e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Listopad 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Opłata sądowa od zawezwania do próby ugodowej

  Przygotowuję wniosek do próby ugodowej w sprawie zapłaty kwoty około 100.000 zł. Jaka jest wartość wpisu w takiej sprawie i jaka jest forma jego uiszczenia? Czy powinnam czekać na wezwanie sądu w tej sprawie, czy też powinnam uiścić wpis znaczkami sądowymi?

 • Dowody do wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

  Przygotuję wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Czy do wniosku o zawezwanie do próby ugodowej należy załączyć dowody dokumentujące roszczenie, które ma być objęte ugodą - podobnie jak w przypadku pozwu? W ilu egzemplarzach złożyć wniosek?

 • Podatki od darowizny od firmy dla firmy

  Firma A (podatnik VAT, PIT 19% liniowy) dysponuje oprogramowaniem wartym ok. 20.000 PLN. Ze względu na współpracę z instytucją B (uczelnia) pragnie go podarować tej instytucji. Nie jest to żadna reprezentacja. Instytucja B wykorzysta program do swoich celów statutowych i zarobkowych. Firma A (...)

 • Zajęcie wierzytelności prawa z najmu

  Jako prowadzący działalność gospodarczą wynajmuję innemu podmiotowi nieruchomość, której jestem właścicielem. Każdego miesiąca najemcę obciążam z tytułu najmu fakturą VAT, na podstawie której najemca dokonuje na moją rzecz zapłaty przelewem na moje konto. Ponieważ nie dokonałem (...)

 • Zamówienie publiczne a zasada jawności

  Zgodnie z procedurą zamawiający otwiera kolejne oferty które wpłynęły do zamawiającego i odczytuje określony zakres informacji. Jaki zakres informacji powinien być odczytany podczas otwarcia przetargu? Czy oferent lub nie uczestniczący czynnie w przetargu ,po zakończeniu otwarcia wszystkich (...)

 • Podważenie ważności testamentu

  Mój ojciec zmarł 26 kwietnia 2007. Dowiedziałam sie o tym wczoraj tj. 4 listopada 2007 w wyniku odwiedzin grobu drugiej żony mojego ojca. Spadkobiercą jestem ja, mój brat oraz jego córka z drugiego małżeństwa. Ojciec prawdopodobnie zostawił testament, w którym wydziedziczył mnie oraz brata (...)

 • Skarga kasacyjna od wyroku w sprawie majątkowej

  Jestem po rozwodzie. Po uzyskaniu rozwodu rozpoczęła się sprawa o podział majątku dorobkowego między mną a moją byłą żoną. Jestem niezadowolony z wyroku II instancji i chcę złożyć wniosek o kasację wyroku w Sądzie Najwyższym. Jaka jest graniczna wartość przedmiotu sporu, od której (...)

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa a koszty procesu

  Pełnomocnik procesowy w sprzeciwie od nakazu zapłaty, na formularzu SP, w rubryce "żądanie zwrotu kosztów procesu" wniósł o "obciążenie kosztami procesu według norm przepisanych, w tym kosztami zastępstwa procesowego oraz kosztami opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł". Sąd (...)

 • Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę

  Dnia 22.06.2007 r. Rada Nadzorcza wręczyła członkom Zarządu wypowiedzenia warunków umowy o pracę w związku z uchwaleniem odrębną uchwałą przez Radę Nadzorczą nowych zasad wynagradzania członków Zarządu. Wręczone wypowiedzenia zawierają opis nowych warunków płacy i opisują tryb odwoławczy. (...)

 • Przebaczenie a wydziedziczenie

  Ojciec wydziedziczył mnie testamentem, trzy lata temu, ale niedawno na łożu śmierci pogodził się ze mną. Niestety, przed śmiercią nie zmienił testamentu. Nie było świadków naszego pogodzenia się, a pozostali spadkobiercy nie wierzą, że miało miejsce. Co oznacza termin \"przebaczenie\" (...)

 • Budowa drogi a nieuregulowany stan prawny

  Droga w aktualnej szerokości istnieje od dawna. W chwili przystąpienia do uruchomienia procedury budowy drogi okazało się, że we fragmencie ulicy jest działka X , której właścicielem jest w połowie Urząd Gminy, a w połowie osoba nieznana (wynika z ksiąg wieczystych), a w dokumentach starostwa (...)

 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

  Pracownik podjął pracę w mojej firmie w dniu 29.10.2007 r. W tym czasie był na wypowiedzeniu w innej firmie. Okres wypowiedzenia upływał w dniu 03.11.2007 r. W dniu 31.10.2007 r. pracownik nie pojawił się w pracy. W dniu 02.11.2007 r. przyniósł pismo o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem (...)

 • Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych

  Złożyliśmy ofertę w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego i nasza oferta okazała się najkorzystniejsza pod względem cenowym. Jedynym kryterium oceny miała być tylko cena. Jednak zamawiający odrzucił naszą ofertę zarzucając nam niezgodność oferty ze SIWZ w jednej (...)

 • Aport w spółce z o.o. - zamiana

  Spółka z o.o. została zarejestrowana w KRS w 2005 roku, kapitał został wniesiony - w postaci aportu; zarząd złożył stosowne oświadczenie. Czy w takiej sytuacji aport w postaci oprogramowania, którym zgodnie z umową spółki zostały pokryte udziały w spółce, można zamienić na gotówkę (...)

 • Godziny nadliczbowe a dodatek i dzień wolny

  Lekarze z publicznego ZOZ domagają się od pracodawcy wynagrodzenia za nadgodziny oraz udzielenia czasu wolnego z tytułu nadgodzin. Podstawą roszczeń jest niedostosowanie prawa polskiego do prawa unijnego polegającego na niewliczaniu dyżurów do czasu pracy. Dyrekcja ZOZ chce rozwiązać problem (...)

 • Budowa bliźniaka

  Dokonaliśmy z siostrą zakupu działki budowlanej. Działka ma warunki zabudowy, które mówią, że można tam wybudować dom jednorodzinny. My planujemy wybudowanie małego bliźniaka. Czy będzie taka możliwość, czy gmina wyda pozwolenie na budowę bliźniaka, a może taki dom nie ma statusu domu (...)

 • Sprawowanie władzy rodzicielskiej

  Pół roku temu rozwiodłem się z żoną. Dwoje naszych małoletnich dzieci (3 i 7 lat) zostało z żoną. Była żona wyprowadziła się wraz z dziećmi do innego miasta. Od jakiegoś czasu żona zaczęła wyjeżdżać gdzieś np. na 4 dni i zostawiać dzieci pod opieką swojej 12 - letniej siostry (...)

 • Bony żywieniowe a składki ZUS

  Chcemy na stałe dodawać do wynagrodzenia bony żywieniowe na podstawie § 2 , pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. (Dz.U Nr 161 poz 1106 ze zm.). Bony żywieniowe chcemy dać wszystkim pracownikom w tym : magazynierom , kierowcom, pracownikom biurowym. Czy przekazywanie (...)

 • Używanie samochodu z leasingu do celów służbowych

  Pracownica naszej firmy używa samochodu osobowego wziętego przez jej męża w leasing w Niemczech. Nasza firma jest firmą polską i działa wyłącznie na rynku polskim. Mąż pracownicy mieszka i pracuje w Niemczech i tam podpisał umowę leasingową (leasing dla osób fizycznych). Firma leasingowa (...)

 • Odliczenie lekarstw w zeznaniu rocznym

  Mój mąż i ja jesteśmy emerytami. Kupujemy dosyć dużo lekarstw w ciągu roku. Chcielibyśmy odliczyć faktury w zeznaniu rocznym za 2007 rok. Czy musimy mieć jedną fakturę na kwotę powyżej 100,00 złotych? Czy możemy mieć kilka faktur w ciągu jednego miesiąca na sumę powyżej 100,00 złotych? (...)

 • Skutki procesowe braku pouczenia

  Sąd pracy wydał nakaz zapłaty z mojego powództwa, w którym pozwanym był były pracownik. Pracownik złożył sprzeciw od nakazu zapłaty. Sąd przesłał mi sprzeciw, zobowiązał do dostarczenia, domyślnie do dnia rozprawy, akt osobowych pracownika i kopii wpisu do KRS oraz wezwał mnie na rozprawę. (...)

 • Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń

  Sąsiad mój w ostatnim czasie zamienił oborę na pomieszczenie mieszkalne. Wiem, że w ostatnim czasie nastąpiła nowelizacja przepisów o zmianie przeznaczenia budynku. Czy w tym wypadku koniecznym było tylko zgłoszenie, czy uzyskanie pozwolenia na budowę? Czy sąsiedzi z posesji obok winni byli (...)

 • Wyrzeczenie się rodziny

  Jeżeli nie chce się należeć do swojej rodziny, gdzie są pijacy i oszuści, to czy można zrzec się na przykład brata albo matki?

 • Udostępnianie akt w toku egzekucji

  Żona prowadzi działalność gospodarczą, jak się okazało ma wiele długów, od pewnego czasu jesteśmy po rozwodzie mieszkamy oddzielnie. W trakcie małżeństwa podpisałem jej wiele weksli zabezpieczających dla jej dostawców. Teraz okazuje się że ona nadal prowadzi działalność, nie płaci (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne