e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Styczeń 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT

  Firma prowadzi działalność w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Czy raporty dobowe oraz miesięczne z kasy fiskalnej są wystarczające przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży VAT, czy też należy osobno prowadzić rejestry sprzedaży VAT? Rejestry zakupów VAT są prowadzone.

 • Amortyzacja środka trwałego a aport

  W grudniu 2006 do spółki z o.o. przekazałem w części zamortyzowany środek trwały. Czy kwotę niezamortyzowaną środka trwałego, przekazanego aportem, zalicza się w koszty jak przy sprzedaży? Czy na środek trwały przekazany aportem mam wystawić fakturę VAT?

 • Ustalenie miejsca pobytu dziecka

  Mam 4-letniego syna. Dziecko nie pochodzi z małżeństwa, ale jest uznane przez ojca. Przez trzy lata mieszkaliśmy wspólnie. Rok temu wyprowadziłam się od swojego partnera. Mam zasądzone także alimenty na dziecko. W chwili obecnej dziecko mieszka ze mną, ale chcę jechać do pracy za granicę. (...)

 • Paragon i faktura dla firmy

  Gdy osoba fizyczna zażąda faktury, uzyskuje ją, a jej kopia spinana jest z paragonem fiskalnym, jednak czy - gdy sprzedaż dokonywana jest firmie - należy wystawić samą fakturę, bez wystawiania paragonu, czy też można wystawić również paragon fiskalny (dołączony do kopii faktury)? Znacząco (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4510 — L Capital 2/Calligaris) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4502 — Lite-On/PBDS) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4503 — PBDS/Philips APM) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4555 — CNP Assurances/Skandia Vida) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2007

  Porozumienie z dnia 21 grudnia 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi Państw Członkowskich spoza strefy euro zmieniające porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi Państw Członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i walutowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 47/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 34/2007 ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz bananów pochodzących z krajów AKP na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 46/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w dniu 16 stycznia 2007 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2402/96 dla skrobi z manioku

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 45/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)