e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Grudzień 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Dobrowolne alimenty

  Ojciec dziecka nie jest w związku małżeńskim z jego matką. Nie ma zasądzonych alimentów na rzecz dziecka. Ojciec płaci dobrowolnie 1.000 zł miesięcznie na potrzeby dziecka. Czy matka dziecka musi gdzieś wykazać, opodatkować te pieniądze?

 • Korzystanie z informacji geologicznej

  Spółka podpisała umowę ze Skarbem Państwa o korzystanie z informacji geologicznej. Celem umowy jest uzyskanie przez Spółkę praw do korzystania z informacji geologicznej zawartych w dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego. Spółka musi wykazać się tymi prawami przed organem koncesyjnym (...)

 • Kable energetyczne - ustanowienie służebności

  Posiadam działkę niezabudowana w granicach której przebiegają sieci energetyczne w ziemi. Na innej działce przebiegają w ziemi rury sieci odprowadzającej ścieki o dużo większej średnicy niż zwyczajna kanalizacja. Czy istnieje możliwość przesunięcia sieci energetycznej czy też rur ściekowych (...)

 • Nietworzenie funduszu a termin informacji

  Chciałabym poinformować pracowników o nietworzeniu funduszu socjalnego i niewypłacaniu świadczenia urlopowego. Kiedy mam poinformować pracowników czy w dniu 31.12.2007 r. czy 02.01.2008 r.?

 • Przekazanie mieszkania po śmierci

  Chciałem zapytać o możliwość przekazania mojej rodzinie mieszkania przez starszą osobę, która jest przyjacielem rodziny. Jest to starsza osoba, która nie wymaga opieki i jest samodzielna. Nie ma jednak żadnej bliskiej rodziny, z którą utrzymywałaby kontakt. Osoba ta nie ma rodzeństwa ani (...)

 • Nadgodziny kierownika

  W myśl artykułu 151 [4] kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej nie otrzymuje dodatku za pracę w nadgodzinach. Czy kierownik sklepu, hurtowni, nad którym pieczę sprawuje właściciel, a on tylko kieruje pracą zespołu, zamawia towar, lecz nie decyduje o istotnych sprawach firmy. Proszę (...)

 • Nauka zawodu młodocianego pracownika

  W maju uczennica przerwała praktyczną naukę zawodu i naukę w firmie X. W tym samym miesiącu osiągnęła 18 lat. W miesiącu grudniu postanowiła ukończyć szkołę i odbyć praktyczną naukę zawodu w firmie Y. Czy pracodawca może zatrudnić ją na zasadach odbycia praktycznej nauki zawodu z (...)

 • Czas pracy kierowcy

  Firma zatrudnia pracownika na umowę o pracę na stanowisku kierowcy w podstawowym systemie czasu pracy od 9.00 do 17.00. W ramach stosunku pracy świadczy przewozy na potrzeby własne pracodawcy pojazdem o ładowności do 3,5 tony. Pracownik w ciągu tygodnia wykonuje prace nieprzekraczające 30 godzin (...)

 • Aneks zmieniający okres obowiązywania umowy

  W 1991 r. zawarta została umowa najmu lokalu użytkowego z gminą. W 1994 r. został podpisany aneks do umowy z 1991 r., zmieniający jej paragraf (dokładnie - odwołujący się do paragrafu), określający okres jej obowiązywania jako bezterminowy - na okres 10 lat. W aneksie nie ma określonej daty, (...)

 • Zmiana wynagrodzenia na chorobowym

  Zatrudniam pracownicę, która obecnie jest na długotrwałym L-4 do 17.12.2007r. (ciąża) z wynagrodzeniem minimalnym. Pracownica ma wypłacany zasiłek chorobowy z ZUS, ponieważ nie jestem uprawniony do wypłaty zasiłków. Pozostałym pracownikom przygotuję na dzień 21.12.2007r. porozumienie zmieniające (...)

 • Remanent likwidacyjny wspólnika spółki jawnej

  Mam zamiar wystąpić ze spółki jawnej i zakończyć działalność gospodarczą. Jestem zobowiązany zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy od remanentu likwidacyjnego. Według jakiego wskaźnika określę moją część remanentu, czy według proporcji wynikającej ze stosunku udziałów, czy (...)

 • Zmiana działki na budowlaną w planie miejscowym

  Przedmiotem mojego zapytania jest zmiana przeznaczenia gruntu, z rolnego na budowlane. Posiadam kilka działek rolnych w gminie, w której nie podjęto jeszcze prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego dokumentem wiążącym w zakresie zagospodarowania jest gminne studium (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne