Archiwum 10 Październik 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Samochód małżonków środkiem trwałym firmy

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą chce wciągnąć oświadczeniem na środki trwałe firmy prywatny samochód osobowy (zarejestrowany na małżonka - ustawowa wspólnota majątkowa). Według jakiej wartości uwzględnić środek trwały w ewidencji firmy? Czy w ewidencji środków (...)

 • Wynajem mieszkania nie przez właściciela

  Brat jest właścicielem mieszkania w Polsce. Na stale przebywa za granicą. Nie rozlicza się w Polsce z dochodów. Czy może zlecić siostrze prawo do wynajmu tego mieszkania i czerpania z tego tytułu dochodów? Jaki dokument trzeba przedstawić do urzędu skarbowego?

 • Energia elektryczna a koszty

  Spółka z o.o. otrzymała we wrześniu fakturę za prąd za miesiąc sierpień. Kiedy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu fakturę za energię elektryczną?

 • Odpowiedzialność po zbyciu udziałów

  Prowadziłem firmę w której byłem prezesem z 90 % udziałów oraz członek zarządu z 10%. Z przyczyn osobistych byłem zmuszony sprzedać firmę co również uczynił członek zarządu. Nowa pani właściciel odwołała stary zarząd i powołała na stanowisko prezesa jakiegoś pana X. Podkreślam, (...)

 • Wymóg badań psychotechnicznych dla kierowców

  Pracownik ma być zatrudniony na stanowisku kierowcy. W ramach obowiązków ma jeździć samochodem osobowym (m.in. bus 9-osobowy), terenowym (typu NIVA) oraz ciągnikiem. W ramach obowiązków służbowych miałby również przewozić ludzi. Czy w takim przypadku musimy skierować pracownika na badania (...)

 • Egzekucja przeciwko dłużnikowi rzeczowemu

  Chciałbym wystąpić z pozwem przeciwko dłużnikowi, nie jest on jednak moim dłużnikiem osobistym, tylko rzeczowym (jest właścicielem nieruchomości obciążonej hipoteką na moją rzecz). Czy taki pozew składa się w trybie upominawczym, czy w zwykłym?

 • Kredyt dla osoby chorej psychicznie

  Siostra moja jest osobą niepełnosprawną (chora psychicznie). Pod namowa przyjaciela-oszusta wzięła dla niego na swoje nazwisko 2 pożyczki w banku i kupiła mu komórkę, po czym przyjaciel jej zniknął. Siostra moja musi teraz spłacać pożyczki i raty za komórkę. W momencie brania pożyczki (...)

 • Zasiedzenie a rozgraniczenie nieruchomości

  Ojciec kuzyna kupił dom z działką 28 lat temu. Kuzyn posiada tylko i wyłącznie własnoręcznie sporządzony akt kupna z podpisami świadków. Za dwa lata kuzyn może według informacji jakie posiada nabyć prawa do tej posiadłości na zasadzie zasiedzenia. Działka obok należy do osoby, która (...)

 • Zajęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę

  Pracownik otrzymał decyzję komornika o zajęciu wynagrodzenia. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy komornik może zająć wynagrodzenie pracownicze, które wynosi równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę?

 • Równoważny system czasu pracy

  Rozpoczęłam pracę jako kadrowa w firmie zatrudniającej 18 pracowników. Część pracowników zatrudnionych jest w firmie w równoważnym systemie czasu pracy (w obwieszczeniu zaznaczono, że pracownicy sklepu pracują w równoważnym czasie pracy według harmonogramu), pracowali dotychczas przez (...)

 • Decyzja administracyjna

  Decyzję o warunkach zabudowy podpisał - podpis nieczytelny i pieczątka o treści: Z up. WÓJTA - mgr inż. arch. X Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami. Czy ta decyzja jest prawomocna? Proszę o podstawę prawną.

 • Wspólne pożycie

  Kro nakłada na małżonków zobowiązanie do wspólnego pożycia. Co się przez to rozumie? Czy i na jakiej drodze istnieje możliwość "wyegzekwowania" takiego przepisu?

 • PCC od pożyczki dla sp. z o.o.

  W 2006 r. zagraniczny udziałowiec udzielił spółce z o. o. pożyczki, umowa została podpisana również w 2006. Czy wówczas podlegało to podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

 • Zasiedzenie a sprawa spadkowa

  Od kilku lat toczy się sprawa spadkowa po moim dziadku. Głównie chodzi o udziały w nieruchomości. Nie jestem uczestnikiem, natomiast jest nim moja mama, która jednak nigdy nie wykazała żadnej aktywności w związku z tym procesem, nie była w sądzie itd. Inni uczestnicy są zupełnie nieosiągalni. (...)

Artykuły i poradniki

 • Jak wygląda system edukacji w Polsce i jakie tytuły pozwala uzyskać?

  Dowiedz się, gdzie możesz się uczyć i jak uzyskać poszczególne tytuły zawodowe i naukowe! Reforma oświaty, oprócz zmian programowych, wprowadziła również nowe typy szkół: sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne: trzyletnie (...)

 • Metody szacowania dochodu w transakcjach między podmiotami powiązanymi

  Objęcie dochodów osiąganych przez podmioty powiązane możliwością badania ich „rynkowości” i w konsekwencji szacowania w oparciu o przepisy przewidziane dla oceny warunków transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi daje organom podatkowym szerokie możliwości oceny (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne