e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Listopad 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Limit zwolnienia podmiotowego z VAT dla tłumacza

  Tłumacz przysięgły prowadzi działalność gospodarczą i uzyskuje przychody z dwóch źródeł: 1. z "rynku" tzn. za tłumaczenia dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych; 2. z tłumaczeń na zlecenia sądów, prokuratur, policji; ad. 1 - rozliczane jest w księdze przychodów i rozchodów; (...)

 • Sprawozdanie spółki, gdy nie podjęła działalności

  Spółka z o.o. założona w grudniu 2006 r. (w umowie jest zapis, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2007 r.) nie podjęła działalności. Czy do KRS spółka musi złożyć bilans i sprawozdanie z działalności, czy wystarczy oświadczenie Prezesa spółki, że spółka nie podjęła działalności?

 • Samochód w spółce z o.o.

  Zakupiliśmy w salonie samochodowym dwa używane samochody FIAT PALIO WEEKEND VAN - rok produkcji 2001. Wraz z fakturą sprzedaży otrzymaliśmy Karty Pojazdu wystawione w dacie pierwszej sprzedaży - z wpisem w rubryce RODZAJ I PRZEZNACZENIE POJAZDU: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY. Są to samochody fabrycznie (...)

 • Faktury zaliczkowe a faktura końcowa

  Nabywca przed wydaniem towaru uiścił w formie zaliczek całą należność. Każdą zaliczkę udokumentowałem fakturą VAT. Teraz po odebraniu towaru nabywca żąda końcowej faktury obejmującej całą kwotę należności. Czy powinienem ją wystawić i skorygować faktury zaliczkowe?

 • Student-zleceniobiorca a ubezpieczenie zdrowotne

  Mam 22 lata i jestem studentką. Chcę podjąć prace na podstawie umowy zlecenia. Wiem, że nie musze opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, ale co z ubezpieczeniem zdrowotnym? Jest to moja pierwsza praca. Czy ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe przy umowie zlecenia, gdy zleceniobiorcą (...)

 • Zmiana lotniska a odszkodowanie

  Rozporządzenie WE nr 261/2004 opisuje zasady wypłacania odszkodowania dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotu. Nie ma w nim natomiast mowy o tym, co w sytuacji, gdy samolot wylądował na innym lotnisku niż docelowe, a transport do miejsca (...)

 • Odpowiedź na pozew rozwodowy

  Mój chłopak się rozwodzi. Był to pomysł jego żony, więc postanowili zrobić to bez orzekania o winie. Mój chłopak napisał pozew, w nim ilość alimentów - 350zł (ponieważ mają 7 letnią córeczkę), na które żona się zgodziła. Jednak gdy parę dni temu przyszła z sądu data pierwszej (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny

  Mąż nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy, nie pracuje i nie jest osobą w żaden sposób ubezpieczoną. Czy taka osoba może być ubezpieczona zdrowotnie ze składki żony, która pracuje na cały etat?

 • Handel złomem

  Firma zajmuje się zakupem i sprzedażą złomu stalowego. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Jakie są zasady rozliczania faktur VAT zakupu i sprzedaży złomu? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Jak należy rozliczać faktury zaliczkowe? Jakie znaczenie podatkowe ma moment dokonania płatności? (...)

 • Powództwo cywilne w postępowaniu karnym

  Wykonuję powypadkowe naprawy blacharsko-lakiernicze. Moje kosztorysy, sporządzane w systemie X, przez niektórych likwidatorów ubezpieczyciela (bez uprawnień rzeczoznawcy samochodowego) są korygowane bez uzasadnienia (czynności związane z bhp) i bez podania podstaw prawnych. Moja stawkę rbg wykreślają (...)

 • Remanent na dzień 31 grudnia

  Prowadzę działalność w zakresie sprzedaży pasz i koncentratów dla trzody chlewnej. Dostawy ww. towarów otrzymuję po ciągle zmieniających się cenach. W spisie remanentowym mam towar w różnych cenach zakupu, ale jest to ten sam artykuł , o tym samym składzie, wartości i komponentach. Którą (...)

 • Egzekucja ZUS a organ egzekucyjny

  Otrzymałem jako pracodawca polecenie egzekucji należności ZUS z pensji pracownika. Podpisał ją Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego. Natomiast zgodnie z obowiązującą ustawą do egzekucji jest uprawniony Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownik zgłosił sprzeciw motywując (...)

 • Doręczenie odpowiedzi na apelację

  Przegrałem apelację od wyroku o zapłatę, występując w charakterze powoda. W uzasadnieniu oddalenia apelacji przez sąd II instancji napisano, że w odpowiedzi na apelację pozwana wniosła o jej oddalenie i zasądzenie od pozwanego (od siebie samej?) kosztów postępowania apelacyjnego według (...)

 • Zmiana systemu czasu pracy

  W mojej firmie mam wprowadzony dla kilku pracowników system równoważny czasu pracy, natomiast pozostali pracownicy pracują w systemie podstawowym. Od nowego roku chciałabym wprowadzić dla wszystkich pracowników podstawowy system czasu pracy. Zatrudniam 15 pracowników. Nie wiem czy miałabym w (...)

 • Ustalenie kosztów zastępstwa procesowego

  Przeciwko nam został złożony pozew w sądzie w postępowaniu upominawczym. W tym nakazie zapłaty znalazły się oczywiście koszty zastępstwa procesowego w wysokości 2.400,00pln. Pełnomocnik powoda jednak później ograniczył nakaz zapłaty o połowę przesyłając do sądu pismo procesowe. Sąd (...)

 • Zadłużenie członka wspólnoty mieszkaniowej

  Wspólnota Mieszkaniowa, której jestem zarządcą, nie może wyegzekwować spłaty zadłużenia jednego z jej członków. Zaległości jego są bardzo wysokie, sięgają bowiem kwoty rzędu 70.000,00 zł. W chwili obecnej pojawił się problem (dość spory) w kondycji finansowej Wspolnoty. Dysponuję (...)

 • Remont urządzenia w lokalu mieszkalnym

  Kto powinien pokryć koszty remontu pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym - właściciel czy najemca? Wcześniejsze naprawy pokrywane były z pożytków właściciela, ale to najemca korzysta z urządzenia i powinien o nie dbać. Kto pokrywa koszty remontu pieca kaflowego i innych urządzeń użytkowanych (...)

 • Urlop na opiekę nad dzieckiem

  Czy wykorzystując urlop na opiekę nad dzieckiem do lat 14 powinienem złożyć moje oświadczenie, że współmałżonka nie korzystała w tym roku z niego, czy też oświadczenie współmałżonki?

 • Unieważnienie wykupu mieszkania kwaterunkowego

  W mieszkaniu kwaterunkowym babci zameldowany był wnuk (faktycznie nie mieszkał). Wnuk dał babci pieniądze, a ona wykupiła od miasta za 10% wartości rynkowej lokal (bo mieszkała tam powyżej 10 lat), a następnie dokonała darowizny na rzecz tego wnuka. Babcia zmarła. W dniu śmierci babci mieszkała (...)

Artykuły i poradniki

 • Na jakich zasadach może być prowadzone kształcenie na odległość?

  Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje, iż zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na wszystkich kierunkach (...)

Zmiany w PrawieProjekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne