e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Październik 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Doręczenie wezwania do zapłaty a brak potwierdzenia odbioru

  Mam dłużnika który nie płaci faktury. Chcę go pozwać w trybie upominawczym. Wysłałem mu ostateczne wezwanie do zapłaty ale bez potwierdzenia odbioru. Posiadam tylko potwierdzenie nadania listu poleconego. Czy jest to wystarczające aby złożyć pozew do sądu. Czy nie narażę się na (...)

 • Zrzeczenie się a odrzucenie spadku

  Zmarł mój mąż . Muszę przeprowadzić sprawę spadkową .Spadkobiercami jestem ja i troje moich synów. Jeden z synów ma małoletnie dziecko. Czy syn który ma małoletnie dziecko będzie mógł się zrzec spadku po ojcu na moją korzyść?

 • Wynajem mieszkania nie przez właściciela

  Brat jest właścicielem mieszkania w Polsce. Na stale przebywa za granicą. Nie rozlicza się w Polsce z dochodów. Czy może zlecić siostrze prawo do wynajmu tego mieszkania i czerpania z tego tytułu dochodów? Jaki dokument trzeba przedstawić do urzędu skarbowego?

 • Egzekucja z udziałów w sp. z o. o.

  Dwaj dłużnicy solidarni posiadają udziały w dwóch (tych samych) spółkach z o.o. Złożony został wniosek do komornika o zajęcie tych udziałów. Wierzyciel zna tylko liczbę i wartość nominalną tych udziałów. Ich wartość faktyczna (rynkowa) nie jest znana, chociaż obie te spółki są (...)

 • Akt notarialny sporządzony za granicą

  Strony chcą dokonać za granicą (w kraju UE) transakcji kupna sprzedaży polskiej nieruchomości. Czy można to zrobić u zagranicznego notariusza i czy taki akt jest w Polsce honorowany na równi z krajowym?

 • Zażalenie na sędziego

  Jestem po sprawie sadowej w sprawie umorzenia postępowania o zniszczenie mienia. Sąd postanowił, żeby podtrzymać to postanowienie ponieważ mąż (sprawca zniszczeń), oświadczył, że nie zrobił tego celowo. Wobec czego sąd uznał,że nie ma znamion przestępstwa. Trudno mi sie pogodzić z tym (...)

 • Egzekucja komornicza a prawo do wkładu budowlanego

  Czy komornik może zająć prawo do wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej dłużnikowi, który utracił status członka i związane z nim prawo do lokalu spółdzielczego i pozostało mu tylko prawo do wkładu budowlanego? Czy prawo takie można sprzedać?

 • Opłata stosunkowa

  Czy do "innych należności podlegających egzekucji ze świadczeniem głównym" art. 46 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wlicza się opłatę stosunkową. Innymi słowy, czy opłata stosunkowa zalicza się do kosztów toczącego się postępowania, o których mowa w art. 46 ust. 2 ukse? (...)

 • Zwrot bonifikaty udzielonej przez gminę

  Dnia 08.10.1998 kupiłem mieszkanie od gminy z 95% bonifikatą. W akcie notarialnym był zapis, iż strona zbywająca oświadcza, a nabywca przyjmuje do wiadomości, że Zarząd Gminy i Miasta może zażądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca nieruchomości (...)

 • Parking podziemny a KŚT

  Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć parking podziemny?

 • Energia elektryczna a koszty

  Spółka z o.o. otrzymała we wrześniu fakturę za prąd za miesiąc sierpień. Kiedy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu fakturę za energię elektryczną?

 • Rozliczenia związku wyznaniowego z US

  Na jakich zasadach związek wyznaniowy powinien rozliczać się z US? Czy wystarczy księga przychodów i rozchodów, czy też musi być prowadzona pełna księgowość? Związek utrzymuje się z darowizn (ok 2 tys. zł miesięcznie), sporadycznie pojawiają się też wpływy ze sprzedaży broszur do (...)

 • Koszty przy znoszeniu współwłasności

  Posiadam niewielki udział w nieruchomości (postanowienie sądu o nabyciu spadku) oraz poniesione wielkie nakłady (za notarialną zgodą pozostałych spadkobierców) na tę nieruchomość, która w 3/4 miała być moja. Z uwagi na to, że sprawa przeciąga się w czasie i pomiędzy spadkobiercami istnieje (...)

 • Wydatki i nakłady na majątek odrębny małżonka

  Planujemy z żoną rozwód. Nasza sytuacja jest taka, że mieszkamy w mieszkaniu, które jest moją wyłącznie własnością (zostało nabyte w trakcie trwania małżeństwa ale z moich środków odrębnych). Jednak w trakcie małżeństwa wspólnie je remontowaliśmy i urządzaliśmy wkładając w (...)

 • Wymiar czasu pracy nauczyciela

  Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć określa art. 42 K.N., z którego wynika, że nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień. W ramach tych 40 godzin nauczyciel obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne