 300 tys. zł. Następnie syn kupuje sobie nowe mieszkanie, zaciągając na ten cel kredyt w wysokości równoważnej wartości darowanego mieszkania, czyli również 300 tys. zł. W ciągu roku syn spłaca 100 tys. zł kredytu i następnie sprzedaje mieszkanie (...)

 • Dokumentowanie w KPiR zakupu od osoby fizycznej

  Pragnę zająć się skupem palet od osób fizycznych i odsprzedawać firmie zagranicznej (Włochy). Podkreślam, iż prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jakie dokumenty muszę wystawić, aby zaliczyć palety w koszty firmy?

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? Czy też jest przewidziana nowelizacja wskazująca na przedłużenie obowiązywania tejże ustawy?

 • Opodatkowanie dochodów z nieruchomości

  Małżeństwo (kobieta Polka, mężczyzna Holender) - oboje mieszkają i pracują (od 6 lat) w USA i tam razem rozliczają się z podatków. W Polsce zakupili wspólnie mieszkanie (jako inwestycja). Akt notarialny zostanie podpisany przed końcem 2006 roku. W jaki sposób powinni rozliczyć się z polskim (...)

 • Niezgodność towaru z umową - realizacja roszczeń

  Dokonałam zakupu urządzenia elektronicznego, o wartości ok. 1000 zł, które okazało się wadliwe. W ramach uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji złożyłam reklamację, która została odrzucona, a karta gwarancyjna unieważniona - moim zdaniem niesłusznie. W związku z tym skierowałam (...)

 • Wypowiedzenie umowy w czasie choroby pracownika

  Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim, czy mogę dziś wysłać do pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, kiedy to wypowiedzenie będzie mieć początek biegu a kiedy koniec (dokładne daty) jeżeli mam 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Czy mogę w dniu dzisiejszym (...)

Artykuły i poradniki

 • Wykluczenie i wyłączenie z zamówienia publicznego

  Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości, obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia wykonawców w ustawowo określonych (...)

 • Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

  Jakie pojęcia występują w zamówieniach publicznych? Artykuł 2 ustawy Prawo zamówień publicznych definiuje pojęcia: robót budowlanych, dostaw, usług, dynamicznego systemu zakupów, zamówień publicznych, zamawiającego, wykonawcy, środków publicznych, najkorzystniejszej (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1150 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 września 2006 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków współfinansowania inwestycji kolejowych w transporcie intermodalnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1149 z 2006

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Dziennik Ustaw Poz. 1148 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Warszawie dnia 19 września 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1147 z 2006

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1146 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r., przyjętych przez 51. Światowe Zgromadzenie Zdrowia w Genewie dnia 16 maja 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1145 z 2006

  Poprawki do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Dyrektywa Komisji 2006/75/WE z dnia 11 września 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dimoksystrobiny jako substancji czynnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1337/2006 z dnia 11 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Nota w sprawie wypowiedzenia Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic