e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Wrzesień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Stawka VAT na sprzedaż znaczków przez agenta

  Podstawowym rodzajem naszej działalności jest handel materiałami wykończeniowymi. Od 2 lat jesteśmy również agentem pocztowym, mamy podpisaną umowę z Pocztą Polską. Wraz z rozpoczęciem prowadzenia agencji rozszerzyliśmy działalność (PKD) o usługi pocztowe. Czy mamy prawo do stosowania (...)

 • Zakup płyt CD z muzyką do salonu fryzjerskiego

  Właściciele salonu fryzjersko-kosmetycznego dokonują zakupu płyt CD z muzyką w celu uprzyjemnienia czasu korzystającego z ich usług klientom. Spotkałam się z podejściem, że tego typu zakupy kwalifikowane są jako koszty zakupu materiałów biurowych. Wg mnie jednak fakt, iż w salonie panuje (...)

 • Cechy dozwolonej reklamy porównawczej

  Czy wskazana poniżej treść reklamy jest sprzeczna z prawem? W treści reklamy wskazujemy potencjalnym klientom, iż w związku z utrzymywaniem się na rynku wysokich cen za połączenia telefoniczne z telefonów stacjonarnych, od dnia 25 września 2006 r., każdy mieszkaniec naszego osiedla posiadający (...)

 • Umyślność i nieumyślność czynu zabronionego

  Otrzymałem karę 5 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata z art. 270 §1 kk. Podpisałem przygotowany przez urzędnika gminy dokument, nie będąc już pracownikiem Urzędu. Dokument ten nie zmieniał merytorycznie treści oryginału, a jedynie kolejność nazwisk w rubrykach. Oryginał ja również podpisałem, (...)

 • Charakter orzeczeń WSA

  Sprawa dotyczy naszego sporu z Urzędem Miasta Ref. ds. podatków lokalnych w przedmiocie klasyfikacji będącej moją własnością hali produkcyjnej do kategorii budowli zamiast budynków. Zaszeregowanie to ma istotny wpływ na kwestię wymiaru podatku od tejże nieruchomości. Urząd Miasta za wszelką (...)

 • Rozwiązanie umowy z operatorem internetowym

  W umowie zawartej z operatorem internetowym okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni. W trakcie trwania umowy operator przesłał do abonenta listem zwykłym pismo o zmianie okresu wypowiedzenia na 45 dni. Abonent listu nie otrzymał, tym bardziej nie wyraził zgody na zmianę terminu wypowiedzenia. W (...)

 • Przedawnienie należności operatora telefonii

  Na osobie ciąży zobowiązanie z tytułu braku zapłaty faktur za telefon komórkowy (drugie półrocze 1999 r.). Operator telefonii komórkowej sprzedał dług firmie windykacyjnej w dniu 30.08.2001 r. Firma windykacyjna wysłała wezwanie do zapłaty w maju 2002 r. W sierpniu 2006 r. ta sama firma (...)

 • Obliczanie kapitału początkowego

  Jesteśmy spółką z o.o., zatrudniającą około 30 osób. Czy mamy obowiązek wystąpić w imieniu pracowników do ZUS z wnioskiem o ustalenie kapitału początkowego?

 • Kontakty dziecka z babcią

  Żona utrudnia kontakty 3,5 letniego dziecka z rodziną ojca, w tym z babcią. Ojciec ma sądownie ustalone kontakty. Do jakiego sądu się zwrócić w sprawie kontaktów z dzieckiem? Czy może to być również podstawą do ograniczenia władzy rodzicielskiej ? Czy babcia ze względu na wiek może żądać (...)

 • Rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości gminy

  Urząd miasta wystawił na sprzedaż w formie przetargu zabytkową nieruchomość. Na pierwszym przetargu cena wywoławcza wynosiła 500 tys. (cena przykładowa). Nikt nie nabył tej nieruchomości, więc ogłoszono drugi przetarg nie obniżając jednak ceny wywoławczej, która także wynosiła 500 (...)

 • Faktura wewnętrzna przy WNT

  Nasza firma nabywa towary w innych krajach UE. Czy można wystawić jedną zbiorczą fakturę wewnętrzną na wszystkie wewnątrzwspólnotowe nabycia od wielu sprzedawców zagranicznych? Czy na fakturze wewnętrznej po stronie nabywcy i sprzedawcy powinny się znaleźć dane naszej firmy?

Artykuły i poradniki

 • Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych

  Zanim formalnie rozpocznie się przetarg i zamawiający zaprosi do jego udziału wykonawców, musi dokonać szeregu czynności przygotowawczych. Jedną z ważniejszych czynności jest określenie przedmiotu zamówienia i ustalenie wartości szacunkowej zamówienia. Od tej wartości zależy szereg wymogów (...)

 • Przetarg ograniczony

  Ponieważ przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień - jego zastosowanie nie wymaga uzasadnienia, ani wystąpienia dodatkowych przesłanek. Zamawiający może skorzystać z trybu przetargu ograniczonego w każdej sytuacji, gdy uzna, że udzielenie (...)

 • Licytacja elektroniczna, czyli jak zdobyć zamówienie publiczne przez internet

  Postęp techniczny i związane z tym nowe technologie stwarzają człowiekowi nowe możliwości. Wykorzystując osiągnięcia techniki, ustawodawca zdecydował się wprowadzić do systemu zamówień publicznych nowy tryb udzielania zamówień publicznych - licytację elektroniczną. Nowe możliwości (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne