e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 13 Styczeń 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Rozgraniczenie między nieruchomościami

  Posiadam własną nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, mój budynek jest połączony z przyległym budynkiem w zabudowie szeregowej, który stanowi własność wspólnoty mieszkaniowej małej. Obie nieruchomości połączone są jednym murem o szerokości jednego metra. Z wykonanego niedawno (...)

 • Kwota wolna od opodatkowania a podatek liniowy

  Jestem zatrudniony na etacie w szpitalu i mam działalność gospodarczą (gabinet lekarski). Do ub. roku odliczałem kwotę wolną od opodatkowania w działalności gospodarczej (mój pracodawca oczywiście nie odliczał mi tej kwoty). W tym roku chcę przejść na podatek liniowy dla przedsiębiorców (...)

 • Udział w postępowaniu spadkowym

  W 1981 roku mój ojciec wraz z żoną wprowadził się do spółdzielczego mieszkania w bloku, wpłacając wkład budowlany. W 1991 zmarł, a matka w 1999 roku wykupiła mieszkanie na własność i stało się ono własnościowym mieszkaniem spółdzielczym. Nie przeprowadzono dziedziczenia w sądzie (...)

 • Naprawienie szkody w postępowaniu karnym

  Czy osoba poszkodowana w wypadku drogowym na skutek potrącenia ją samochodem przez sprawcę wypadku i doznania w wyniku tego uszkodzeń ciała może we wniosku o naprawienie szkody art. 46 kk może przypozwać zakład ubezpieczeń i żądać solidarnego naprawienia szkody w wyniku ugody ze sprawcą (...)

 • Nie wpuszczenie małżonka do własnego lokalu

  Mieszkanie zakupione przed ślubem przez żonę, spłacane przez oboje z nas w tracie trwania związku. Sprawa rozwodowa jest w toku. Oboje jesteśmy tam zameldowani. Wyprowadziłem się 5 miesięcy temu z domu, żona zna mój adres, w mieszkaniu są moje rzeczy. Ostatnio okazało się, że zamek został (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 69 z 2007

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol w celu przyjęcia kwot, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 66 z 2007

  Akt Zarządu Europolu z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniający wykaz stanowisk wymienionych w załączniku 1 do regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 61 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7029) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 59 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe na wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7028) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 57 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzonych do Bułgarii i Rumunii z krajów trzecich przed dniem 1 stycznia 2007 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7019) (1)

 • Dziennik Ustaw Poz. 51 z 2007

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 11 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 51 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6970) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. Przyjmująca niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6963) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6960) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6958) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 zatwierdzająca plany interwencyjne w zakresie zwalczania influenzy drobiu i rzekomego pomoru drobiu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6806) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia z 2005 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6801) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 55. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2007

  Zaproszenie do składania kandydatur do udziału w przetargu na wybór operatorów mających świadczyć na terenie Francji powszechne usługi w zakresie połączeń elektronicznych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 23. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4297 — Nokia/Siemens) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 23. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4264 — Cerberus/GMAC) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4389 — WLR/BST) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4329 — Total/Cepsa) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4383 — APHL/Permira/Clessidra/Sisal) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 25/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 23. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 24/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)